Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Kalendár udalostí

Svetlo zo Zeme - stretnite sa s tvárami svetla!

swiatlo z ziemi

Svetlo zo Zeme - stretnite sa s tvárami svetla!
Unikátna svetelná šou, osvetlenie v parku, happening týkajúci sa osvetlenia prvej pouličnej petrolejovej lampy - to sú atrakcie, ktoré nás čakajú 20. septembra! Nadchádzajúcu udalosť bude „osobne“ viesť ... Ignacy Łukasiewicz.

Gorlicko - bardejovské pohraničie je bohaté na geologické zdroje - ropu a minerálne vody. Gorlice sú kolískou svetového ropného priemyslu, zatiaľ čo Bardejov je kúpeľným mestom s prameňmi minerálnych vôd.

Geologické bohatstvo našich krajín bude leitmotívom svetelnej a laserovej podívanej „Svetlo zo Zeme“ a arénou tejto mimoriadnej prehliadky bude historický Mestský park v Gorliciach.

Podujatie začneme 19. septembra happeningom, počas ktorého vyzveme obyvateľov  k účasti na mimoriadnej podívanej. Udalosť sa bude týkať osvetlenia prvej pouličnej petrolejovej lampy. O deň neskôr (20.9.) V blízkosti námestia v Gorliciach , o 11:00, bude toto predstavenie k dispozícii aj na sledovanie rokliny! Pôvodne sa mal happening uskutočniť aj v Bardejove, bohužiaľ to však nedovoľovali aktuálne pandemické opatrenia.
Večer (20/09) sa mestský park stane arénou mimoriadnej udalosti. Bude zdôraznené, okrem iného skalné výčnelky, stromy a lávka vedúca do parku.

Počas výnimočnej šou, na ktorej sa budete môcť zúčastniť o 19:00, 19:40 alebo 20:20 sa čistina parku rozsvieti tisíckami farieb! Kvôli pohodliu a možnosti dodržania primeranej vzdialenosti - sme pripravili tri termíny predstavení. Bude to svetelné divadlo, ktoré Gorlice nikdy predtým nevideli!

Podujatie bude moderovať Ignacy Łukasiewicz! Ako je to možné? Uvidíte na mieste!

Z dôvodu epidemiologickej situácie sa budú uplatňovať požiadavky vydané ministerstvom kultúry a národného dedičstva, ministerstvom rozvoja a hlavným sanitárnym inšpektorom.
Pred vstupom do areálu oploteného podujatia je každý účastník povinný zakryť si ústa a nos, dezinfikovať si ruky (dezinfekčný prostriedok dodáva organizátor). Každý účastník podujatia vyhlasuje, že podľa svojich vedomostí nie je infikovaný a nie je v karanténe alebo pod epidemiologickým dohľadom. Poskytnuté informácie sa zhromažďujú iba na účely možného prenosu do GIS po dobu 14 dní.

Podujatie je súčasťou mikroprojektu „Objavte geologické poklady poľsko-slovenského pohraničia“, spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Miesto Gorlice

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám