Prečítané: 20842x

 

Preventívno-bezpečnostné akcie

11.10.2016 od 09:00 do 11:00 hod. - kontrola zdržiavania sa mládeže v zábavných a pohostinských zariadeniach v čase vyučovacieho procesu a dodržiavania zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb

Hliadka MsP Bardejov v súčinnosti s hliadkou OO PZ Bardejov kontrolou v 13-tich zábavných a pohostinských zariadeniach a na verejných priestranstvách nezistila žiadne priestupky.

 

 

Správy o činnosti MsP

Správa o činnosti MsP za rok 2010
Správa o činnosti MsP za rok 2011
Správa o činnosti MsP za rok 2012
Správa o činnosti MsP za rok 2013
Správa o činnosti MsP za rok 2014
Správa o činnosti MsP za rok 2015

 

 

 

Štatistika

vyvoj priestupkovosti 2000 2015

 

vyvoj priestupkovosti 1 12 2015

 

vyvoj priestupkovosti druh priestupku

 

vyvoj priestupkovosti riešenia 2015

 

vyska pokut na priestupok 2015

 

vyska pokut na bl konanie 2015

 

vyvoj priestupkovosti cas 2015

 

vyvoj priestupkovosti ulice 2015

 

Monitorovací kamerový systém

Monitorovací kamerový systém bol zriadený za účelom eliminácie páchania priestupkov a trestných činov nepretržitým monitorovaním vybraných lokalít mestskej pamiatkovej rezervácie a vybraných lokalít mesta. Účelom systému je v monitorovaných lokalitách zabezpečiť, aktívnou monitorovacou činnosťou operátora, nepretržitý dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou, v širokom zábere verejného priestranstva, čo nie je možné zabezpečiť len fyzickou prítomnosťou príslušníkov mestskej polície. V spojení s propagáciou jeho praktického významu a využitia, preventívne pôsobiť na vedomie obyvateľov a návštevníkov mesta s cieľom predchádzať páchaniu priestupkov a trestných činov súvisiacich s poškodzovaním majetku mesta a občanov, pamiatok, ohrozenia občanov a návštevníkov mesta na zdraví a podobne. Čo je významným prvkom pri napĺňaní nášho cieľa komplexnej ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov mesta, ale aj majetku mestských a štátnych inštitúcií, podnikateľských investícií so zameraním na dosiahnutie zvýšenia ochrany pamiatok historického centra mesta Bardejov ako aj ďalších vytipovaných lokalít.

 

Umiestnenie kamier mestského kamerového systému:

 

Kamera č. 1
Typ:
IP PTZ
Dosah: Radničné námestie – ul. Poštová – ul. Hviezdoslavova – park Emila Korbu (vstup z Radničného námestia) – križovatka ul. Poštová / ul. Stöcklova – križovatka Radničné námestie / ul. Veterná – križovatka Radničné námestie / ul. Rhódyho / ul. Františkánov – križovatka Radničné námestie / ul. Hviezdoslavova – križovatka ul. Hviezdoslavova / ul. Kláštorská – križovatka Radničné námestie / ul. Na hradbách – križovatka Radničné námestie / ul. Dlhý rad
MKS kamery screenshots mladosť

Kamera č. 2
Typ:
 IP PTZ
Dosah: Radničné námestie – ul. Rhódyho – ul. Františkánov – ul. Veterná – križovatka ul. Rhódyho / ul. Na hradbách – okružná križovatka ul. Rhódyho / ul. Šiancova / ul. Kpt. Nálepku / ul. Jiráskova – križovatka Radničné námestie / ul. Rhódyho / ul. Františkánov – križovatka ul. Františkánov / ul. Kláštorská – križovatka Radničné námestie / ul. Hviezdoslavova – križovatka Radničné námestie / ul. Poštová – križovatka Radničné námestie / ul. Veterná
MKS kamery screenshots ikony

Kamera č. 3
Typ:
 IP PTZ
Dosah: ul. Hviezdoslavova – ul. Kláštorská – ul. M. V. Miškovského – vstupné schodište do Promenádneho parku – vstup do parku Emila Korbu a Uličky Johna Lennona z ul. M. V. Miškovského – križovatka ul. Hviezdoslavova / ul. Kláštorská / ul. M. V. Miškovského – okružná križovatka ul. Hviezdoslavova / ul. Jiráskova / ul. Pod papierňou – križovatka Hviezdoslavova / ul. M. V. Miškovského – križovatka ul. Františkánov / ul. Kláštorská – križovatka Radničné námestie / ul. Hviezdoslavova
MKS kamery screenshots archív

Kamera č. 4
Typ:
 IP PTZ
Dosah: Promenádny park s detským ihriskom – ul. M. V. Miškovského – ul. Jiráskova – ul. Dlhý rad – vstupné schodište do Promenádneho parku – vstup do parku Emila Korbu z ul. M. V. Miškovského – križovatka ul. Jiráskova / ul. Dlhý rad

Kamera č. 5
Typ:
 IP PTZ
Dosah: ul. Partizánska – ul. Mlynská – parkovisko Bocian komplex – okružná križovatka ul. Partizánska / ul. Mlynská  – okružná križovatka ul. Partizánska / ul. Hviezdoslavova / ul. Jiráskova – križovatka ul. Mlynská / ul. Dlhý rad

Kamera č. 6
Typ:
 IP PTZ
Dosah: ul. Dlhý rad – ul. Štefánikova – parkoviská pri ŠH Mier – križovatka ul. Dlhý rad / ul. Jiráskova  – križovatka ul. Dlhý rad / námestie SNP – križovatka ul. Dlhý rad / ul. Štefánikova – križovatka ul. Dlhý rad / ul. Mlynská

Kamera č. 7
Typ:
 IP PTZ
Dosah: ul. Dlhý rad – ul. Jiráskova – námestie SNP – križovatka ul. Dlhý rad / ul. Jiráskova – križovatka ul. Dlhý rad / námestie SNP – okružná križovatka ul. Jiráskova / ul. Hviezdoslavova / ul. Partizánska
MKS kamery screenshots dlhý rad 22

Kamera č. 8
Typ:
 IP PTZ
Dosah: ul. Dlhý rad – ul. Krátky rad – ul. Slovenská – parkovisko OD Centrum – severovýchodný barbakán – križovatka ul. Dlhý rad / ul. Slovenská / ul. Krátky rad – križovatka ul. Krátky rad / ul. Pod Kalváriou – križovatka ul. Krátky rad / ul. Krátky riadok – križovatka ul. Dlhý rad / ul. Kellerova / Radničné námestie (čiastočne) – križovatka ul. Slovenská / ul. Nový sad (čiastočne)
MKS kamery screenshots od centrum 

Kamera č. 9
Typ:
 IP Statická (3x objektív)
Dosah: park Emila Korbu – Ulička Johna Lennona – vstup na Radničné námestie

Kamera č. 10
Typ:
 IP Statická 3x
Dosah: Pamätník holokaustu (vnútorná časť a vonkajší múr) – parkovisko pred Pamätníkom holokaustu
MKS kamery screenshots pamätník holokaustu

Kamera č. 11
Typ:
 IP PTZ
Dosah: Dosah: ul. Kutuzovova – ul. Toplianská – parkovisko zimný štadión BŠK – most cez rieku Topľa (Oroszová lávka) – terénne schodište na sídlisko Vinbarg (Dubovka)
MKS kamery screenshots zimný štadión

Kamera č. 12
Typ:
 IP PTZ
Dosah: ul. J. Grešáka – multifunkčné ihrisko na ul. J. Grešáka – zastávka MHD na ul. J. Grešáka
MKS kamery screenshots vinbarg telocvicna

Kamera č. 13
Typ:
 IP PTZ
Dosah: detské ihrisko Námestie arm. gen. L. Svobodu – ul. Laca Novomeského (čiastočne)

 

 

 

- Ochrana objektov

Mestská polícia v rámci základných úloh v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, Organizačného poriadku Mestskej polície Bardejov schváleného MsZ, a zákona NR SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, vykonáva plnenie špeciálnych úloh, pri ktorých sa používa vozidlo s právom prednostnej jazdy. V zmysle týchto právnych predpisov vykonáva Mestská polícia Bardejov ochranu objektov fyzických a právnických osôb na území mesta chránených elektronickým zabezpečovacím systémom s napojením na pult centrálnej ochrany (PCO) na MsP - Bardejov.

Bližšie informácie o podmienkach pripojenia v pracovných dňoch na tel. č. 488 26 65 - 66