Prečítané: 3733x

späť

zverejnená Názov vyhlášky
od do
22.1.2020   Oznámenie: Dňa 15.01.2020 nadobudla účinnosť nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 2/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach. Vyhláška je zverejnená na webovom sídle MZ SR. 
20.3.2018 15.5.2018 OPATRENIE - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - Zabezpečenie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území mesta Bardejov v termíne od 3.4.2018 do 15.5.2018
28.8.2017 31.10.2017  Výzva na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie