Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  05. 05.  2020

 

 

P R O G R A M

na XXI. mimoriadne zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
19. 05. 2020 (utorok) o 8,00 hod.

v zasadacej sieni MsR v budove  MsÚ v Bardejove

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2020
  3. Záver

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

 

 tel.: (00 421) 054/ 4862 127,    fax: (00 421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------

 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám