Prečítané: 12227x

kurz_sprievodcov_plagatSlovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu v spolupráci s Turisticko-informačnou kanceláriou mesta Bardejov  zahájili 9. marca 2012  prvý vyučovací deň kurzu Sprievodcov cestovného ruchu.

Na organizácií kurzu sa podieľa aj samotné Mesto Bardejov poskytnutím vyučovacích priestorov v Poľsko- slovenskom dome na Radničnom námestí.

15 účastníci kurzu sa spolu stretávajú vždy v piatok a sobotu pri teoretickej výučbe, ktorá zaberá 60% z 300 vyučovacích hodín.

V rámci teórie sa preberá: metodika práce sprievodcu, technika služieb cestovného ruchu, história, geografia, ekonomika, aktuálne dianie.

 

Zvyšných 40% tvorí praktická časť, ktorá pozostáva z výletných dní po pamiatkach Východného Slovenska a po Bardejove a jeho okolí, kde  získané poznatky budú aplikované do praxe.

Medzi školiteľov patria aj miestni odborníci - historik PhDr. František Gutek, archeológ Mgr. Peter Harčar a ďalší odborníci v tejto problematike.

Ukončenie kurzu je naplánované na 24. júna 2012, kedy absolventi prejdú záverečnou skúškou, ktorá sa skladá z 3 častí: písomná, ústna a praktická v teréne. Po jej úspešnom zložení oficiálne získajú certifikát sprievodcu cestovného ruchu platný pre územie celej Európskej únie.