Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Ukrytím sa rozumie ochrana osôb v ochranných stavbách alebo v budovách odvrátených od smeru vetra s čo najmenším počtom okien a dverí.

Odporúčaná hmotnosť a zloženie úkrytovej a evakuačnej batožiny.
Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny:
10 - 15 kg na jednu osobu
Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny:
u dospelých osôb - 50 kg na jednu osobu, detí - 25 kg na jednu osobu

Zásady správania sa v úkrytoch:

riadiť sa úkrytovým poriadkom
rešpektovať pokyny obsluhy úkrytu
neplytvať vodou a potravinami
udržiavať poriadok a čistotu
nepohybovať sa zbytočne po úkryte
chovať sa pokojne, nehovoriť hlasno
nefajčiť, nepoužívať otvorený oheň a el. spotrebiče

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám