Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Organizácia ENVI - PAK, a.s. ktorá zabezpečovala systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov udelila mestu Bardejov Certifikát za rok 2020, v ktorom mesto prispelo množstvom triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 1 444 629 kg.

Vďaka  tomúto triedenému zberu  mesto Bardejov prispelo k celkovej úspore emisií skleníkových plynov systému zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. v objeme 70 545 000 kg CO2. Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by prešlo 261 406 189 km, a teda 6 522-krát obišlo zem. Na výpočet bola použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych organizácií zodpovednosti výrobcov združených v asociácii PRO EUROPE.

 

Spoločne veríme, že nepoľavíme a zvýšime množstvo vytriedeného komunálneho odpadu a prispejme k zdravému životnému prostrediu.  Množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka občanom, ktorí budú zodpovedne triediť.

Príloha Certifikát od ENVI-PAK, a.s.NVI-PAK, a.s.

Zverejnil: Klimek Milan, 2021-06-03, 08:15, milan.klimek@bardejov.sk

Najblišie udalosti

01 júl 2022
18:00 - 21:00
GALAVEČER OCENENÝCH
06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2020
19:00 - 22:00
13.KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA
30 jún 2022
08:00 - 17:00
Bardejovská paleta 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám