Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov
 erb bj cb mat

Primátor Mesta

Bardejov

Radničné námestie 16

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  16. 7.  2014

 

P R O G R A M

na XXXXV.   zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
24. 7.  2014  (štvrtok) o  9,00 hod.
v zasadačke MsR v budove  MsÚ v Bardejove

 

 Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Návrh nakladania s majetkom mesta
  3. Informatívna správa o príprave 43. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku a 22. ročníka výstavy Bardkontakt 2014
  4. Záver

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám