Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Prerušenie distribúcie elektriny

 

Dátum zverejnenia Miesto Dátum a čas Dôvod
11.10.2019 Bardejov, Štefánikova ul. 31. október 2019 od 9.00 do 12.30 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
20.09.2019 Bardejov, časť BNV - Dujava,Giraltovská, Krátka, Kvetinová, Lesná, Námestie L. Berku, Orechová, Potočná, Vodárenská a ul. Duklianska 7. septembra 2019 od 8.00 do 17.30 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
12.08.2019 Bardejov, časť BNV - Giraltovská č.d. 1,3, Nám. L. Berku č.d. 3,7,8, Záhradná č.d. 1, Brezová č.d.1 - 8, 39, po č.d. 55, ul. Čerešňová, ul.M. Vileca, ul.  Nová, ul. Dubová 2.septembra 2019 od 7,40 -17,10 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
09.08.2019 Bardejov, M. Vileca 1851/6 2. septembra 2019 od 7:40-17:10 VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
11.07.2019 Bardejov, časť Bardejovská Nová Ves

30.07.2019 od 7.00 do 17.30

31.07.2019 od 7.00 do 17.30
VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
11.07.2019 Bardejov, M. Vileca 1581/6

30.07.2019 od 7.00 do 17.30

31.07.2019 od 7.00 do 17.30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
19.06.2019 Bardejov, ul. Štefánikova č.d. 5, bytový dom vchod č. 6 a 7 9.07.2019 od 7,30 do 15,30 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
17.06.2019 Bardejov, časť mesta - ul. Fučíkova 29,30,33,34 8.07.2019 od 7.30 do 15.30 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
14.06.2019 Bardejov, T. Ševčenka 1,2, Fučíkova 29,30,33,34,37,38,41,42 4.07.2019 od 7.30 do 15.30 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
14.06.2019 Bardejov, ul. Fučíkova 26,27,28,31,32 3.07.2019 od 7,30 do 15,30 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
14.06.2019 Bardejov, ul. Nábrežná 29, ul. T. Ševčenka 4,5,6, ul. Fučíkova 26,27,28,31,32,35,36,39,40 2,07.2019 od 7,30 do 15,30 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
13.06.2019 Bardejov, ul. Nábrežna 9,10,11,12,13,14,15,16 1.07.2019 od 7.30 do 15.30 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
11.06.2019 Bardejov, ul. Nábrežna 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 28. jún 2019 od 7.30 do 15.30 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
07.06.2019 Bardejov, ul. Nábrežná 24,25,26,27,28 27.jún 2019 od 7,30 do 15,30hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
29.05.2019 Bardejovské Kúpele + ul. Ľaľiová ul.  3, 7 14.jún 2019 od 7,20 do 16,30 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
27.05.2019 Bardejovské Kúpele 0 14. júna 2019 od 7.20 do 16.30 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
27.05.2019 Bardejovské Kúpele 2052 14. júna 2019 od 7.20 do 16.30 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
06.05.2019 časť mesta Bardejov - ul. Dlhý rad vchod č. 21,22,23,24,25,39 22. máj 2019 od 7.50 do 15.30 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
17.04.2019 časť mesta Bardejov - 9.mája, Tehelná, Pri Štepnicim Duklianska č.d. 9,10,24, Ľ. Śtúra úsek od č.d. 1 po 25, č.d.40,45,5685, Kukučínova, J. Matušku  6. máj 2019 od 12.30do 16.00 VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
04.04.2019 časť mesta Bardejov - Nábrežná ul. vchod č. 24,25,26,27,28 25.apríl 2019 od 7.30-15.00 VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
26.03.2019 celá mestská časť Bardejovská Zábava 17.apríl 2019 od 7.00-16.00 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
26.03.2019 celá mestská časť Dlhá Lúka, Bardejov 17.apríl 2019 od 7.10-17.00 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
26.03.2019 časť mesta Dlhá 2188, Bardejov 17.apríl 2019 od 7.10-17.00 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
19.03.2019 časť mesta Bardejov - ul. Gorkého č.vchodu - 7,8,9,10,11 11. apríl 2019 od 8.30 do 15.00 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
15.03.2019 časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves - ul. Giraltovská úsek od č.d. 3 po č.d. 13,14,15,16,18,19,20, ul. Lesná, Kvetinová, Krátka, Vodárenská č.d. 42, Dujava, ul. Potočná č.d. 5,7,10 4. apríl 2019 od 7.50 do 17.30 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
15.03.2019 časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves - ul. Giraltovská úsek od č.d. 3 po č.d. 13,14,15,16,18,19,20, ul. Krátka, ul. Dujava č.d.d 3,4,7, ul. Potočná od č.d. 1 po č.d.d 9, ul. Kvetinová 5. apríl 2019 od 8.00 hod do 17.30. hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
13.03.2019 M. Vileca 1851/6 Bardejov 3. apríl 2019 od 7.50 do 17.30 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
13.03.2019 časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves - ul. Giraltovská č.d.3, ul. Potočná úsek od č.d. 1 po č.d. 20, ul. Kvetinová, ul. M Vileca, ul. Krátka, ul. Vodárenská č.d. 42, Nám. L. Berku č.d. 1,2,3,4,5,7,9, ul. Záhradná úsek od č.d. 1 po č.d. 28, ul. Nová, ul. Čerešňová, ul. Dujava úsek od č.d. 1 po č.d. 6, ul. Lesná 3. apríl 2019 od 7.50 do 17.30 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
12.03.2019 časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves - ul. Pri štadióne úsek č.d. 1 po č. d. 23, č.d. 25,26, ul. Giraltovská č.d. 17/A, ul. Jabloňová celá 1. aprál 2019 od 7.50 do 17.00 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
11.03.2019 časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves - ul. Giraltovská úsek od č.d. 3 po č.d. 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, ul. Krátka, ul. Potočná 5 29.03.2019 od 7.50 do 17.00 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
11.03.2019 časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves - ul. Giralstovská od č. d. 3 po č.d. 13, č.d. 14,15,16,18,19,20, ulk. Lesná, ul. Kvetinová, Krátka, Vodárenská č.d.d 42, ul. Dujava od č.d. 1 po č.d. 6 a ul. Potočná č.d. 7,10   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
08.03.2019 časť mesta Bardejov - ul. Pod papierňou 55

27. marec 2019

8.00 do 18.00 hod.

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
18.12.2018 časť mesta Bardejov - Štefánikova 70,71,72,770 22. 1. 2019 od 7.50 do 15.30 hod VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
18.12.2018 časť mesta Bardejov - ul. Kellerova 10,12, ul. Kúpeľna 26 a ul. Toplianska 11,12

21. 1. 2019

od 7.30 - 13.00 hod

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
09.11.2018 časť mesta Bardejov - celá chatová oblasť Rúrna

27. novembra 2018

od 7.20 do 17.00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
04.08.2018 šasť mesta Bardejov, Dlhá Lúka - ul. Sady, ul. Rovná, ul. Chmelník, ul. Dlhá úsek od č.d.53 po č.d. 83, ul. Minerálna č.d. 29A, 29,28,26,25,20A, ul. Majer úsek od č.d. 4 po č.d. 12, rómska osada 21. september 2018 od 7.30 do 15.00 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
22.08.2018 časť mesta Bardejov, BNV - Lesná, Dujava, Orechová,Vodárenská, Krátka, Kvetinová Potočná od č.d. 1 po 9, Nám. L. Berku od č.d. 1 po 4 a Giraltovská od č.d. 3 po 20 07.09.2018 VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
08.08.2018 časť mesta Bardejov, Dlhá Lúka - ul. Sady, ul. Rovná, ul. Chmelník a rómska osada, ul. Dlhá úsek od č.d. 53 po č.d. 83, ul. Minerálna č.d. 29A, 29,28,26,25,20A, ul. Majer č.d. 4,12

24. augusta 2018

od 7.40 do 10.30 hod.

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
26.06.2018 časť mesta Bardejov - ul. Mičkova č.d. 19,20,21,22,23,24,26,449

20.júl 2018

od 8.10 do 17.00 hod.

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
26.06.2018 časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves - celá ul. Lesná, Dujava Orechová, Vodárenská, Krátka, Kvetinová, Potočná úsek od č.d. 1 po č.d. 9, Nám.L.Berku úsek od č.d. 1 po č.d. 4, ul. Giralstovská úsek od č.d. 3 po č.d. 20

20. júl 2018

od 7.30 do 18.00 hod.

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
25.06.2018 Bardejovské Kúpele 0

18.07.2018

od 7.30 do 18.00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
25.06.2018 Bardejovské Kúpele 1

18.07.2018

od 7.30 do 18.00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
25.06.2018 časť mesta Bardejov - celé Bardejovské Kúpele

18.07.2018

od 7.30 do 18.00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
25.06.2018 Bardejovské Kúpele 0

18.07.2018

od 7.30 do 18.00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
25.06.2018 časť mesta Bardejov - celé Bardejovské Kúpele

18.07.2018

od 7.30 do 18.00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
25.06.2018 Bardejovské Kúpele 1 18.07.2018 od 7.30 do 18.00 VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
22.06.2018 časť mesta Bardejov, Gróner č.d. 61,64,66,67,70, chaty a domy bez čísiel smerom ku lesnej škôlke na č. parciel 5756,9002,9008,5560,3418/30,5053,3418/25,3418/20,5553,9003,9001

16. júl 2018 od 8.00 do 17.00

17. júl 2018 od 8.00 do 17.00

18. júl 2018 od 8.00 - 17.00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
22.06.2018 časť mesta Bardejov, Mihaľov - úsek od č. d 6 po č.d. 19, č.d. 16A, 19A, 21,24,26,28,44,263 16. júl 2018 od 8,30 do 15,30 VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
22.06.2018 Radničné námestie 16, Bardejov 16. júla 2018 od 8.30 do 15.30 VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
24.04.2018 mesto Bardejov, časť Bard. Mihaľov č.d.-39,46,59,313,314,315,212,404,221,181,175,180,490,326, chaty hore od vodárne 4632,5181,5181,5672,5692,5718,9010,9006,9004,4649,4643,9007,5192,4636 11.mája 2018 od 7,30 do 15,30 hod VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
23.04.2018 Bardejov, časť mesta Bardejovská Nová Ves - celá ul. Lipová a Brezová 10.mája 2018 od 8,00 do 17,00 hod VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
23.04.2018 mesto Bardejov, časť Bard. Mihaľov č.d.-39,46,59,313,314,315,212,404,221,181,175,180,490,326, chaty hore od vodárne 4632,5181,5181,5672,5692,5718,9010,9006,9004,4649,4643,9007,5192,4636 10.maja 2018 od 7, hod. 30 do 15,30 hod VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
09.02.2018 mesto Bardejov, časť Bardejovský Mihaľov - č.d. 177,6269/3, chatová oblasť pod reštauráciou Herbár 27. Február 2018 od 8.00 do 15.30 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám