Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Od dnes 9. októbra do 24. októbra 2013 je sprístupnená v priestoroch Centra voľného času na ul. Dlhý rad 12.

Táto výnimočná a ojedinelá výstava búra zažité predstavy o expozíciách, ktoré prebehnete za pár minút a ide sa domov.

Úspech spočíva v interaktívnom charaktere výstavy, ktorá názornou formou vysvetľuje význam vody pre náš život,

potrebu šetriť ňou a chrániť jej zdroje. Deti sa na výstave zabavia, hľadajú správne riešenia, stavajú „dobrý“ a „zlý“ dom z pohľadu šetrenia vodou, chytajú ryby, porovnávajú, ako tečie regulovaný a neregulovaný vodný tok a aké sú dôsledky povodní na nich, spoznávajú vodné živočíchy a rastliny, identifikujú rieky na Slovensku a zvuky vody v domácnosti ...jednoducho, na výstave sa nenudia.

Využite aj Vy túto príležitosť, ako zábavnou formou sprostredkovať deťom informácie o vode potrebné na to, aby si uvedomili jej význam pre náš život a navštívte interaktívnu výstavu.

Výstava je súčasťou projektu „Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania v súlade s Rámcovou smernicou o vode“, ktorý spoločne realizuje Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovenská agentúra životného prostredia a DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie a financuje sa s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a z príspevku MŽP SR.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám