Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Bardejove

2023

 • Mesto Bardejov v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypočítalo úroveň vytriedenia komunálneho odpadu, ktorá za predchádzajúci kalendárny rok 2022 dosiahla úroveň 49,64 %.
  Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022.
 • Zároveň je obec povinná podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 81, bod 7, písm. j) zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.
  Údaje o komunálnom odpade v rozsahu štátneho štatistického zisťovania za rok 2022.

2022

 • Mesto Bardejov v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypočítalo úroveň vytriedenia komunálneho odpadu, ktorá za predchádzajúci kalendárny rok 2021 dosiahla úroveň 55,36 %.
  Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021.
 • Zároveň je obec povinná podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 81, bod 7, písm. j) zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.
  Údaje o komunálnom odpade v rozsahu štátneho štatistického zisťovania za rok 2021.

2021

 • Mesto Bardejov v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypočítalo úroveň vytriedenia komunálneho odpadu, ktorá za predchádzajúci kalendárny rok 2020 dosiahla úroveň 54,67 %.

2020

 • Mesto Bardejov v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypočítalo úroveň vytriedenia komunálneho odpadu, ktorá za predchádzajúci kalendárny rok 2019 dosiahla úroveň 51,58 %.

2019

 • Mesto Bardejov v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypočítalo úroveň vytriedenia komunálneho odpadu, ktorá za predchádzajúci kalendárny rok 2018 dosiahla úroveň 48,80 %.

Program odpadového hospodárstva Mesta Bardejov

2015 - 2020 pdf, 2011 - 2015 pdf, do roku 2005 word

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov

VZN č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi od 17.10.2022 pdf

Návrh zmien a doplnkov VZN č. 163/2016 zverejnené 07.09.2022 pdf

VZN č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi od 11.11.2021 pdf

Návrh zmien a doplnkov VZN č. 163/2016 zverejnené 11.10.2021 pdf

VZN č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi od 01.08.2019 pdf

Návrh zmien a doplnkov VZN č. 163/2016 zverejnené 11.06.2019 pdf

VZN č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi od 06.07.2018 do 31.07.2019 pdf

Návrh zmien a doplnkov VZN č. 163/2016 zverejnené 08.06.2018 pdf

VZN č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi od 01.01.2018 do 05.07.2018 pdf

Návrh zmien a doplnkov VZN č. 163/2016 zverejnené 16.11.2017 pdf

VZN č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi od 8.7.2016 do 31.12.2017 pdf

VZN č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu od 1.1.2014 do 7.7.2016 pdf

VZN č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu od 1.1.2013 do 31.12.2013 pdf

 

Zámer "Centrum odpadového hospodárstva pre mesto Bardejov" pdf

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Separácia Bardejov pdf

 

Aktualizoval: Milan Klimek, 2023-02-27, 20:35, milan.klimek@bardejov.sk

 

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám