Prečítané: 1663x
ŠTATÚT MESTA
ORGANIZAČNÝ PORIADOK SAMOSPRÁVY
ZÁSADY VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTI
ZÁSADY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
ZÁSADY KONTROLY
PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
POŽIARNÝ PORIADOK MESTA
ZÁSADY HOSPODÁRENIA S MAJETKOM
SMERNICA NA URČENIE PRAVIDIEL OBJEKTÍVNEHO POSÚDENIA ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA BARDEJOV