Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

sario logo

Služby pre etablované spoločnosti

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu ponúka pomoc slovenským aj zahraničným spoločnostiam pomoc pri realizácii ich expanzných plánov v rámci SR. Služby, ktoré poskytuje oddelenie investičných projektov zahŕňajú:
- poradenstvo pri príprave a realizácii expanzií
- identifikácia lokálnych dodávateľov a poskytovateľov služieb
- poskytovanie informácií o podmienkach investičnej pomoci
- systematické riešenie problémov investorov na úrovni samospráv i štátnej správy
- podpora inovatívnych aktivít a výskumu a vývoja
- asistencia pri žiadosti o zaradenie do zoznamu centier podnikových služieb pri Ministerstve hospodárstva SR
- poradenstvo v oblasti poskytovania komplexnej štátnej podpory pre strategických investorov
- prepájanie škôl, univerzít & výskumných centier s podnikateľskou sférou
- inovačné služby - platforma prepájajúca potreby investorov etablovaných na Slovensku s kompetenciami slovenských inovatívnych spoločností
- poradenstvo v oblasti možnosti čerpania investičných stimulov a využitia daňového superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj
- diverzifikačné služby - platforma na podporu diverzifikácie sektorového portfólia slovenských firiem smerom k perspektívnym a vysokotechnologickým odvetviam

Bližšie informácie o službách SARIO Vám radi poskytneme na invest@sario.sk.

späť

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2020
19:00 - 22:00
13.KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA
01 júl 2022
18:00 - 21:00
GALAVEČER OCENENÝCH
30 jún 2022
08:00 - 17:00
Bardejovská paleta 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám