Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 

 

Primátor mesta Bardejov

 
MUDr. Boris Hanuščak
 
 
 
 
 
 

Zástupca primátora mesta

 

Zástupca primátora mesta

         
JUDr. Eva Hudáková   RNDr. Vladimír Savčinský
hudakova_new volebný obvod č.: 2   volebný obvod č.: 4
eva.hudakova@bardejov.sk
  vladimir.savcinsky@bardejov.sk
- predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta   - náhradník za predsedu komisie pre prešetrovanie sťažností
- predseda komisie pre prešetrovanie sťažností    
     
         
         
         

Poslanci mestského zastupiteľstva

         
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.   PhDr. Anton Duchnovský
bochna 02 volebný obvod č.: 4   Duchnovsky w  volebný obvod č.: 3
juraj.bochna@bardejov.sk   anton.duchnovsky@bardejov.sk
- predseda komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu   - člen komisie spoločenských vecí a kultúry
- člen komisie spoločenských vecí a kultúry   - člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
     
         
Ing. Miloš Dvorský   Ing. Mária Ferková
 dvorsky 02 volebný obvod č.: 6   Ferkova w volebný obvod č.: 1
milos.dvorsky@bardejov.sk   maria.ferkova@bardejov.sk
- predseda komisie správy majetku   - predseda komisie finančnej
- člen finančnej komisie   - člen komisie pre prešetrovanie sťažností
     
         
         
MUDr. Ján Fotta   Mgr. Pavol Goriščák
fotta volebný obvod č.: 4   Goriscak w volebný obvod č.: 9
jan.foota@bardejov.sk   pavol.goriscak@bardejov.sk
- člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí   - predseda komisie verejného poriadku
- člen komisie správy majetku   - člen komisie pre prešetrovanie sťažností
    - člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí 
        - člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu 
        - člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
         
Bc. Michal Hanko   MUDr. Andrej Havrilla
Hanko w
 
volebný obvod č.: 1   havrilla 02 volebný obvod č.: 2
michal.hanko@bardejov.sk   andrej.havrilla@bardejov.sk
- člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí   - predseda komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
- člen komisie správy majetku   - člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
        - člen komisie spoločenských vecí a kultúry 
         
Ing. Marek Hudák   Mgr. Peter Hudák, PhD.
 Hudak Marek w volebný obvod č.: 5    Hudak Peter w volebný obvod č.: 2
marek.hudak@bardejov.sk   peter.hudak@bardejov.sk
- člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu   - člen finančnej komisie
- člen komisie správy majetku   - člen komisie správy majetku
- člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu    
  - člen komisie pre prešetrovanie sťažností - náhradník       
         
Slavomír Hudák   Mgr. Slavomír Krok
  volebný obvod č.: 2   krok volebný obvod č.: 1
slavomir.hudak@bardejov.sk   slavomir.krokr@bardejov.sk
- člen komisie verejného poriadku   - predseda komisie školstva, telesnej kultúry a športu
    - člen finančnej komisie 
    - člen komisie verejného poriadku 
         - člen komisie pre prešetrovanie sťažností- náhradník
         
Mgr. Veronika Marková   Ing.  Maroš Micenko
markova 02 volebný obvod č.: 7   Micenko w volebný obvod č.: 6
veronika.markova@bardejov.sk   maros.micenko@bardejov.sk
- predseda komisie spoločenských vecí a kultúry   - člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
- člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu   - člen komisie verejného poriadku
- člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva   - člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
         
Jozef Pasternák   Ing. Peter Petruš, MBA
pasternak volebný obvod č.: 7   petrus  volebný obvod č.: 1
jozef.pasternak@bardejov.sk   peter.petrus@bardejov.sk
- člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu   - člen finančnej komisie
- člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí   - člen komisie správy majetku
- člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu    
  - člen komisie spoločenských vecí a kultúry       
  - člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva      
  - člen komisie verejného poriadku       
  - člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta       
         
Mgr. Milan Ján Pilip   Ing. Peter Simko
pilip 02 volebný obvod č.: 4   simko w volebný obvod č.: 2
milan.pilip@bardejov.sk   peter.simko@bardejov.sk
- člen komisie správy majetku   - člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
- člen komisie pre prešetrovanie sťažností- náhradník   - člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
         
         
Bc. Stanislav Soroka   Mgr. Alexander Starinský
Soroka w volebný obvod č.: 3   Starinsky w volebný obvod č.: 7
stanislav.soroka@bardejov.sk   alexander.starinsky@bardejov.sk
- člen finančnej komisie   - predseda komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí
- člen komisie správy majetku    - člen komisie verejného poriadku 
     
         
         
Marek Šimco   Mgr. Martin Šmilňák
Simco w  volebný obvod č.: 8   smilnak volebný obvod č.: 5
marek.simco@bardejov.sk   martin.smilnak@bardejov.sk
- člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí   - člen finančnej komisie
- člen komisie verejného poriadku   - člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu
- člen komisie pre prešetrovanie sťažností     
  - člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta       
         
         
Mgr. František Tkáč      
 tkac volebný obvod č.: 7      
frantisek.tkac@bardejov.sk      

- člen komisie spoločenských vecí a kultúry

     
- člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva      
       

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám