Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

  výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov

Podrobné informácie v priloženom dokumente: Pdf 32

 

Mesto Bardejov v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

  výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy s materskou školou, Pod Vinbargom 1, Bardejov

Podrobné informácie v priloženom dokumente: Pdf 32

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov  ikona word

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám