Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

PromociaV spoločenských priestoroch kina Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch sa v uplynulú sobotu (10. apríla) uskutočnila promočná slávnosť absolventov druhého (magisterského) stupňa vysokoškolského štúdia Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, detašovaného pracoviska Bardejov. Na slávnostnej promócii sa zúčastnil aj rektor školy prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.,

prorektor m. prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., vedúci bardejovského detašovaného pracoviska Ing. Jozef Chovanec, PhD.,  poslanec Národnej rady SR Bc. Stanislav Kubánek, vedúca detašovaného pracoviska školy v Michalovcich doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD., ako aj členka akademického senátu za študentov Bc. Andrea Chmurovičová. Mesto Bardejov na slávnosti zastupoval prednosta mestského úradu Ing. Juraj Popjak a sociálnu oblasť riaditeľ Domova dôchodcov na Toplianskej ulici Ing. Jozef Ribovič.

 

Počas dvoch promočných aktov (o 12. hod. a o 14.hod.) z rúk promótora slávnosti Jozefa Chovanca si vysokoškolské diplomy prevzalo 185 absolventov päťročného magisterského štúdia.

Absolventi Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce získavajú kvalifikačné predpoklady pre svoje uplatnenie v zariadeniach sociálnej sféry, ako nemocnice, hospice, domovy dôchodcov, ústavy sociálnej starostlivosti, ale aj v inštitúciách štátnej správy a samosprávy.

Najblišie udalosti

27 sep 2022
19:00 - 21:00
PONTES - 22. Medzinárodný festival
04 okt 2022
17:00 - 22:00
NESKORO VEČER
06 okt 2022
08:00 - 17:00
SYNAPSIE
22 sep 2022
19:00 - 22:00
KONCERT FRAGILE
18 aug 2022
16:00 - 17:00
VÝSTAVA _GABI REPASKÁ

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám