Prečítané: 9803x

M E S T O    B A R D E J O V

 

ERB CB

 

REGISTRATÚRNY PORIADOK

MESTSKÉHO ÚRADU V BARDEJOVE

  

REGISTRATÚRNY PORIADOK 

MESTSKÉHO ÚRADU V BARDEJOVE

zo dňa 4. 5. 2016

       

Kompletný Registratúrny poriadok aj so všetkými prílohami nájdete v priloženom dokumente: Pdf 32 

 Aktualizoval: Ivan Leščišin, Ing., 2017-01-17, 13:13, ivan.lescisin@bardejov.sk