Prečítané: 27615x

Parkovanie v zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov upravuje státie motorových vozidiel ako dočasné parkovanie vozidiel na vyhradenom priestore verejného priestranstva určeného na parkovanie vozidiel vo vymedzenej zóne mesta Bardejov a spôsob platenia za toto dočasné parkovanie s výnimkou motocyklov s prívesným vozíkom a bicyklom s pomocným motorčekom.

Parkovací systém v zóne s dopravným obmedzení prevádzkuje PARKOVACIA SLUŽBA MESTA BARDEJOV:
BAPOS m. p. Bardejov,
Štefánikova 768, 085 01 Bardejov

IČO : 00 619 621, DIČ : 2020508490

tel.: +421(0)54 486 0500, fax: +421(0)54 474 8113
e-mail: bapos@bapos.sk

KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI:
Peter Cingeľ, tel: +421(0)54 486 0508, +421(0)911 420 115, bapos@bapos.sk

ZÓNA S DOPRAVNÝM OBMEDZENÍM je vymedzená časť územia mesta Bardejov, ohraničená vstupmi na Ul. Hurbanova, Ul. Dlhý rad, Ul. Mlynská, Ul. Partizánska, Ul.Jiráskova, prejazd do Ul. Komenského, Ul. Rhodyho, Ul. Na  hradbách, Ul. Českej Lípy, príjazdy na Ul. Hurbanovu a jednosmerný výjazd z Ul. Františkánov.

PARKOVACIE OBVODY PARKOVACIE KARTY
SMS PARKOVANIE CENNIK PARKOVANIA