Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Územné členenie mestaÚzemie mesta Bardejov je územný celok, ktorý tvoria tri katastrálne územia. Člení sa na tri mestské časti. Názvy mestských častí sú Bardejov, Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka. Mestské časti majú samostatné katastrálne územie. Osobitné postavenie upravené osobitnými zákonmi a nariadením vlády SR má historické jadro mesta Bardejov – mestská pamiatková rezervácia Bardejov, zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO a územie Bardejovských Kúpeľov so štatútom kúpeľného miesta.

Historické jadro mesta je ohraničené ulicami: ul. Dlhý rad, ul. Krátky rad, ul. Šiancová, ul. Jiráskova . Jeho centrom je Radničné námestie, ktoré je hlavným námestím mesta, je obdĺžnikového tvaru o rozmeroch približne 260 x80 m. Súčasťou historického jadra mesta sú ďalej ulice a to ul. Františkánov, ul. Rhodyho, ul. Baštová, ul. Hviezdoslavova, ul. Miškovského, ul. Kláštorná, ul. Poštová, ul. Na hradbách, ul. Stöcklova, ul. Veterná

Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Bardejov


V meste Bardejov je 129 ulíc, námestí a verejných priestranstiev

Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Bardejov
A K Pod Kalváriou
Andraščíkova Kacvinského Pod Kútmi /MČ Dlhá Lúka/
Andreja Svianteka Kalinčiakova Pod lipkou
B Kamenec /MČ Dlhá Lúka / Pod papierňou
Baštova Kellerova Pod Vinbargom
Benolákova Kláštorská Postajok
Bezručova Kostolná /MČ Dlhá Lúka / Poštárka
Bottova Kpt. Nálepku Poštová
B.S. Timravy Krátky rad Potočná /MČ Bard. Nová Ves/
Brezová / MČ Bard. Nová Ves Kuzmányho Promenádny park
Bardejovské Kúpele Kvetinová /MČ Bard. Nová Ves/ Pri štadióne / MČ Bard.Nová Ves/
Bardejovský Mihaľov L Pri štepnici
Bardejovská Zábava Laca Novomeského Priemyselná
C,Č Lesná / MČ Bard. Nová Ves / Přerovská
Cintorínska Lipová /MČ Bard. Nová Ves / Puškinova
Chyzerova Ľudovíta Štúra R
Chmelník / MČ Dlhá Lúka / M Radničné námestie
Čerešňová / MČ Bard.Nová Ves Majer / MČ Dlhá Lúka / Rovná /MČ Dlhá Lúka /
Českej Lípy Makovická /MČ Dlhá Lúka / Rhodyho
D Mičkova S,Š
Dlhý rad Minerálna /MČ Dlhá Lúka / Sady / MČ Dlhá Lúka /
Dlhá /MČ Dlhá Lúka / Miškovského Sama Chalupku
Družstevná Martina Benku Sázavského
Dubová /MĆ Bard.Nová Ves/ Mikulovská Sládkovičova
Dujava / MČ Bard.Nová Ves/ Mlynská Slovenská
Duklianska Moyzesova Starý Blich
F M. Vileca /MČ Bard. Nová Ves / Stöcklova
Fraňa Kráľa N Sv.Jakuba
Františkánov Na Hradbách Šiancova
Fučíkova Nábrežná Švermova
G Nám. L.Berku / MČ Bard. Nová Ves/ Štefánikova
Giraltovská /MČ Bard. Nová Ves/ Nám. arm. gen. Ludvíka Svobodu T
Gorkého Nám. hieromučeníkov Gojdiča a Hopka T.Ševčenku
Gorlická Námestie SNP Ťačevská
Gróner Námestie Svätej rodiny Tehelná
Gutgeselova Nová /MČ Bard. Nová Ves/ Toplianska
H Nový sad V,W
Hlavná /MČ Dlhá Lúka / O Veterná
Homolkova Orechová /MČ Bard.Nová Ves/ Vodárenská /MČ Bard. Nová Ves /
Hurbanova P Wolkerova
Hviezdoslavova Pálenica /MČ Bard.Nová Ves/ Z
J Pánska /MČ Dlhá Lúka/ Záhradná /MČ Bard. Nová Ves/
J.Grešáka Parčík Johna Lennona 9.mája
J.Jesenského Park Aloisa Jiráska 29.augusta
Jabloňová /MČ Bard, Nová Ves/ Park Emila Korbu  
Janka Matušku Partzánska  
Jiráskova Pod brehom  
     

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám