Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

V dňoch 21.8.-22.8.2012 sa v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu v Bardejove uskutoční už jubilejný 20. ročník odbornej konferencie BARDKONTAKT s medzinárodnou účasťou k problematike mestských pamiatkových centier.

Hlavnou témou odbornej konferencie pre tento rok je „Kultúrne dedičstvo a spoločnosť“.

Na konferenciu sa prihlásilo 34 prednášateľov zo Slovenska a jeden z Poľska, ktorí v priebehu dvoch dní budú prezentovať svoje odborné prednášky rozdelené do 3 tématických okruhov. Jednotlivé prednášky budú publikované aj v Zborníku prednášok konferencie Bardkontakt 2012 a následne zverejnené na web stránke mesta Bardejov.

Nad konferenciou prevzali záštitu Pamiatkový úrad SR v Bratislave a Združenie historických miest a obcí SR so sídlom v Banskej Štiavnici. Odborným garantom konferencie je FA STU Bratislava, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok a KPÚ Prešov.

Program konferencie TU

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám