Prečítané: 8795x

ved_soc

PhDr. Tatiana Fedáková
vedúca oddelenia sociálneho, bytového a zdravotníctva

Dokumenty a tlačiváKontakty

Referát starostlivosti o rodinu, deti a bývanie

Referát zdravotníctva, opatrovateľskej služby a starostlivosti o starých občanov