Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 41 - aktualizácia

Názov výkresu
Časť
Dokument
Širšie vzťahy A 1 pdf
Širšie vzťahy B, C 1 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 a 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 b 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 c 3 pdf
Doprava návrh ZaD 41 4 pdf
Návrh PPF ZaD 41 a 8 pdf
Návrh PPF ZaD 41 b 8 pdf
Návrh PPF ZaD 41 c 8 pdf
Textová správa text pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 41

Názov výkresu
Časť
Dokument
Širšie vzťahy A 1 pdf
Širšie vzťahy B, C 1 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 a 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 b 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 c 3 pdf
Návrh PPF ZaD 41 a 8 pdf
Návrh PPF ZaD 41 b 8 pdf
Návrh PPF ZaD 41 c 8 pdf
Textová správa text pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 40

Názov výkresu
Časť
Dokument
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 40 1 pdf
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 40 - spojené 1 pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh - spojené 3 pdf
Textová správa text pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 39

Názov výkresu
Obsah výkresu
Časť
Dokument
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 39 návrh 1 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 39 návrh 3 pdf
Doprava návrh ZaD 39 návrh 4 pdf
TI vodné hospodárstvo ZaD 39 návrh 5 pdf
TI energetika ZaD 39 návrh 6 pdf
VPS ZaD 39 návrh 7 pdf
Textová časť text   pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 38

Názov výkresu
Obsah výkresu
Časť
Dokument
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 a-e-k-l-o-p-q-s-u-v-w - upravený po 1. prerokovaní návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 b-f-z - upravený po 1. prerokovaní návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 c-h - upravený po 1. prerokovaní návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 d-g-i-r-t-x-y - upravený po 1. prerokovaní návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 j - upravený po 1. prerokovaní návrh 3 pdf
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia ZaD 38 a-b-e-f-k-l-n-o-p-q-s-u-v-w-z návrh 1 pdf
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia ZaD 38 c-d-g-h-i-r-t-x-y návrh 1 pdf
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia ZaD 38 j návrh 1 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 a-e-k-l-o-p-q-s-u-v-w návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 b-f-n-z návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 c-h návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 d-g-i-r-t-x-y návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 j návrh 3 pdf
PPF ZaD 38 a-p-q-o návrh 8 pdf
PPF ZaD 38 b-f-n návrh 8 pdf
PPF ZaD 38 c-h návrh 8 pdf
PPF ZaD 38 d-t-i návrh 8 pdf
Doprava ZaD 38 návrh 4 pdf
TI - vodné hospodárstvo ZaD 38 návrh 5 pdf
TI - energetika ZaD 38 návrh 6 pdf
VPS ZaD 38 návrh 7 pdf
Sprievodná správa text   pdf

 

Zmeny a doplnky UPN Z KM Bardejovské Kúpele - bývalé skleníky

Názov výkresu
Časť
Dokument
Komplexný urbanistický návrh 2 pdf
Návrh tech. vyb. vodné hospodárstvo 7 pdf
Návrh tech. vyb. elektrina 8 pdf
Návrh tech. teplo a plyn 9 pdf
Textová správa text pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 37

Názov výkresu
Obsah výkresu
Časť
Dokument
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia stav 1 pdf
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia návrh 1 pdf
Komplexný urbanistický návrh 37a stav 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh 37a návrh 3 pdf
Doprava 1 stav 4 pdf
Doprava 2 stav 4 pdf
Doprava 3 stav 4 pdf
Doprava 4 stav 4 pdf
Doprava 5 stav 4 pdf
Doprava 6 stav 4 pdf
Doprava 7 stav 4 pdf
Doprava 1 návrh 4 pdf
Doprava 2 návrh 4 pdf
Doprava 3 návrh 4 pdf
Doprava 4 návrh 4 pdf
doprava 5 návrh 4 ikona pdf
doprava 6 návrh 4 ikona pdf

 doprava 7

 návrh  4  ikona pdf
VPS 1  návrh  7  ikona pdf
VPS 2  návrh  7  ikona pdf
VPS 3  návrh  7  ikona pdf
VPS 4  návrh  7  ikona pdf
VPS 5  návrh  7  ikona pdf
VPS 6  návrh  7  ikona pdf
VPS 7  návrh  7  ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 36

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Komplexný urbanistický stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 ikona pdf
doprava  stav    ikona pdf
 doprava  návrh    ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 35

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Komplexný urbanistický stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 34

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Komplexný urbanistický 34a stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický 34 a návrh 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický 34b stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický 34b návrh 8 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 33

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
komplexny urbanisticky navrh_ZaD_ab stav 3 ikona pdf
komplexny urbanisticky navrh_ZaD_ab nalozka návrh 3 ikona pdf
komplexny urbanisticky navrh_ZaDc stav 3 ikona pdf
komplexny urbanisticky navrh_ZaDc nalozka návrh 3 ikona pdf
záber PPF stav 8 ikona pdf
záber PPF ZaD 33 c návrh 8 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 32

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Širšie vzťahy návrh 1 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 ikona pdf
Záber PPF návrh 8 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 31

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Komplexný urbanistický stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 ikona pdf
Širšie vzťahy stav 1 ikona pdf
Širšie vzťahy návrh 1 ikona pdf
doprava stav 4 ikona pdf
doprava návrh 4 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 41 - aktualizácia

Názov výkresu
Časť
Dokument
Širšie vzťahy A 1 pdf
Širšie vzťahy B, C 1 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 a 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 b 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 c 3 pdf
Doprava návrh ZaD 41 4 pdf
Návrh PPF ZaD 41 a 8 pdf
Návrh PPF ZaD 41 b 8 pdf
Návrh PPF ZaD 41 c 8 pdf
Textová správa text pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 41

Názov výkresu
Časť
Dokument
Širšie vzťahy A 1 pdf
Širšie vzťahy B, C 1 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 a 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 b 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 41 c 3 pdf
Návrh PPF ZaD 41 a 8 pdf
Návrh PPF ZaD 41 b 8 pdf
Návrh PPF ZaD 41 c 8 pdf
Textová správa text pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 40

Názov výkresu
Časť
Dokument
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 40 1 pdf
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 40 - spojené 1 pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh - spojené 3 pdf
Textová správa text pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 39

Názov výkresu
Obsah výkresu
Časť
Dokument
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 39 návrh 1 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 39 návrh 3 pdf
Doprava návrh ZaD 39 návrh 4 pdf
TI vodné hospodárstvo ZaD 39 návrh 5 pdf
TI energetika ZaD 39 návrh 6 pdf
VPS ZaD 39 návrh 7 pdf
Textová časť text   pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 38

Názov výkresu
Obsah výkresu
Časť
Dokument
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 a-e-k-l-o-p-q-s-u-v-w - upravený po 1. prerokovaní návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 b-f-z - upravený po 1. prerokovaní návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 c-h - upravený po 1. prerokovaní návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 d-g-i-r-t-x-y - upravený po 1. prerokovaní návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 j - upravený po 1. prerokovaní návrh 3 pdf
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia ZaD 38 a-b-e-f-k-l-n-o-p-q-s-u-v-w-z návrh 1 pdf
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia ZaD 38 c-d-g-h-i-r-t-x-y návrh 1 pdf
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia ZaD 38 j návrh 1 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 a-e-k-l-o-p-q-s-u-v-w návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 b-f-n-z návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 c-h návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 d-g-i-r-t-x-y návrh 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 38 j návrh 3 pdf
PPF ZaD 38 a-p-q-o návrh 8 pdf
PPF ZaD 38 b-f-n návrh 8 pdf
PPF ZaD 38 c-h návrh 8 pdf
PPF ZaD 38 d-t-i návrh 8 pdf
Doprava ZaD 38 návrh 4 pdf
TI - vodné hospodárstvo ZaD 38 návrh 5 pdf
TI - energetika ZaD 38 návrh 6 pdf
VPS ZaD 38 návrh 7 pdf
Sprievodná správa text   pdf

 

Zmeny a doplnky UPN Z KM Bardejovské Kúpele - bývalé skleníky

Názov výkresu
Časť
Dokument
Komplexný urbanistický návrh 2 pdf
Návrh tech. vyb. vodné hospodárstvo 7 pdf
Návrh tech. vyb. elektrina 8 pdf
Návrh tech. teplo a plyn 9 pdf
Textová správa text pdf

 

Zmeny a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č. 37

Názov výkresu
Obsah výkresu
Časť
Dokument
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia stav 1 pdf
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia návrh 1 pdf
Komplexný urbanistický návrh 37a stav 3 pdf
Komplexný urbanistický návrh 37a návrh 3 pdf
Doprava 1 stav 4 pdf
Doprava 2 stav 4 pdf
Doprava 3 stav 4 pdf
Doprava 4 stav 4 pdf
Doprava 5 stav 4 pdf
Doprava 6 stav 4 pdf
Doprava 7 stav 4 pdf
Doprava 1 návrh 4 pdf
Doprava 2 návrh 4 pdf
Doprava 3 návrh 4 pdf
Doprava 4 návrh 4 pdf
doprava 5 návrh 4 ikona pdf
doprava 6 návrh 4 ikona pdf

 doprava 7

 návrh  4  ikona pdf
VPS 1  návrh  7  ikona pdf
VPS 2  návrh  7  ikona pdf
VPS 3  návrh  7  ikona pdf
VPS 4  návrh  7  ikona pdf
VPS 5  návrh  7  ikona pdf
VPS 6  návrh  7  ikona pdf
VPS 7  návrh  7  ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 36

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Komplexný urbanistický stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 ikona pdf
doprava  stav    ikona pdf
 doprava  návrh    ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 35

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Komplexný urbanistický stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 34

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Komplexný urbanistický 34a stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický 34 a návrh 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický 34b stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický 34b návrh 8 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 33

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
komplexny urbanisticky navrh_ZaD_ab stav 3 ikona pdf
komplexny urbanisticky navrh_ZaD_ab nalozka návrh 3 ikona pdf
komplexny urbanisticky navrh_ZaDc stav 3 ikona pdf
komplexny urbanisticky navrh_ZaDc nalozka návrh 3 ikona pdf
záber PPF stav 8 ikona pdf
záber PPF ZaD 33 c návrh 8 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 32

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Širšie vzťahy návrh 1 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 ikona pdf
Záber PPF návrh 8 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 31

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Komplexný urbanistický stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 ikona pdf
Širšie vzťahy stav 1 ikona pdf
Širšie vzťahy návrh 1 ikona pdf
doprava stav 4 ikona pdf
doprava návrh 4 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny UPN Z KM Bardejovské Kúpele - Pod vrchmi

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Komplexný urbanistický stav 2 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 2 ikona pdf
TI vodné hospodárstvo stav 7 ikona pdf
TI vodné hospodárstvo návrh 7 ikona pdf
TI energetika a  plyn stav 9 ikona pdf
TI energetika a  plyn návrh 9 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

 

Zmeny UPN M Bardejov č.30

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Širšie územné vzťahy a väzby- stav 1 ikona pdf
Širšie územné vzťahy a väzby- navrh 1 ikona pdf
Komplexný urbanistický ZaD 30a stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický ZaD 30b stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický ZaD 30c stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 30a nalozka 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 30b nalozka 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 30c nalozka 3 ikona pdf
Doprava ZaD 30 stav 4 ikona pdf
Doprava ZaD 30 návrh 4 ikona pdf
PPF ZaD 30 stav 8 ikona pdf
PPF ZaD 30 návrh 8 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

 

 

Názov výkresu

Obsah výkresu

časť

súbor

 

Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD6_Bardejov     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_CMZ_Bardejov     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_6_3a_Komplexný urbanistický návrh-stav     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_6_3aN_Komplexný urbanistický návrh-návrh     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_6_3aS_Komplexný urbanistický návrh-spolu     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_6_3bc_Komplexný urbanistický návrh-stav     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_6_3bcN_Komplexný urbanistický návrh-návrh     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_6_3bcS_Komplexný urbanistický návrh-spolu     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_6_3d_Komplexný urbanistický návrh-stav     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_6_3dN_Komplexný urbanistický návrh-návrh     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_6_3dS_Komplexný urbanistický návrh-spolu     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_6_8bc_Vyhodnotenie záberu PP-stav     Pdf_32
Zmeny zmeny - textová časť zmeny_Bardejov09   alt
Zmeny zmeny - textová časť zmeny_Bardejov09PPF   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 1_2009_1.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 1_2009_1p.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 1_2009_3.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 1_2009_3p.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 1_2009_4.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 1_2009_4p.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 1_2009_7.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 1_2009_7p.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 2_2009_1.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 2_2009_1p.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 2_2009_3.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 2_2009_3p.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_1b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_1bP.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_3b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_3bP.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_4b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_4bP.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_5b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_5bP.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_6b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_6bP.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_7b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_7bP.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_8b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_8bP.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 1_2009_1.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 1_2009_3.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 1_2009_4.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 1_2009_7.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 2_2009_1.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 2_2009_3.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 3_2009_1b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 3_2009_3b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 3_2009_4b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 3_2009_5b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 3_2009_6b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 3_2009_7b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 3_2009_8b.pdf  

alt

Najblišie udalosti

12 máj 2022
17:00 - 17:00
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - WACLAW BUGNO /PL/
19 máj 2022
19:00 - 22:00
Zdena Studenková - One woman show

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám