Prečítané: 10804x

ved_soc

PhDr. Tatiana Fedáková
vedúca sociálneho
oddelenia

Dokumenty a tlačiváKontakty

Referát starostlivosti o rodinu, deti a bývanie

Referát zdravotníctva, opatrovateľskej služby a starostlivosti o starých občanov