Prečítané: 5331x

Mestský úrad Bardejov, oddelenie kultúry zorganizuje v dňoch 5.8.2013 – 11.8.2013 nultý ročník projektu s názvom „Medzinárodný maliarsky plenér „Bardejovská paleta“. Odborným garantom podujatia bude akad. maliar PhDr. Mikuláš Lovacký.

         Jedným z cieľov projektu je prezentácia jedinečného historického a kultúrneho dedičstva

nášho stredovekého mesta. Mesto poskytne príležitosť pre prezentáciu tvorby 5 výtvarníkov na tieto témy:

- historické pamiatky mesta Bardejov a jeho zákutia,

- architektúra stredovekého mesta, pamiatky a plenérové panoramatické pohľady.

        Maliarsky plenér nadväzuje na tradície kultúry v našom meste a mal by pomôcť pestovať vzťah obyvateľov i návštevníkov mesta k výtvarnému umeniu a zároveň prispieť k podpore cestovného ruchu a zvyšovaniu atraktívnosti Bardejova.

        Výsledok snaženia výtvarných umelcov bude verejnosti prezentovaný dňa 11.8.2013 o 14.00 hod. na vernisáži výstavy vo výtvarnej sieni na Mestskom úrade v Bardejove, oddelení kultúry, Radničné námestie č. 21.    

        Medzinárodný maliarsky plenér „Bardejovská paleta“ sa bude organizovať cyklicky každoročne v priebehu mesiaca august