Prečítané: 22249x
Zásady hospodárenia  a nakladania

s majetkom Mesta Bardejov 

platné od 07.12.2017

ikona pdf 

Aktualizoval: Ľuboš Antony, Ing., 2019-01-30, 08:4500, lubos.antony@bardejov.sk