Prečítané: 206484x

Notárska kancelária
JUDr. Marta Vaľková

Hurbanova č. 19, 085 01 Bardejov

+421(0)54 472 6553
+421(0)54 488 2780

Notársky úrad
JUDr. Ján Hamara

Dlhý rad  č. 16, 085 01 Bardejov

+421(0)54 472 2511
web: www.notarhamara.sk

Notársky úrad
JUDr. Hošíková Ľudmila

Dlhý rad č. 17, 085 01 Bardejov

+421(0)54 472 3806

 

aktualizoval: Ing. Jiří Brejnik 10.3.2016