Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

sz hala 01

Mesto Bardejov v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypočítalo úroveň vytriedenia komunálneho odpadu, ktorá za predchádzajúci kalendárny rok 2018 dosiahla úroveň 48,80 %.

Táto informácia je dôležitá pre určenie sadzby pri uložení zmesového odpadu a objemného odpadu na skládke odpadov. Podľa prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. .z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a o podrobnosti súvisiace s prerozdelením príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, na základe úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v Meste Bardejov spadá do položky 5, t.j. (40 % < 48,80 % ≤ 50 %), kde sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2019 je vo výške 7 eur/t. 

              2018                                                                                                 

Zverejnil : Klimek Milan, 2019-02-26,11:05, milan.klimek@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám