Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Slovak English German Hungarian Polish Russian
Mesto Bardejov

jarmok

BARDEJOVSKÝ JARMOK 2016 JE UŽ MINULOSŤOU...
   Uličky starobylého najkrajšieho historického mesta na Slovensku v dňoch 25. - 28. augusta 2016 žili netradičným ruchom obchodníkov, remeselníkov a návštevníkov 665. ročníka historického a 45. ročníka novodobého bardejovského jarmoku.
   Na bardejovský jarmok, ktorý Mesto Bardejov organizovalo počas štyroch augustových dní, sa mohli trhovníci prihlásiť s už tradične rôznorodým spotrebným tovarom, občerstvením, gurmánskymi jarmočnými špecialitami, remeselníci s ukážkami svojich remesiel a samozrejme nemohli chýbať ani prevádzkovatelia zábavných atrakcií a lunaparkov. Počas štyroch jarmočných dní sa trhovníci a návštevníci mesta mohli tešiť aj z bohatého kultúrneho programu všetkých hudobných žánrov a z množstva ďalších sprievodných akcií výročného jarmoku.
   Vážení návštevníci, trhovníci, účinkujúci ale aj náhodní okoloidúci, ktorí ste sa ocitli na našom jarmoku. Hlavný organizátor akcie Vám úprimne ďakuje za zdarný priebeh tohtoročného výročného jarmoku, ktorý by bez vašej priazne, resp. aktívnej účasti určite nebol tým jarmokom o ktorom sa dobré meno šíri posledné roky až za hranice nášho regiónu. Bardejovský jarmok má za posledné roky stúpajúcu tendenciu v návštevnosti a taktiež v záujme zo strany trhovníkov, ktorí sa chcú prezentovať so svojím rozmanitým tovarom nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých susedných štátov. A to si následne vyžaduje zo strany organizátora a všetkých zúčastnených zložiek podieľajúcich sa na príprave a organizovaní jarmoku dôkladnú niekoľko mesačnú „mravenčiu“ prípravu, aby samotný priebeh jarmoku bol hodnotený v jeho závere pozitívne zo strany všetkých zúčastnených.
   Vážení návštevníci a trhovníci zároveň, vedzte, že v nasledujúcom roku 2017 pre Vás opäť pripravujeme „najvychýrenejší“ tradičný jarmok na východnom Slovensku, kde štyri dni budú pre Vás opäť dni plné zábavy, oddychu a rôznych stretnutí. Pozývame všetkých z blízkeho i širokého okolia – príďte zažiť pravú jarmočnú atmosféru kráľovského mesta Bardejov. Všetci tí, ktorí sa rozhodnete navštíviť naše mesto, či už v termíne jarmoku alebo aj mimo neho, ste v tomto krásnom a historickom meste srdečne vítaní.
    Do atmosféry a priebehu predošlých jarmokov sa môžete preniesť aj prostredníctvom našej fotogalérie, ktorú Vám ponúkame tu na našej jarmočnej stránke. Všetky podrobné informácie o budúcoročnom programe, organizačnom zabezpečení a podmienkach účastí pre trhovníkov so záväznými termínmi podávania žiadostí pre trhovníkov nájdete opäť tu a to v obvyklom termíne – v priebehu tretieho kalendárneho mesiaca.

P.S. Ôsmy bod jarmočnej listiny hovorí: Povinnosť nebanovať, ak sa niečo neľúbi, o rok príďte zas. Dvere budú zavreté a pes pustený.


S pozdravom
Mesto Bardejov
organizátor jarmoku

 

 

 

 

 

 

jarmok

BARDEJOVSKÝ JARMOK 2016 JE UŽ MINULOSŤOU...
   Uličky starobylého najkrajšieho historického mesta na Slovensku v dňoch 25. - 28. augusta 2016 žili netradičným ruchom obchodníkov, remeselníkov a návštevníkov 665. ročníka historického a 45. ročníka novodobého bardejovského jarmoku.
   Na bardejovský jarmok, ktorý Mesto Bardejov organizovalo počas štyroch augustových dní, sa mohli trhovníci prihlásiť s už tradične rôznorodým spotrebným tovarom, občerstvením, gurmánskymi jarmočnými špecialitami, remeselníci s ukážkami svojich remesiel a samozrejme nemohli chýbať ani prevádzkovatelia zábavných atrakcií a lunaparkov. Počas štyroch jarmočných dní sa trhovníci a návštevníci mesta mohli tešiť aj z bohatého kultúrneho programu všetkých hudobných žánrov a z množstva ďalších sprievodných akcií výročného jarmoku.
   Vážení návštevníci, trhovníci, účinkujúci ale aj náhodní okoloidúci, ktorí ste sa ocitli na našom jarmoku. Hlavný organizátor akcie Vám úprimne ďakuje za zdarný priebeh tohtoročného výročného jarmoku, ktorý by bez vašej priazne, resp. aktívnej účasti určite nebol tým jarmokom o ktorom sa dobré meno šíri posledné roky až za hranice nášho regiónu. Bardejovský jarmok má za posledné roky stúpajúcu tendenciu v návštevnosti a taktiež v záujme zo strany trhovníkov, ktorí sa chcú prezentovať so svojím rozmanitým tovarom nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých susedných štátov. A to si následne vyžaduje zo strany organizátora a všetkých zúčastnených zložiek podieľajúcich sa na príprave a organizovaní jarmoku dôkladnú niekoľko mesačnú „mravenčiu“ prípravu, aby samotný priebeh jarmoku bol hodnotený v jeho závere pozitívne zo strany všetkých zúčastnených.
   Vážení návštevníci a trhovníci zároveň, vedzte, že v nasledujúcom roku 2017 pre Vás opäť pripravujeme „najvychýrenejší“ tradičný jarmok na východnom Slovensku, kde štyri dni budú pre Vás opäť dni plné zábavy, oddychu a rôznych stretnutí. Pozývame všetkých z blízkeho i širokého okolia – príďte zažiť pravú jarmočnú atmosféru kráľovského mesta Bardejov. Všetci tí, ktorí sa rozhodnete navštíviť naše mesto, či už v termíne jarmoku alebo aj mimo neho, ste v tomto krásnom a historickom meste srdečne vítaní.
    Do atmosféry a priebehu predošlých jarmokov sa môžete preniesť aj prostredníctvom našej fotogalérie, ktorú Vám ponúkame tu na našej jarmočnej stránke. Všetky podrobné informácie o budúcoročnom programe, organizačnom zabezpečení a podmienkach účastí pre trhovníkov so záväznými termínmi podávania žiadostí pre trhovníkov nájdete opäť tu a to v obvyklom termíne – v priebehu tretieho kalendárneho mesiaca.

P.S. Ôsmy bod jarmočnej listiny hovorí: Povinnosť nebanovať, ak sa niečo neľúbi, o rok príďte zas. Dvere budú zavreté a pes pustený.


S pozdravom
Mesto Bardejov
organizátor jarmoku

 

 

 

 

 

 

Pre trhovníkov

Názov dokument Termíny
Termín uzávierky
podávania prihlášok
Pridelenie miest
na predaj
Záväzné potvrdenie
o pridelení miesta
Úhrada poplatku
za účasť
Organizačný poriadok            
Informácia pre predávajúcich            
Záväzná prihláška - stánky            
Záväzná prihláška - zábavné zariadenia    
Záväzná prihláška - ulička remesiel          

Informácia pre predávajúcich - ulička remesiel            
 Mapa rozmiestnenia stánkov            

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám