Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Právoplatné rozhodnutia so súhlasným, resp. nesúhlasným stanoviskom na výrub drevín, ktoré vydalo Mesto Bardejov:

 


2017

 

ŽP 2017/01408 - ul. Bezručova 16 - 22

ŽP 2017/01409 - ul. Kostolná 5

ŽP 2017/01410 - ul. Sázavského 13 - 18

ŽP 2017/01414 - lokalita Kalvária

 ŽP 2017/01404 - ul. Mičkova

 

Právoplatné rozhodnutia so súhlasným, resp. nesúhlasným stanoviskom na výrub drevín, ktoré vydalo Mesto Bardejov:

 


2017

 

ŽP 2017/01408 - ul. Bezručova 16 - 22

ŽP 2017/01409 - ul. Kostolná 5

ŽP 2017/01410 - ul. Sázavského 13 - 18

ŽP 2017/01414 - lokalita Kalvária

 ŽP 2017/01404 - ul. Mičkova

 

2016

 

ŽP 2016/05660 - cintorín sv. Michala a sv. Anny - zamieta

ŽP 2016/05223 - ul. Pod papierňou 56

ŽP 20016/05046 - cintorín sv. Michala - zamieta

ŽP 2016/05696 - ul. Fučíkova 15 - zamieta

ŽP 2016/05695 - ul. J. Grešaka 21

ŽP 2016/05423 - ul. Jiráskova 6 - 7 - zamieta

 

ŽP 2016/05049 - ul. Pod Vinbargom 3

ŽP 2016/05520 - ul. Pod lipkou 18

ŽP 2016/05331 - ul. Kacvinského 1478

ŽP 20016/04891 - ul. Námestie L. Berku

ŽP 2016/04642 - ul. Pod papierňou 66

ŽP 2016/04371 - ul. Slovenská 15

ŽP 2016/04662 - ul. Komenského 21 - zamieta

ŽP 2016/04416 - ul. Janka Matušku 13

ŽP 2016/04045 - ul. Pod papierňou 51

ŽP 2016/02617 - ul. Dlhý rad 7 - zamieta

ŽP 2016/02116 - ul. Dlhá Lúka - zamieta

ŽP 2016/03385 - ul. Pod Šibeňou horou 29

ŽP 2016/03587 - ul. Gorkého 6

ŽP 2016/03308 - cintorín Sv. Michala

ŽP 2016/03299 - ul. J. Jesenského 3-4

ŽP 2016/02927 - ul. Fučíkova 17-18 - zamieta

ŽP 2016/02666 - ul. Gorkého 16

ŽP 2015/05052 - Bardejovské Kúpele CKN 4145/57, odvolanie. právoplatné 15.6.2016

ŽP 2015/05051 - Bardejovské Kúpele CKN 4145/41, odvolanie, právoplatné 15.6.2016

ŽP 2015/04398 - Bardejovské Kúpele 2037, odvolanie, právoplané 6.6.2016

ŽP 2016/01788 - ul. Dlhý rad

ŽP 2016/02009 - ul. Pod papierňou 70

ŽP 2016/02226 - ul. L. Novomeského 5 - zamieta

ŽP 2016/02225 - cintorín Sv. Michala - zamieta

ŽP 2016/02117 - ul. Bezručova 16 - zamieta

ŽP 2016/01719 - ul. Pod papierňou 41 - 43

ŽP 2016/01685 - ul. Komenského 34

ŽP 2016/01688 - ul. Moyzesova 10

ŽP 2016/01759 - cintorín Dlhá Lúka

ŽP 2016/01686 - ul. J.Jesenského 8

ŽP 2016/01684 - ul. Přerovská

ŽP 2016/01683 - ul. Dlhá 45 - Dlhá Lúka

ŽP 2016/00141 - Ťačevská ul. - zmena

ŽP 2016/00120 - ul. Kellerova 1

ŽP 2016/00108 - ul. Komenského 16

ŽP 2016/00107 - ul. Pod papierňou 57

2014

ŽP 2014/06054 - ul. Tehelná

ŽP 2014/05967 - ul. Poštárka

ŽP 2014/05712 - Bardejovské Kúpele 84

ŽP 2014/05329 - Spojená škla - Štefánikova 64

ŽP 2014/05215 - Mihaľov CKN 4658/1

ŽP 2014/05212-II - Revitalizácia CMZ - II. etapa

ŽP 2014/05212-I - Revitalizácia CMZ - I. etapa

ŽP 2014/04965 - ul. Partizánska 1 - povolenie zmeny

ŽP 2014/04942 - ul. Štefánikova 3957

ŽP 2014/04867 - ul. Kukučinova 15

ŽP 2014/04773 - EKN 1912,1913 a 1914 - zamieta

ŽP 2014/04768 - EKN 1915 - zamieta

ŽP 2014/04740 - cintorín Mihaľov - zamieta

ŽP 2014/04687 - ul. Jiráskova 7 - zastavenie konania

ŽP 2014/04312 - ul. Moyzesova č. 1-6

ŽP 2014/04030 - ul. Komenského 44

ŽP 2014/03984 - ul. Gorkého 3-4 - zamieta

ŽP 2014/03968 - ul. Kellerova CKN 508/2

ŽP 2014/03912 - cintorín sv. Michala

ŽP 2014/03742 - ul. J. Grešáka 16

ŽP 2014/03678 - ul. Štefánkova 78, STROJTECH Centrum, s.r.o.

ŽP 2014/03430 - ul. Satrý blich - zastavenie konania

ŽP 2014/03187 - Kalvária CKN 5741/2

ŽP 2014/03113 - Gróner - zastavenie konania

ŽP 2014/03113 - Bardejovské Kúpele

ŽP 2014/02976 - ul. Slovenská - MAKOS, a.s. - zamieta

ŽP 2014/02275 - ul. A.Svianteka 13

ŽP 2014/02274 - cintorín sv. Michala

ŽP 2014/01946 - ul. Ľ.Štúra 9-10

ŽP 2014/01869 - Komenského 29-32

ŽP 2014/01833 - ul. Slovenská 12

ŽP 2014/01832 - ul. Dlhý rad (hradobná priekopa CKN 632/3 - zamieta

ŽP 2014/01812 - Moyzesova ul. 1-6

ŽP 2014/01693 - ul. Komenského 16-19 - zamieta

ŽP 2014/01692 - ul. Sázavského 7-12

ŽP 2014/01670 - ul. Kellerova 8

ŽP 2014/01669 - ul. Juráskova 5

ŽP 2014/01530 - ul. sv. Jakuba

ŽP 2014/01442 - CKN 99/71 Bardejovská Nová Ves - zamieta

ŽP 2014/01276 - Kukorelliho ul.

ŽP 2014/01103 - CKN5327

 

2013

ŽP 2013/05684 - Gorkého 15

ŽP 2013/05658 - A.Svianteka 12

ŽP 2013/05657 - cintorín Mihaľov - zamieta

ŽP 2013/05656 - Materská škola Gorkého 13

ŽP 2013/05568 - cintorín sv. Michala

ŽP 2013/05566 - Komenského 31

ŽP 2013/05565 - Štefánikova ul. 

ŽP 2013/05564 - Štefánikova 38

ŽP 2013/05372 - Ťačevská ul.

ŽP 2013/05314 - ul. Gróner

ŽP 2013/05294 - Nad cenovým mlynkom II

ŽP 2013/05204 - cintorín Dlhá Lúka

ŽP 2013/05149 - Gorkého 19 - zamieta

ŽP 2013/05148 - A.Svianteka 5

ŽP 2013/05038 - Fučíkova 35,36

ŽP 2013/04978 - Po Mihaľovom - zastavenie

ŽP 2013/04957 - Fučíkova ul.

ŽP 2013/04854 - Štefánikova 791

ŽP 2013/04853 - Českej Lípy 1

ŽP 2013/04852 - Jiráskova 15

ŽP 2013/04685 - Bardejovské Kúpele, a.s.

ŽP 2013/04575 - Komenského 40

ŽP 2013/04547 - F. Kráľa 9

ŽP 2013/04546 - Pod papierňou 32

ŽP 2013/04542 - Ťačevská 19

ŽP 2013/04410 - Ťačevská ul. - zmena rozhodnutia

ŽP 2013/04376 - ZŠ Wolkerova 10

ŽP 2013/04296 - Partizánska 27

ŽP 2013/04264 - Koligrunt II. - zastavenie

ŽP 2013/04237 - Partizánska 3

ŽP 2013/04137 - CKN 5439/52

ŽP 2013/04130 - Kpt. Nálepku 16

ŽP 2013/04121 - Pod papierňou 46- zastavenie

ŽP 2013/03913 - Kucharik - zastavenie

ŽP 2013/03903 - Gorlická 9 - 11

ŽP 2013/03807 - B.Kúpele - zastavenie

ŽP 2013/03659 - Přerovská 3

ŽP 2013/03592 - Štefánikova 86

ŽP 2013/03528 - Gorkého 16

ŽP 2013/03478 - Fondo s.r.o. - Hurbanova

ŽP 2013/03135 - Sentiero s.r.o. - Kellerova 1

ŽP 2013/03007 - 29.augusta 1 - 2

ŽP 2013/02334 - Mestský cintorín - zamietnutie

ŽP 2013/02093 - ul. Kamenec PK

ŽP 2013/01870 - E KN 3209/1

ŽP 2013/01681 - Kukorelliho 12

ŽP 2013/01680 - ul. Ťačevská 1900/24

ŽP 2013/01666 - B.Kúpele - Lesy SR

ŽP 2013/01598 - ul. Nový Sad

ŽP 2013/01572 - J.Švermu A13

ŽP 2013/01558 - B.Kúpele - Mensk, s.r.o.

ŽP 2013/01504 - Kellerova 6

ŽP 2013/01454 - ul. Partizánska 21 - 22

ŽP 2013/01427 - ul. Štefánikova

ŽP 2013/01426 - ul. Moyzesova E-5

ŽP 2013/01336 - Bardejovské Kúpele

ŽP 2013/01254 - Kpt. Náleku 40

ŽP 2013/01236 - ul. Priemyselná 2

ŽP 2013/01235 - Františkánov

ŽP 2013/01162 - Pamätník holokaustu

ŽP 2013/01055 - Štefánikova 64

ŽP 2013/01046 - Kutuzovova

ŽP 2013/01042 - Komenského 22

ŽP 2013/01040 - Pod papierňou 37

ŽP 2013/01038 - Nový sad 11

ŽP 2013/00171 - MŠ-Komenského 24

ŽP 2013/00142 - Nábrežná 6

ŽP 2013/00129 - Ťačevská 33 - 37

ŽP 2013/00128 - Moyzesova 6

2012

ŽP 2012/06254 - Ťačevská 21

ŽP 2012/05687 - Ťačevská 11

ŽP 2012/05524-2

ŽP 2012/05314 - KFŠ-Delta s.r.o.

ŽP 2012/05231-3

ŽP 2012/05168 - Lesy SR, š.p.

ŽP 2012/05125 - Agro Ostrov, s.r.o.

ŽP 2012/05124 - J.Jesenského 3,4,12

ŽP 2012/05115-9

ŽP 2012/05106 - Filakovský

ŽP 2012/05098 - Gorkého 5

ŽP 2012/05075 - B.N.Ves cintorín

ŽP 2012/04970-3

ŽP 2012/04686-6

ŽP 2012/04662-2

ŽP 2012/04611 - SPP, a.s.

ŽP 2012/04610-2

ŽP 2012/03699-3

ŽP 2012/03628-3

ŽP 2012/03593-3

ŽP 2012/03492-3

ŽP 2012/03267-4

ŽP 2012/03264-3

ŽP 2012/03074-3

ŽP 2012/02624-3

ŽP 2012/02362-3

ŽP 2012/02320-3

ŽP 2012/01985-3

ŽP 2012/01940-3

ŽP 2012/01939-3

ŽP 2012/01935-3

ŽP 2012/01926-3

ŽP 2012/01390-3

ŽP 2012/01389-3

ŽP 2012/01277-3

ŽP 2012/00269-3

ŽP 2012/00144-3

 

 

 

ŽP 2015/04053 ul. Českej lípy 45, Partizánksa 26 a Dlhý rad 19

ŽP 2015/03658 Základná škol, Pod Vinbargom 1

ŽP 2015/03244 OSBD, Ťačevská 1660, súhlas + zamieta

ŽP 2015/03165 ul. J.Švermu 6, súhlas + zamieta

ŽP 2015/02263 ul. Bardejovské Kúpele

ŽP 2015/01971 ul. Gorlická 1-8

ŽP 2015/01969 ul. Ťačevská 38 DSS ALIA

ŽP 2015/01498 ul. A.Svianteka 5

ŽP 2015/01437 - Bardejovské Kúpele - zastavenie

ŽP 2015/01436 - Základná škola Bartolomeja Krpelca

ŽP 2015/01433 - cintorín sv. Michala, ul. Gorkého 6, Jiráskova 4, Štefánikova 6, Pod papierňou 45-47

ŽP 2015/01432 Dlhá Lúka - Kamenec, zastavenie konania

ŽP 2015/01431 Základná škola, Komenského 23

ŽP 2015/00263 - Bardejovské Kúpele CKN 4180/7

ŽP 2015/00213 Pod lipkou 77, uloženie povinnosti

ŽP 2015/00188 VVS, a.s., súhlas + zamieta

ŽP 2015/00140 - ul. L. Novomeského 4, J. Grešáka 16-17, Nám. arm.gen. L. Svobodu 17-18

ŽP 2014/06054 - ul. Tehelná

ŽP 2014/05967 - ul. Poštárka

ŽP 2014/05712 - Bardejovské Kúpele 84

ŽP 2014/05329 - Spojená škla - Štefánikova 64

ŽP 2014/05215 - Mihaľov CKN 4658/1

ŽP 2014/05212-II - Revitalizácia CMZ - II. etapa

ŽP 2014/05212-I - Revitalizácia CMZ - I. etapa

ŽP 2014/04965 - ul. Partizánska 1 - povolenie zmeny

ŽP 2014/04942 - ul. Štefánikova 3957

ŽP 2014/04867 - ul. Kukučinova 15

ŽP 2014/04773 - EKN 1912,1913 a 1914 - zamieta

ŽP 2014/04768 - EKN 1915 - zamieta

ŽP 2014/04740 - cintorín Mihaľov - zamieta

ŽP 2014/04687 - ul. Jiráskova 7 - zastavenie konania

ŽP 2014/04312 - ul. Moyzesova č. 1-6

ŽP 2014/04030 - ul. Komenského 44

ŽP 2014/03984 - ul. Gorkého 3-4 - zamieta

ŽP 2014/03968 - ul. Kellerova CKN 508/2

ŽP 2014/03912 - cintorín sv. Michala

ŽP 2014/03742 - ul. J. Grešáka 16

ŽP 2014/03678 - ul. Štefánkova 78, STROJTECH Centrum, s.r.o.

ŽP 2014/03430 - ul. Satrý blich - zastavenie konania

ŽP 2014/03187 - Kalvária CKN 5741/2

ŽP 2014/03113 - Gróner - zastavenie konania

ŽP 2014/03113 - Bardejovské Kúpele

ŽP 2014/02976 - ul. Slovenská - MAKOS, a.s. - zamieta

ŽP 2014/02275 - ul. A.Svianteka 13

ŽP 2014/02274 - cintorín sv. Michala

ŽP 2014/01946 - ul. Ľ.Štúra 9-10

ŽP 2014/01869 - Komenského 29-32

ŽP 2014/01833 - ul. Slovenská 12

ŽP 2014/01832 - ul. Dlhý rad (hradobná priekopa CKN 632/3 - zamieta

ŽP 2014/01812 - Moyzesova ul. 1-6

ŽP 2014/01693 - ul. Komenského 16-19 - zamieta

ŽP 2014/01692 - ul. Sázavského 7-12

ŽP 2014/01670 - ul. Kellerova 8

ŽP 2014/01669 - ul. Juráskova 5

ŽP 2014/01530 - ul. sv. Jakuba

ŽP 2014/01442 - CKN 99/71 Bardejovská Nová Ves - zamieta

ŽP 2014/01276 - Kukorelliho ul.

ŽP 2014/01103 - CKN5327

ŽP 2013/05684 - Gorkého 15

ŽP 2013/05658 - A.Svianteka 12

ŽP 2013/05657 - cintorín Mihaľov - zamieta

ŽP 2013/05656 - Materská škola Gorkého 13

ŽP 2013/05568 - cintorín sv. Michala

ŽP 2013/05566 - Komenského 31

ŽP 2013/05565 - Štefánikova ul. 

ŽP 2013/05564 - Štefánikova 38

ŽP 2013/05372 - Ťačevská ul.

ŽP 2013/05314 - ul. Gróner

ŽP 2013/05294 - Nad cenovým mlynkom II

ŽP 2013/05204 - cintorín Dlhá Lúka

ŽP 2013/05149 - Gorkého 19 - zamieta

ŽP 2013/05148 - A.Svianteka 5

ŽP 2013/05038 - Fučíkova 35,36

ŽP 2013/04978 - Po Mihaľovom - zastavenie

ŽP 2013/04957 - Fučíkova ul.

ŽP 2013/04854 - Štefánikova 791

ŽP 2013/04853 - Českej Lípy 1

ŽP 2013/04852 - Jiráskova 15

ŽP 2013/04685 - Bardejovské Kúpele, a.s.

ŽP 2013/04575 - Komenského 40

ŽP 2013/04547 - F. Kráľa 9

ŽP 2013/04546 - Pod papierňou 32

ŽP 2013/04542 - Ťačevská 19

ŽP 2013/04410 - Ťačevská ul. - zmena rozhodnutia

ŽP 2013/04376 - ZŠ Wolkerova 10

ŽP 2013/04296 - Partizánska 27

ŽP 2013/04264 - Koligrunt II. - zastavenie

ŽP 2013/04237 - Partizánska 3

ŽP 2013/04137 - CKN 5439/52

ŽP 2013/04130 - Kpt. Nálepku 16

ŽP 2013/04121 - Pod papierňou 46- zastavenie

ŽP 2013/03913 - Kucharik - zastavenie

ŽP 2013/03903 - Gorlická 9 - 11

ŽP 2013/03807 - B.Kúpele - zastavenie

ŽP 2013/03659 - Přerovská 3

ŽP 2013/03592 - Štefánikova 86

ŽP 2013/03528 - Gorkého 16

ŽP 2013/03478 - Fondo s.r.o. - Hurbanova

ŽP 2013/03135 - Sentiero s.r.o. - Kellerova 1

ŽP 2013/03007 - 29.augusta 1 - 2

ŽP 2013/02334 - Mestský cintorín - zamietnutie

ŽP 2013/02093 - ul. Kamenec PK

ŽP 2013/01870 - E KN 3209/1

ŽP 2013/01681 - Kukorelliho 12

ŽP 2013/01680 - ul. Ťačevská 1900/24

ŽP 2013/01666 - B.Kúpele - Lesy SR

ŽP 2013/01598 - ul. Nový Sad

ŽP 2013/01572 - J.Švermu A13

ŽP 2013/01558 - B.Kúpele - Mensk, s.r.o.

ŽP 2013/01504 - Kellerova 6

ŽP 2013/01454 - ul. Partizánska 21 - 22

ŽP 2013/01427 - ul. Štefánikova

ŽP 2013/01426 - ul. Moyzesova E-5

ŽP 2013/01336 - Bardejovské Kúpele

ŽP 2013/01254 - Kpt. Náleku 40

ŽP 2013/01236 - ul. Priemyselná 2

ŽP 2013/01235 - Františkánov

ŽP 2013/01162 - Pamätník holokaustu

ŽP 2013/01055 - Štefánikova 64

ŽP 2013/01046 - Kutuzovova

ŽP 2013/01042 - Komenského 22

ŽP 2013/01040 - Pod papierňou 37

ŽP 2013/01038 - Nový sad 11

ŽP 2013/00171 - MŠ-Komenského 24

ŽP 2013/00142 - Nábrežná 6

ŽP 2013/00129 - Ťačevská 33 - 37

ŽP 2013/00128 - Moyzesova 6

ŽP 2012/06254 - Ťačevská 21

ŽP 2012/05687 - Ťačevská 11

ŽP 2012/05524-2

ŽP 2012/05314 - KFŠ-Delta s.r.o.

ŽP 2012/05231-3

ŽP 2012/05168 - Lesy SR, š.p.

ŽP 2012/05125 - Agro Ostrov, s.r.o.

ŽP 2012/05124 - J.Jesenského 3,4,12

ŽP 2012/05115-9

ŽP 2012/05106 - Filakovský

ŽP 2012/05098 - Gorkého 5

ŽP 2012/05075 - B.N.Ves cintorín

ŽP 2012/04970-3

ŽP 2012/04686-6

ŽP 2012/04662-2

ŽP 2012/04611 - SPP, a.s.

ŽP 2012/04610-2

ŽP 2012/03699-3

ŽP 2012/03628-3

ŽP 2012/03593-3

ŽP 2012/03492-3

ŽP 2012/03267-4

ŽP 2012/03264-3

ŽP 2012/03074-3

ŽP 2012/02624-3

ŽP 2012/02362-3

ŽP 2012/02320-3

ŽP 2012/01985-3

ŽP 2012/01940-3

ŽP 2012/01939-3

ŽP 2012/01935-3

ŽP 2012/01926-3

ŽP 2012/01390-3

ŽP 2012/01389-3

ŽP 2012/01277-3

ŽP 2012/00269-3

ŽP 2012/00144-3

 

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám