Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Tlačivá, žiadosti a dokumenty

Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí word  
Registračný list - oznámenie k dani za ubytovanie pdf   
Oznámenie k dani za ubytovanie pdf   
Vzory tlačív daňového priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje html   
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad pdf word 
Plnomocenstvo pdf word 
Dohoda spoluvlastníkov nehnuteľností o určení daňovníka dane z nehnuteľností v zmysle § 32 zákona č. 582/2004 Z.z. pdf word 
Hlásenie k miestnemu poplatku za TKO (PO) pdf word 
Žiadosť o vrátenie preplatku pdf word 
Žiadosť o preúčtovanie preplatku pdf word 

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám