Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  30. 10.  2017

 

 

P R O G R A M

na XXXIX. zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
09. 11. 2017 (štvrtok ) o 9,00 hod.

v zasadacej sieni MsR v budove MsÚ v Bardejove

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
  3. Návrh nakladania s majetkom mesta
  4. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. - III. štvrťrok 2017
  5. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov za I. – III. štvrťrok 2017 v m.p. Bapos
  6. Plnenie rozpočtu ZUŠ M. Vileca za I. - III. štvrťrok 2017
  7. Investičný zámer „ Výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu – sídlisko Poštárka – 16 bytov + Technická vybavenosť k nájomným bytom nižšieho štandardu na sídlisku Poštárka“Investičný zámer „ Výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu – sídlisko Poštárka – 16 bytov + Technická vybavenosť k nájomným bytom nižšieho   štandardu na sídlisku Poštárka“
  8. Rôzne
  9. Záver

 

 
 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám