Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
BARDKONTAKT 2021 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Ochrana a perspektívy historických kúpeľných areálov - hodnoty, kontexty, perspektívy, limity ochrany pamiatok v kontexte odolnosti a rozvoja miest a regiónov UNESCO
pdf
BARDKONTAKT 2020 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Ochrana pamiatok na križovatke perspektív - kontexty, perspektívy, limity ochrany pamiatok v zrkadle skúseností lokalít svetového dedičstva UNESCO
pdf
BARDKONTAKT 2019 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Obnova fasád meštianskeho domu v historických jadrách v kontexte života a rozvoja obcí
BTV: https://www.youtube.com/watch?v=czq_vuolIOE
pdf
BARDKONTAKT 2018 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Cintoríny a pamätníky v kontexte života a rozvoja obcí
BTV: https://www.youtube.com/watch?v=C-sSbY7CC1E
pdf
BARDKONTAKT 2017 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Pamiatky a pamiatkové územia v rozvojových programoch obcí a regiónov
pdf
BARDKONTAKT 2016 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Profesijná zodpovednosť aktérov ochrany pamiatok
pdf
BARDKONTAKT 2015 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Nové materiály a technológie v obnove pamiatok
pdf
BARDKONTAKT 2014 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Doprava v historických centrách
pdf
Závery z vedeckej konferencie Bardkontakt 2014 pdf
BARDKONTAKT 2013 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Meštiansky dom - ochrana a obnova
pdf
BARDKONTAKT 2012 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Kultúrne dedičstvo a spoločnosť
pdf
BARDKONTAKT 2011 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Zeleň a voda v historickom centre mesta
pdf
BARDKONTAKT 2010 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Sakrálna architektúra - ochrana a obnova
pdf
BARDKONTAKT 2009 - Zborník prednášok
Hlavná témy konferencie: I. Dokumentácia a evidencia pamiatok, II. Vzdelávanie v oblasti ochrany, obnovy, remesiel, publikácie, III. Tradičné a inovatívne koncepčné metodické psrístupy, IV. Realizácie, nové technológie a stavebné materiály
pdf
BARDKONTAKT 2008 - Zborník prednášok
Hlavná témy seminára: I. Večerný obraz mesta a osvetľovanie pamiatok, II. Prezentácia pamiatkových výskumov v pamiatkových územiach
pdf
BARDKONTAKT 2007 - Zborník prednášok
Hlavná téma seminára: Kultúrne a historické dedičstvo Višegrádskych krajín v procese realizácie aktivít o zachovanie a obnovu vzácnych hodnôt z minulosti
pdf
BARDKONTAKT 2006 - Zborník prednášok
Hlavná téma seminára:
pdf
BARDKONTAKT 2005 - Zborník prednášok
Hlavná téma seminára: Obchodná a trhová funkcia historických centier a ich význam a využiteľnosť v súčasnosti
pdf

Najblišie udalosti

27 sep 2022
19:00 - 21:00
PONTES - 22. Medzinárodný festival
04 okt 2022
17:00 - 22:00
NESKORO VEČER
06 okt 2022
08:00 - 17:00
SYNAPSIE

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám