Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

jarm 2015 00

   

    Na včerajšom (11.5.2020) rokovaní Mestského krízového štábu (MsKŠ) bolo prijatých viacero záverov, ktoré sa priamo dotýkajú života v meste.

    V prvom rade MsKŠ prijal s definitívnou platnosťou rozhodnutie o zrušení konania tohtoročného BARDEJOVSKÉHO JARMOKU a vedeckej konferencie BARDKONTAKT: viedla ho k tomu obava o zdravie a komfort obyvateľov Bardejova, ale aj návštevníkov jarmoku, ktorých počty sa rátajú na tisíce. Podľa najnovších informácií k podobnému kroku pristúpili aj samosprávy iných miest, vrátane zahraničných, partnerských. Nechceme prejudikovať stav, v ktorom sa spoločnosť bude nachádzať na prelome augusta a septembra, ale sme presvedčení, že zrušenie jarmoku a sprievodných podujatí je v záujme všetkých zodpovedných ľudí. Navyše – nechceme organizovať „slabý” jarmok na nízkej úrovni, podliezať v minulosti vysoko nastavenú kvalitatívnu latku a obávame sa, že mnohí, bojac sa nákazy vírusom, by sa podujatí ani nezúčastnili… Za zamyslenie stojí aj fakt, či by niekto dokázal normálne, ako je zvyknutý, ale s rúškom na tvári konzumovať hoci výbornú jarmočnú pečienku,  pohár piva, alebo sledovať hudobný koncert umeleckých zoskupení a sólistov. Nehovoriac už o tom, že na základe informácií nemôžeme tento rok očakávať prítomnosť našich priateľov z partnerských miest...Zodpovednosť a zdravý rozum diktuje, aby sme jarmok presunuli na rok 2021, zorganizovali ho v ešte väčšom, náročnejšom meradle, ale hlavne v bezpečnejšom ovzduší. 

https://www.bardejovskatv.sk/spravy/bardejovsky-jarmok-nebude#lg=1&slide=1

 

 

jarm 2015 00

   

    Na včerajšom (11.5.2020) rokovaní Mestského krízového štábu (MsKŠ) bolo prijatých viacero záverov, ktoré sa priamo dotýkajú života v meste.

    V prvom rade MsKŠ prijal s definitívnou platnosťou rozhodnutie o zrušení konania tohtoročného BARDEJOVSKÉHO JARMOKU a vedeckej konferencie BARDKONTAKT: viedla ho k tomu obava o zdravie a komfort obyvateľov Bardejova, ale aj návštevníkov jarmoku, ktorých počty sa rátajú na tisíce. Podľa najnovších informácií k podobnému kroku pristúpili aj samosprávy iných miest, vrátane zahraničných, partnerských. Nechceme prejudikovať stav, v ktorom sa spoločnosť bude nachádzať na prelome augusta a septembra, ale sme presvedčení, že zrušenie jarmoku a sprievodných podujatí je v záujme všetkých zodpovedných ľudí. Navyše – nechceme organizovať „slabý” jarmok na nízkej úrovni, podliezať v minulosti vysoko nastavenú kvalitatívnu latku a obávame sa, že mnohí, bojac sa nákazy vírusom, by sa podujatí ani nezúčastnili… Za zamyslenie stojí aj fakt, či by niekto dokázal normálne, ako je zvyknutý, ale s rúškom na tvári konzumovať hoci výbornú jarmočnú pečienku,  pohár piva, alebo sledovať hudobný koncert umeleckých zoskupení a sólistov. Nehovoriac už o tom, že na základe informácií nemôžeme tento rok očakávať prítomnosť našich priateľov z partnerských miest...Zodpovednosť a zdravý rozum diktuje, aby sme jarmok presunuli na rok 2021, zorganizovali ho v ešte väčšom, náročnejšom meradle, ale hlavne v bezpečnejšom ovzduší. 

https://www.bardejovskatv.sk/spravy/bardejovsky-jarmok-nebude#lg=1&slide=1

 

 

Pre trhovníkov

 

Názov dokument Termíny
Termín uzávierky
podávania prihlášok
Pridelenie miest
na predaj
Záväzné potvrdenie
o pridelení miesta
Úhrada poplatku
za účasť
Organizačný poriadok          
Informácia pre predávajúcich trhovníkov          
Informácia pre predávajúcich - ulička remesiel          
Záväzná žiadosť - stánky            
Záväzná žiadosť - zábavné zariadenia
 
 
Záväzná žiadosť - ulička remesiel          
 
Mapa rozmiestnenia stánkov
pracujeme

    

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2020 Zverejnil: Mgr.Mikuláš Ševčík

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám