Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Krytá plaváreň - Základna škola na Wolkerovej ulici

 

 

plavaren

Uvedené športoviská sú v správe Bardejovského podniku služieb BAPOS mestský podnik Bardejov, ktorý bol zriadený dňa 01.01.1992 Mestom Bardejov, v súlade s ustanoveniami §4 a §11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 13/1991 zo dňa 20.12.1991.

 

Viac informácií TU

 

 

Zimný štadión

 

zimak

do užívania bol odovzdaný v roku 1981 ako odkrytý( nezastrešený objekt).V roku 2008 sa ukončila jeho prestavba a v súčastnosti je to moderný zastrešený športový areál s kapacitou miest na sedenie 1911. Slúži hlavne pre hokejový klub a širokú verejnosť ako aj komerčné účely. Prevádzka sa začína v mesiaci august a končí v marci na základe ukončenia ligovej súťaže všetkých vekových kategórii.

Kontaktná adresa:

BAPOS – zimný štadión, ul. Kutuzovova, 085 01 Bardejov
Email : bapossh@bapos.sk


Otváracie hodiny pre verejnosť na zimnom štadióne :

Každú sobotu a nedeľu od 17,00 do 19,30 hod.

V utorok a piatok od 19,00 do 21,00 hod. ak sa nekoná hokejový zápas

Vstupné:

Verejné korčuľovanie – osoba 1,5 hod .........................................0,80 € 

 

Počas vianočných prázdnin je vstup na ľadovú plochu pre ZŠ v pracovné dni od 10.30 ho do 12.30 hod voľný.

 

Telefonický kontakt:

Zimný štadión –

054/4742623

 

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám