Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Prerušenie distribúcie elektriny

dátum zverejnenia miesto dátum a čas dôvod
20.06.2024 Bardejov, Radničné námestie 15

11.07.2024

8:00 - 12:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
19.06.2024 Bardejov, ul. Dlhá, Kostolná, Majer

10.07.2024

8:30 - 15:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
15.05.2024 Bardejov, Námestie L. Berku, Potočná, Záhradná

05.06.2024

7:00 - 17:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
14.05.2024 Bardejov, Záhradná, Čerešňová

04.06.2024

8:00 -16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
09.05.2024 Bardejov, Potočná, Pálenica

30.05.2024

8:00 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
09.05.2024 Bardejov, Pod Vinbargom 0,1

30.05.2024

8:00 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
09.05.2024 Bardejov, Potočna, Pálenica, Záhradná

31.05.2024

8:00 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
08.04.2024 Bardejov, B.S.Timravy 4 - 16

29. 4. 2024

8:30 - 15:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
11. 03. 2024 Bardejov, Martina Benku č. 7 - 19

11. 03. 2024

8:00 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
04.03.2024 Bardejov, Komenského 38,39,

25.03.2024

8:10-16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
19.02.2024 Bardejov, Poštárka 0,478,132A,5141,5391,5834

11. 03.2024

8:30 - 15:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
19.02.2024 Bardejov, Martina Benku 7 - 19

11. 03. 2024

8:00 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
19.02.2024 Bardejov, Poštárka 20A,21,109,118,119,124,125,127,132,143,160,20,119A

11. 03 2024

8:10 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
16.02.2024 Bardejov, Martina Benku 7 -19

08.03.2024

8:00 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
15.02.2024 Bardejov, Martina Benku 7 - 19

07.03.2024

8:00 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
14.02.2024 Bardejov - Radničné námestie 20,21

06. 03 2024

8:00 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
13.02.2024 Bardejov, Nový sad 5 a Českej Lípy 40,41

05.03.2024

8:10  - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
13.02.2024 Bardejov, Ťačevská 1660

05.03.2024

8:00 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
12.02.2024 Bardejov, Pod Vinbargoom 1 a 3720

01. 03.2024

8:00 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
26.01.2024 Bardejov, Mihaľov 210,417,5180,5446,5490,5651,5706,5718,5847

14. február 2024

8:00 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
19.10.2023 Bardejov, Homolkova

8.11.2023

8:30 - 15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
07.09.2023 Bardejov, Štefánikova ul. - Mníchovský potok

27.09.2023

11:00 - 13:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
29.06.2023 Bardejov - Kpt. Nálepku 32,53,54,55,56,64

18.07.2023

11:10 - 13:40

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
06.06.2023 Bardejov - vstup na pozemok 01.07.2023 - 30.04.2024 VsD - oznámenie o vstupe na pozemok (Moliterka) - VV vyvesená na úradnej tabuli mesta
31.05.2023 Bardejov, Štefánikova 0,4082,4213,4323

20.06.2023

9:00 - 13:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
29.03.2023 Bardejov, časť Dlhá Lúka

19.04.2023

8:30 - 15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
08.03.2023 Bardejov, Gróner

03.04.2023

12.04.2023

13.04.2023

8:00 - 15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
07.03.2023 Bardejov, Kpt. Nálepku 58, 407, Mičkova a Poštárka

29.03.2023

11:20 - 13:50

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
07.03.2023 Bardejov, Gróner

29.03.2023

8:10 - 15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
01.03.2023 Bardejov, Mihaľov0,45 a Bez ulice 5, Ťačevská 0,5757

22.03.2023

8:00 - 14:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
10.02.2023 Bardejov, Gutgeselova 1,5,7,9,13,15,17

02.03.2023

8:10 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
08.02.2023 Bardejov, Gutgeselova 0,1,2

1.03.2023

8:10 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
07.02.2023 Bardejov, Gutgeselova 0,1,2

28.02.2023

9:00 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
07.02.2023 Bardejov, Gutgeselova

27.02.2023

8:40 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
03.02.2023 Bardejov, Gutgeselova ul.  a Homolkova 29

24.02.2023

8:10 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
01.02.2023 Bardejov, Radničné námestie 46

20.02.2023

8:20 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
27.01.2023 Bardejov, Pod papieroňou 3306

16.02.2023

8:10 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
11.01.2023 Bardejov, Mihaľov

01.02.2023

11:00 - 13:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
05.12.2022 Bardejov, ul. A. Svianteka 25,26,27

14.12.2022

8:00 - 15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
22.11.2022 Bardejov, ul. L. Novomeského 3,4,5

12.12.2022

8:00 - 15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
16.11.2022 Bardejov. J. Grešáka 19 - 22

9.12.2022

8:10 - 15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
16.11.2022 Bardejov, Nám.arm.gen.L.Svobodu 1,2

8.12.2022

8:00 - 15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
16.11.2022 Bardejov, A. Svianteka 2647/28, 3126

7.12.2022

8:00 - 15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
15.11.2022 Bardejov, J. Grešáka 12, 13, 14, 15

6. 12.2022

8:00 - 15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
15.11.2022 Bardejov, Námestie arm.gen. L. Svobodu 5,6,7

5. 12. 2022

8:00 - 16:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
11.11.2022 Bardejov, J. Grešáka 3128

2.12.2022

8:00 - 16:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
11.11.2022 Bardejov, Laca Novomeského 6,7,8

1.12.2022

8:00 - 16:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
27.10.2022 Bardejov, Brezová 21, Buková 0,1, Dubová ul.,Lipová

21.11.2022

8:00 - 15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
27.10.2022 Bardejov, Brezová 21, Buková 0,1, Dubová ul.,Lipová

22.11.2022

8:00 - 15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
24.10.2022 Bardejov, Brezová,Buková, Dubová

15.11.2022

8:00 - 16:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
24.10.2022 Bardejov, ul. Brezová a ul. Dubová

14.11.2022

8:00 - 16:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
21.10.2022 Bardejov, ul. Brezová a Dubová

11.11.2022

8:00 - 16:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
21.10.2022 Bardejov, Brezová ul.

10.11.2022

8:00 - 16:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
20.10.2022 Bardejov, Dubová 8,16 a ul. Lipová

9.11.2022

8:00 - 16:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
20.10.2022 Bardejov, Lipová 40 - 47

8. 11. 2022

8:10 - 10:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
20.10.2022 Bardejov, Brezová 21, Buková 0,1 a Dubová 1-50

8. 11. 2020

8:00 - 16:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
18.10.2022 Bardejov, Duklianska ul. č.15,17,3585,3741,71329

7.11.2022

11:10 - 13:40

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
13.10.2022 Bardejov, Bardejovské Kúpele

03.11.2022

8:20 - 16:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
13. 10. 2022 Bardejov,Kamenec, Pod Kútmi

03.11.2022

8:10 - 16:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
12.09.2022 Bardejov, Chyzerova 0, Družstevná 734,33 Jána Bottu 2-8, Mikulovská 2 - 20, Pod papierňou 0-18, 74,75, Sládkovičova 2-14

 29.09.2022

8:00 - 18:00

 VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
09.09.2022 Bardejov, Partizánska 35,37,39,41,40 a Pod papierňou 0,79,80,78

27.09.2022

8:00 -18:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
31.08.2022 Bardejov, Pod papierňou

19.9.2022

8:00-18:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
31.08.2022 Bardejov, Pod papierňou

21.9.2022

8:00-18:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
30.08.2022 Bardejov, Andraščíkova 617, Cintorínska 1,2,3,4 Partizánska a Pod papierňou

23. 9. 2022

8:00 - 18:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
24.08.2022 Bardejov, ul. Pod papierňou

14.09.2022

8:00 - 18:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
20.07.2022 Bardejov, Pod papierňou 19 - 32, 70,72,73,18AA,

10.08.2022

8:00 - 18.00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
20.07.2022 Bardejov, Pod papierňou 19 - 32, 70,72,73,18AA,

9.08.2022

8:00 - 18:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
12.07.2022 Bardejov, ul. Kukorelliho a Pod Vinbargom

01.08.2022

7:40 - 16:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
07.07.2022 Bardejov, ul. Gróner

28. 7. 2022

11:00 - 13:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
09.06.2022 Bardejov, ul. Duklianska 10, 11,12,14,15,16,17

28.06.2022

7:00 - 18:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
03.06.2022 Bardejov, ul. Duklianska 10,11,12, 14, 16,17

23.06.2022

07:10-18:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
07.04.2022 Bardejov, ul. Gorkého 16,17,18,19

27.04.2022

8:00 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
07.04.2022 Bardejov, ul. Komenského 47

26.04.2022

8:40 - 14:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
 07.04.2022  Bardejov,. ul. Štefánikova

 26.04.2022

11:00 - 13:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
06.04.2022 Bardejov, ul. Komenského 19

25.4.2022

8:10 - 13:50

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
       
01.04.2022 Bardejov, ul. Komenského 16

22.4.2022

8:00 do 13:40

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
31.03.2022 Bardejov, ul. Komenského 17,18

21.04.2022

8:00 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
30.03.2022 Bardejov, ul. Komenského 10,11

20.04.2022

8:00 - 13:40

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
25.03.2022 Bardejov, Komenského 5

13.4.2022

8:00 - 16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
23.03.2022 Bardejov, Mičkova ul., Poštárka

12.04.2022

12:00 - 14:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
23.03.2022 Bardejov, Komenského 3,4

12.04.2022

8:10 - 13:50

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
22.03.2022 Bardejov, Pod Šibeňou horou, Pod lipkou

11.4.2022

11:30 - 14:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
22.03.2022 Bardejov, Komenského 1,2

11.4.2022

8:00 - 13:40

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
21.03.2022 Bardejov, Jiráskova 21,22

07. 4. 2020

8:00 - 13:40

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
       
21.03.2022 Bardejov, Gorkého 572, Partizánska 2635 a 3405

8. 4. 2022

8:00 - 13:40

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
18.03.2022 Bardejov, Jiráskova č. 19,20

6.4.2022

8:00 - 13:40

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
18.03.2022 Bardejov, Jiráskova č. 23

5.4.2022

8:20 - 14:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
16.03.2022 Bardejov, Komenského č. 8 a 9

4.4.2022

8:20 - 14:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
14.03.2022 Bardejov, Jiráskova 6,7

01.04.2022

8:10 - 13:50

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
11.03.2022 Bardejov, Komenského 5, Sv. Jakuba 28

31.03.2022

8:10-16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
11.03.2022 Bardejov, ul. Sv. Jakuba č. 29,30

30.3.2022

8:10 - 13:50

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
09.03.2022 Bardejov, ul. Komenského č. 6-7

28.3.2022

8:20 - 14:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
04.03.2022 Bardejov, ul. Partizánska č. 23,24

25.3.2022

8:10 - 13:50

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
04.03.2022 Bardejov, ul. Partizánska č. 21,22

24.3.2022

8:10 - 13:50

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
03.03.2022 Bardejov, ul. Partizánska č. 17

23.3.2022

8:00 - 13:40

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
03.03.2022 Bardejov, ul. Partizánska č. 11

22.3.2022

8:20 -13:50

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
20.01.2022 Bardejov, Poštárka

10.02.2022

9:00-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
31.08.2021 Bardejov, Mihaľov

22.09.2021

8:00-14:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
29.07.2021 Bardejov, Kpt. Nálepku, Mičkova, Poštárka

20.08.2021

8:00-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
22.07.2021 Bardejov, Vodárenská, Orechová

16.08.2021

11:30-14:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
22.07.2021 Bardejov - Pod papierňou 44-45

13.08.2021

11:30-14:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
14.05.2021 Bardejov, Chyzerova a Pod papierňou - ZRUŠENÉ!!!

06.06.2021

9:00-12:30

07.06.2021

9:10-13:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
10.05.2021 Bardejov, Nový sad - ZRUŠENÉ!!!

31.05.2021

9:00-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
07.04.2021 Bardejov, Bardejovský Mihaľov

28.-29.04.2021

8:00-16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
07.04.2021 Bardejov, Bardejovský Mihaľov

27.04.2021

11:30-14:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
02.03.2021 Bardejov, Mihaľov

22.03.2021

8:00-16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
24.02.2021 Bardejov, Ťačveská 5

17.03.2021

8:00-16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
23.02.2021 Bardejov,Jiráskova č. 1, 2, 3, 4

16.03.2021

8:10-16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
19.02.2021 Bardejov, Komenského 25 a Ťačevská 7

12.03.2021

8:00-16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
18.02.2021 Bardejov, Ťačevská ul. 33 - 37

11.03.2021

8:00-16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
17.02.2021 Bardejov, Ťačevská ulica 26 - 32

10.03.2021

8:20-16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
26.08.2020 Bardejov, Mihaľov

16.09.2020

9:00-14:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
26.08.2020 Bardejov, Štefánikova ul.

