Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
ms_kom_47Využívanie možností štrukturálnych fondov EU pre zlepšenie podmienok života  sa stali jednou z priorít činnosti orgánov samosprávy mesta Bardejov.  Mesto Bardejov zabezpečilo prostredníctvom grantového projektu Rekonštrukcia Materskej školy na ul. Komenského 47 na sídlisku Obrancov mieru reálne naplnenie tohto cieľa. Uskutočnením rekonštrukcie tejto materskej školy z finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v celkovom objeme projektu viac ako 374 000 € s 5 % spoluúčasťou mesta sa  výrazne zlepšili  podmienky pre výchovno – vzdelávací proces tých najmenších v našom meste.

 

Od 2. septembra 2010 sa do zrekonštruovaných priestorov tejto materskej školy presťahujú a začnú svoju činnosť aj Územné detské jasle v Bardejove, ktoré doteraz sídlili v priestoroch materskej školy na sídlisku Pod Papierňou.

Bližšie informácie o prevádzke a činnosti Územných detských jaslí v Bardejove získate u vedúcej Územných detských jaslí p. Marty Kotorovej, Komenského 47, tel. kontakt: 054/ 472 28 60.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám