Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
n_bus_1Mesto Bardejov zabezpečuje v súlade so základnými povinnosťami orgánov  samosprávy, vyplývajúcimi z ustanovení zák.č. 369/1991 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom  území mesta a jeho častí.  V súčasnom období je dopravná obslužnosť mesta Bardejov a jeho mestských častí mestskou hromadnou dopravou  zabezpečená 10-timi linkami MHD / viď tabuľka /. V piatok 15. 10. 2010 boli na Radničnom námestí za účasti prevádzkovateľa MHD v Bardejove SAD Prešov, a.s. Prešov a zástupcov MsU Bardejov  predstavené obyvateľom mesta,

ako aj cestujúcej verejnosti, nový vozidlový park vrátane dvoch nových nízkokapacitných  autobusov SOR 8,5 / viď schéma /. Tieto dva nové prírastky do vozidlového parku MHD slávnostne pokrstili Mgr. Jozef Kičura,  podpredseda predstavenstva SAD Prešov, a.s. a primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak. Zavedenie týchto nízko- kapacitných autobusov vychádza z potreby racionalizácie prevádzkovania MHD v Bardejove, nakoľko tieto autobusy majú  prevádzkové náklady nižšie oproti ostatným autobusom  a budú nasadené na linky č. 3 Kľušov – Dlhá Lúka a č. 8 Mihaľov – Bardejovské Kúpele, aj počas víkendov. Tieto linky boli vybrané vzhľadom na ich dĺžku a počty prepravovaných osôb.  Nasadenie týchto dvoch nových autobusov je v súlade so spracovaným Plánom dopravnej obslužnosti mesta Bardejov, ktorý spracoval Žilinská univerzita v Žiline – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

 

Kapacita vozidlového parku MHD Bardejov

 

Autobus

Počet autobusov

Počet miest na sedenie

Počet miest na státie

Počet miest spolu

Karosa B 732

1 ks

31

63

94

Karosa B 952

1 ks

31

63

94

Tedom Kronos

6 ks

32

67

99

SOR 8,5

2 ks

24

38

62

 

 

n_bus_2 n_bus_3

 

 

 


Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám