Prečítané: 34140x

Bardejovská televízia zameriava svoju činnosť na spravodajstvo a publicistiku vo verejnom záujme, ktoré dominuje vo vysielaní. Plní úlohu informačného kanálu, sprostredkúva základné informácie z diania v meste Bardejov a jeho okolia. Dobrá znalosť regiónu a kvalitné informácie sú pre miestnu televíziu BTV kľúčovou záležitosťou. Z komunikovaných obsahov si vyberá tie, ktoré najviac korešpondujú s jeho potrebami i záujmami.

Programová štruktúra Bardejovskej televízie je otvorená potrebám občanov mesta.

btv 1 btv 2

btv 3

Kontakt:
Bardejovská televízna spoločnosť,s.r.o.
Rhodyho 6,085 01  Bardejov

054/4726000
054/4882000

www.bardejovskatv.sk