Prečítané: 15108x

vol_preukaz_2012Voličský preukaz – dokument, ktorý oprávňuje voliča hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku aj v predčasných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 10. marca 2012.

Na území mesta Bardejov sa budú voličské preukazy vydávať do 8. marca 2012, vrátane do 15, 30 hod. na Mestskom úrade, Radničné námestie 16, prízemie – podateľňa.

 

Tento dokument sa vydáva na počkanie a žiadosť volič podať osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby. Overenie sa nevyžaduje.

Právo voliť do Národnej rady SR má podľa zákona každý občan SR, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov.