Prečítané: 4715x

    Vzdelávacie predstavenie „Zlaté dno“, ktoré je súčasťou jesennej kampane projektu Kvalita z našich regiónov predstavia aj žiakom bardejovských základných škôl.

    Je to predstavenie protagonistov divadelného zoskupenia 3T, ktorí navštevujú mestá po Slovensku a hravou formou spoločne učia mládež ako funguje ekonomika, ako sa tvorí a rozdeľuje verejný rozpočet a prečo je dôležité platiť dane.

     Deti a žiaci sa zoznámia s informáciami, prečo kúpou domácich výrobkov z našich regiónov podporia slovenskú ekonomiku a tým aj samých seba v podobe zlepšenia zamestnanosti, lepšieho školstva, zdravotníctva, infraštruktúry... Deti sa tak naučia, že všetky povolania sú dôležité, že je potrebné veľmi dobre sa zamyslieť nad tým, čo sa rozhodnú ďalej študovať, aby neskôr v praxi našli uplatnenie.

     Celé predstavenie je postavené na princípe „škola hrou“ a formou súťaží si mladí diváci zopakujú to, čo videli a počuli v rámci tohto vzdelávacieho predpoludnia.

     V Bardejove sa podujatie  uskutoční za účasti žiakov druhého stupňa základných škôl vo štvrtok 18. októbra 2012 o 10,30 hod. v Športovej hale Mier.

     Moderátorkou podujatia bude Katka Brychtová.