Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dnes (20.10.2021) sa konal ďalší kontrolný deň na projekte rekonštrukcie mestskej športovej haly. Jeho cieľom bolo prekonzultovať so zhotoviteľom postup prác a operatívne riešiť väčšie či menšie problémy, ktoré takýto rozsiahly projekt bezosporu sprevádzajú. Ako bolo skonštatované, práce prebiehajú podľa schváleného a platného harmonogramu: realizuje sa inštalácia opláštenia, z južnej strany sa začínajú osadzovať nové okná a pokračuje sa aj s inštaláciou oceľovej konštrukcie tribúny.

Takmer hotové sú už podhľady v interiéri haly, vzduchotechnika i elektroinštalácia. Objavujú sa však aj veci, ktorých realizáciu bude potrebné dofinancovať: ich rozsah sa verifikuje a následne budú podrobené komplexnej analýze. Dá sa ale konštatovať - aj na základe záverov z dnešného kontrolného dňa -,  že táto rekonštrukcia, ktorá je investičnou prioritou samosprávy pokračuje vo vysokom tempe, pričom ani zaznamenaný časový skĺz v súvislosti s pandemickou situáciou na Slovensku by sa nemal negatívne podpísať pod plánovaný termín jej ukončenia, ktorým je jar budúceho roka.      

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-10-20, 14:10  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám