Prečítané: 5269x

V stredu  16. októbra 2013 dýchala ZUŠ Michala Vileca slávnostnou atmosférou. V tento deň  boli vo veľkej koncertnej sále slávnostnou imatrikuláciou „pasovaní“ husľovým slákom novoprijatí žiaci do „cechu zuškárov“. Samotnému aktu  predchádzal slávnostný koncert spolužiakov  „zuškárov“ a samozrejme záväzný sľub, ktorým naši novoprijatí žiaci okrem iného sľúbili, že sa budú svedomito 

pripravovať na hodiny a vytrvajú v úsilí stať sa mladými umelcami. Po slávnostnom sľube a krste, pri ktorom boli obdarovaní pamätným listom a malým darčekom viedla ich cesta celou školou, kde si na jednotlivých odboroch mohli vyskúšať svoje umelecké vlohy, či nakresliť veľké spoločné výtvarné dielo ...   

      

         Týmto aktom sa pre nich začína dlhá cesta, ktorá im určite prinesie množstvo nových a zaujímavých zážitkov. Prajeme im veľa síl a radosti z vykonanej práce

 

zuskari 1  zuskari 2