Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky 

  • Materskej školy, Komenského 47, Bardejov
  • Materskej školy, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov

Podrobnosti ohľadom vyhlásenia výberového konania nájdete v priloženom dokumente.

Informovanie dotknutej osoby.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-10-28, 08:41  marek.duleba@bardejov.sk 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám