Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Združenie pre rozvoj a podporu Podkarpatského regiónu „Pro Carpathia“ so sídlom v Rzeszowe, na objednávku New Direction – Foundation for European Reform so sídlom v Bruseli - nezisková organizácia, čiastočne financovaná Európskym parlamentom, vykonáva štúdiu o regionálnych a miestnych produktoch vyrábaných tradičnými technikami v poľskej, slovenskej, českej a ukrajinskej časti Karpát.

Cieľom výskumu je tiež zoznámiť sa s výrobcami týchto produktov, miestami a metódami distribúcie a nástrojmi podpory. Realizácia výskumu umožní identifikovať najdôležitejšie problémy v oblasti udržania produktov, ich vývoja a spracovať odporúčania v oblasti systémov podpory výrobcov a uchovávania regionálnych a miestnych produktov. Navrhované riešenia v tejto oblasti budú použité pri navrhovaní nových podporných mechanizmov.

Obraciame sa preto na podnikateľské subjekty v regióne, aby poskytli informácie o maximálne troch potravinárskych a nepotravinárskych výrobkoch, ktoré sú s týmto regiónom užšie spojené.

Podrobnejšie informácie je pripravený podať koordinátor pán Michal Cirner, ktorý pôsobí ako vedecko-pedagogický pracovník na Prešovskej univerzite v Prešove (e-mail: michal.cirner@unipo.sk).

V prípade, že podnikateľský subjekt prejaví záujem, chceme požiadať o sprostredkovanie tejto informácie na e-mailovú adresu  mesto@bardejov.sk

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-11-15, 11:22  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám