Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Zajtra   9. 9. 2010 sa uskutoční už v poradí XXXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré podľa Plánu zasadnutí MsZ na II. polrok 2010 je predposledné zasadnutie v tomto volebnom období.

Hlavným bodom bude prerokovanie Plnenia rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových, príspevkových organizácií ako aj obchodných spoločností so 100 % účasťou mesta za I. polrok 2010.

V programe rokovania je aj návrh nakladania s majetkom mesta, návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta, návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejova.

Poslancom MsZ bude predložená tiež Informatívna správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov na školský rok 2010/2011 a vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2010.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám