Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

jarmok

Uličky starobylého najkrajšieho historického mesta na Slovensku v závere augusta opätovne ožijú netradičným ruchom obchodníkov, remeselníkov a návštevníkov už 46. ročník novodobého Bardejovského jarmoku.

Od 24. – 27. augusta 2017 na ploche  4 800 m2 viac ako 500 trhovníkov bude ponúkať rôznorodý spotrebný tovar, občerstvenie, typické gurmánske špeciality jarmoku, ale aj množstvo zábavných atrakcií a lunaparkov. Nebude chýbať ani  predstavenie tradičných ľudovoumeleckých remesiel s ukážkami tvorby a výroby v atraktívnej „Uličke remesiel“ na Radničnom námestí.

Pre jarmočníkov je počas štyroch dní pripravený aj bohatý kultúrny program všetkých hudobných žánrov – vystúpenia folklórnych súborov, hudobných kapiel a domácich a zahraničných umeleckých telies.

Jarmočný týždeň už v pondelok odštartuje svojim  25. ročníkom vedecká konferencia BARDKONTAKT 2017 s medzinárodnou účasťou  venovaná problematike mestských pamiatkových centier. Hlavnou témou jubilejného ročníka je „Pamiatky a pamiatkové územia v rozvojových programoch obcí a regiónov“.   Vedecká konferencia sa bude konať v dňoch 21. – 22. 8. 2017 v zasadacej miestnosti MsZ v budove MsÚ na Radničnom námestí 16 a stretnú sa na nej odborníci zaoberajúci sa metodickou a výskumnou oblasťou, ako aj projektanti, pracovníci pamiatkových úradov a samosprávy miest.   Počas dvojdňovej konferencie vystúpi 31 prednášateľov so svojimi príspevkami k danej téme.  Nad týmto podujatím prevzali záštitu Pamiatkový úrad SR  Bratislava a Združenie historických miest a obcí SR so sídlom v Banskej Štiavnici.

Tématické okruhy konferencie:

  • Regenerácia pamiatok a pamiatkových území v kontexte úloh miest a obcí – aktivity, iniciatívy, limity, námety na riešenie
  • Ochrana pamiatok – vec verejná alebo súkromná? (využívanie verzus kultúrne hodnoty pamiatok, financovanie, sprístupnenie, pomoc verejných inštitúcií...)
  • Zodpovednosť a úlohy samosprávy – uplatnenie verejného záujmu v aktivitách súkromného sektoru, otázky zodpovednosti za vyvolané dopady
  • Realizácia využívania pamiatok – skúsenosti, podnety, námety na riešenie
bardkontakt 2017 bulletin titulna

 

 

 V interiéri Poľsko – slovenského domu sa objavia najkrajšie výpestky ovocia a zeleniny domácich záhradkárov a pre tých, čo sa neboja je nastražená pivnica tohto domu so strašidlami.

Slávnostné otvorenie Bardejovského jarmoku sa uskutoční dňa 24. augusta 2017 o 16.00 hodine na Radničnom námestí.

Všetci, ktorí sa rozhodnete prežiť jedinečnú atmosféru bardejovského jarmoku, ste v najgotickejšom meste na Slovensku srdečne vítaní !

   

jarmok

Uličky starobylého najkrajšieho historického mesta na Slovensku v závere augusta opätovne ožijú netradičným ruchom obchodníkov, remeselníkov a návštevníkov už 46. ročník novodobého Bardejovského jarmoku.

Od 24. – 27. augusta 2017 na ploche  4 800 m2 viac ako 500 trhovníkov bude ponúkať rôznorodý spotrebný tovar, občerstvenie, typické gurmánske špeciality jarmoku, ale aj množstvo zábavných atrakcií a lunaparkov. Nebude chýbať ani  predstavenie tradičných ľudovoumeleckých remesiel s ukážkami tvorby a výroby v atraktívnej „Uličke remesiel“ na Radničnom námestí.

Pre jarmočníkov je počas štyroch dní pripravený aj bohatý kultúrny program všetkých hudobných žánrov – vystúpenia folklórnych súborov, hudobných kapiel a domácich a zahraničných umeleckých telies.

Jarmočný týždeň už v pondelok odštartuje svojim  25. ročníkom vedecká konferencia BARDKONTAKT 2017 s medzinárodnou účasťou  venovaná problematike mestských pamiatkových centier. Hlavnou témou jubilejného ročníka je „Pamiatky a pamiatkové územia v rozvojových programoch obcí a regiónov“.   Vedecká konferencia sa bude konať v dňoch 21. – 22. 8. 2017 v zasadacej miestnosti MsZ v budove MsÚ na Radničnom námestí 16 a stretnú sa na nej odborníci zaoberajúci sa metodickou a výskumnou oblasťou, ako aj projektanti, pracovníci pamiatkových úradov a samosprávy miest.   Počas dvojdňovej konferencie vystúpi 31 prednášateľov so svojimi príspevkami k danej téme.  Nad týmto podujatím prevzali záštitu Pamiatkový úrad SR  Bratislava a Združenie historických miest a obcí SR so sídlom v Banskej Štiavnici.

Tématické okruhy konferencie:

  • Regenerácia pamiatok a pamiatkových území v kontexte úloh miest a obcí – aktivity, iniciatívy, limity, námety na riešenie
  • Ochrana pamiatok – vec verejná alebo súkromná? (využívanie verzus kultúrne hodnoty pamiatok, financovanie, sprístupnenie, pomoc verejných inštitúcií...)
  • Zodpovednosť a úlohy samosprávy – uplatnenie verejného záujmu v aktivitách súkromného sektoru, otázky zodpovednosti za vyvolané dopady
  • Realizácia využívania pamiatok – skúsenosti, podnety, námety na riešenie
bardkontakt 2017 bulletin titulna

 

 

 V interiéri Poľsko – slovenského domu sa objavia najkrajšie výpestky ovocia a zeleniny domácich záhradkárov a pre tých, čo sa neboja je nastražená pivnica tohto domu so strašidlami.

Slávnostné otvorenie Bardejovského jarmoku sa uskutoční dňa 24. augusta 2017 o 16.00 hodine na Radničnom námestí.

Všetci, ktorí sa rozhodnete prežiť jedinečnú atmosféru bardejovského jarmoku, ste v najgotickejšom meste na Slovensku srdečne vítaní !

   

Pre trhovníkov

Názov dokument Termíny
Termín uzávierky
podávania prihlášok
Pridelenie miest
na predaj
Záväzné potvrdenie
o pridelení miesta
Úhrada poplatku
za účasť
Organizačný poriadok    ikona pdf        
Informácia pre predávajúcich    ikona pdf        
Informácia pre predávajúcich - ulička remesiel   ikona pdf        
Záväzná prihláška - stánky ikona word   ikona pdf  do
20.04.2017
do
15.05.2017 
 do
2.06.2017
do
30.06.2017 
Záväzná prihláška - zábavné zariadenia  ikona word  ikona pdf
Záväzná prihláška - ulička remesiel  ikona word ikona pdf   do
10.07.2017
 do
17.07.2017
do
24.07.2017 
do
31.07.2017
 Mapa rozmiestnenia stánkov    ikona pdf     

 

 

Posledná aktualizácia: 23.08.2017

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám