Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

V zasadačke mestskej rady sa dnes (7. 6.) so začiatkom o 14. 30. hod. zíde Komisia bytová, sociálnej pomoci  a zdravotníctva Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Bardejove, ktorú zvolal jej predseda MUDr. Andrej Havrilla. Hlavným bodom rokovania komisie bude posúdenie poradovníka na prideľovanie nájomných bytov s nižším štandardom na ulici Poštárka.

V rovnakých priestoroch sa zajtra (8. 6.) zídu na svojom pravidelnom zasadnutí aj členovia komisie podnikateľských aktivít a regionálneho rozvoja MsZ, ktorú zvolal predseda Ing. Ján Pecuch. Okrem iného sa členovia komisie budú venovať zhodnoteniu svojej činnosti za prvý polrok 2010 a návrhu plánu zasadnutí a kontrolnej činnosti komisie v druhej polovici tohto roka. Komisia si taktiež vypočuje informatívnu, správu o realizácii investičných akcií za prvých šesť mesiacov tohto roka, ktoré zabezpečuje oddelenie podnikateľských činností Mestského úradu v Bardejove. Túto správu prednesie vedúci oddelenia Ing. Mikuláš Serečun. Začiatok rokovania je o 14. 00. hod


Najblišie udalosti

01 júl 2022
18:00 - 21:00
GALAVEČER OCENENÝCH
06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2020
19:00 - 22:00
13.KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA
30 jún 2022
08:00 - 17:00
Bardejovská paleta 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám