Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov využilo ponuku od Nadácie Slovenskej sporiteľne a sprostredkovalo pre Základnú školu Komenského 23 v Bardejove výstavbu multifunkčného ihriska. Pôvodne boli v hre ešte ďalšie dve základné školy a to ZŠ Bartolomeja Krpelca a ZŠ Pod Vinbargom. Správna rada nadácie spomedzi troch areálov nakoniec vybrala areál ZŠ Komenského 23.

Zhotoviteľom ihriska s rozpočtovým nákladom okolo 50 000 € je firma FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o., ktorá by mala stavbu ukončiť do konca novembra 2015. Keďže finančné prostriedky na výstavbu poskytla nadácia, pre rozpočet mesta to nebude znamenať žiadnu záťaž.

Nové multifunkčné ihrisko bude vo vlastníctve Mesta Bardejov a v správe ZŠ Komenského 23. Ihrisko by malo byť oplotené a monitorované kamerovým systémom. Uvažuje sa aj o vybudovaní samostatného vchodu, keďže by nemalo slúžiť len pre účely základnej škola ale aj pre širokú verejnosť.

Vybudovanie multifunkčného ihriska bude znamenať prínos pre aktívny pohyb a športové využitie detí, mládeže a ostatných obyvateľov mesta.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám