Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Tlačivá, žiadosti a dokumenty

Žiadosť o nájomný byt - bežný štandard pdf
Žiadosť o nájomný byt - nižší štandard pdf
Žiadosť o prechod nájmu bytu + čestné prehlásenie pdf
Žiadosť o súhlas na zmenu pobytu na adresu mestského bytu + čestné prehlásenie pdf
Žiadosť o súhlas s prenechaním bytu do podnájmu + zmluva pdf
Žiadosť o vzájomnú výmenu bytov + dohoda pdf
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu pdf
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby pdf
Čestné vyhlásenie k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby pdf
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie pdf
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi + Informovanie dotknutej osoby pdf
Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravu pdf
Čestné vyhlásenie k žiadosti o poskytnutie príspevku na stravu pdf
Žiadosť o zmenu stravovacieho zariadenia pre poskytnutie príspevku na stravu pdf
Informovanie dotknutej osoby pdf
Žiadosť o umiestnenie dieťaťa v Mestských detských jasliach pdf

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám