Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  24. 04.  2020

 

 

P R O G R A M

na XIX. zasadnutie mimoriadnej mestskej rady, ktoré sa uskutoční
28. 04. 2020 (utorok) o 8,00 hod.

formou konferenčného hovoru s využitím hlasovania per rollam

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Návrh rozpočtového opatrenia primátora mesta č.3/2020
  3. Záver

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

 

 tel.: (00 421) 054/ 4862 127,    fax: (00 421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------

 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám