Prečítané: 11988x

Pamiatky a ich význam pre spoločnosť si pripomíname dnes 18. apríla na  Medzinárodný deň pamiatok.

Tento sviatok má v tomto roku svoje 30. výročie, keď ho prvýkrát v roku 1982 vyhlásili z podnetu medzinárodnej mimovládnej organizácie ICOMOS (Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla) a v roku 1983 ho schválilo aj UNESCO.

Prešovský kraj je z celého Slovenska najbohatší na národné kultúrne pamiatky, ktoré sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového  fondu SR a tiež najbohatším na pamiatkové územia.

Azda najcennejším je zápis pamiatok na Zozname svetového dedičstva, na ktorom pod  záštitou UNESCO nechýbajú ani zápisy z nášho kraja – historické jadro mesta Bardejov a židovské suburbium, Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia, súbor Drevenej sakrálnej architektúry pozostávajúci z kostolíkov v Bodružali, Hervartove, Kežmarku a Ladomírovej.

Pamiatky pritom nie sú len kúskom histórie, no prinášajú zaujímavé možnosti i dnes, napríklad sú impulzom pre rozvoj cestovného ruchu v mestách a obciach, či v celom regióne.

Medzinárodný deň pamiatok je pre odborníkov na pamiatky sviatkom pracovným. Pamiatkári si ho pripomínajú rôznymi odbornými podujatiami, prezentáciou pamiatok verejnosti ale aj udeľovaním cien.