16.-17.09.2020

8:00-16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
15.07.2020 Bardejov, Dlhá, Majer, Kostolná, Hlavná, Pánska, Pod Kútmi7

05.08.2020

12:00-14:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
15.07.2020 Bardejov, Dlhá ul. 2188

05.08.2020

12:00-14:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
29.04.2020 Bardejov, Ľ. Štúra, S. Chalupku

21.05.2020

8:00-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
29.04.2020 Bardejov, Janka Matušku, Ľ. Štúra

22.05.2020

8:00-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
28.04.2020 Bardejov, Kukorelliho, Ľ. Štúra, Sama Chalúpku

20.05.2020

8:20-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
28.04.2020 Bardejov, ul. Kukorelliho a Bernolákova

19.05.2020

8:10-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
24.04.2020 Bardejov, Kukorelliho a Kukučínova

18.05.2020

8:00-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
24.04.2020 Bardejov, Janka Matušku, Kukorelliho, Ľ. Štúra

15.05.2020

8:00-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
23.04.2020 Bardejov - Ľ. Štúra, 9. mája

14.05.2020

8:10-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
23.04.2020 Bardejov - Kukučínova, J. Matušku, Kukorelliho

13.05.2020

8:00-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
23.04.2020 Bardejov, Dlhá Lúka - Hlavná, Sady, Dlhá

13.-14.05.2020

8:00-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
21.04.2020 Bardejov, Pod Kalváriou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

12.05.2020

8:00-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
21.04.2020 Bardejov, Bernolákova, Ľ. Štúra, Kukorelliho, Sama Chalupku

12.05.2020

8:00-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
20.04.2020 Bardejov, 9. mája, Janka Matušku, Kukučínova, Ľ. Štúra

11.05.2020

8:30-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
12.03.2020 Bardejov, Kukorelliho a Pod Vinbargom 2649

02.04.2020

8:00-17:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
12.03.2020 Bardejov, 9. mája, Bernolákova, Janka Matušku, Kukorelliho, Ľ. Štúra, Sama Chalupku

03.04.2020

8:10-17:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
05.03.2020 Bardejov, Pod Kalváriou

30.03.2020

8:00-18:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
26.02.2020 Bardejov, Bardejovské Kúpele

16.03.2020

7:30-17:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
25.02.2020 Bardejov - Dlhá Lúka ul. Sady, Dlhá 72,73, Majer 4

16.03.2020

8:00-17:30

17.03.2020

8:00-17:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
20.02.2020 Bardejov. Pod Kalváriou

12.03.2020

8:00-17:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
14.02.2020 Bardejov, Komenského 24

04.03.2020

8:00-17:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
13.02.2020 Bardejov, Komenského 46, Ťačevská 22

03.03.2020

8:00-17:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
10.02.2020 Bardejov, Ťačevská ul. 23, 24

28.02.2020

8:00-17:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
07.02.2020 Bardejov, Dlhý rad

27.02.2020

8:00-17:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
07.02.2020 Bardejov, Dlhý rad 5, 6, 7, 9, 10

26.02.2020

8:00-17:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
07.02.2020 Bardejov, Dlhý rad a Pod Kalváriou

25.02.2020

8:00-17:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
16.01.2020 Bardejov, Dlhá Lúka - ul. Makovická, Minerálna a Pánska č.d.44

07.02.2020

12:00-14:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
03.01.2020 Bardejov, kukorelliho 15, od 19 po 24, od 27 po 67, Ľ. Štúra od 19 po 48, celá Sama Chalupku, celá ul. Bernolákova, celá ul. J.Matušku

27.01.2020

8:00-16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
23.12.2019 Bardejov, ul. J. Matušku, Kukorelliho, Kukučínova, Ľ. Stúra 14, Pod Vinbargom

24.01.2020

8:10-16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
20.12.2019 Bardejov, ul. Ľ. Štúra č. od 1 po 14 a celá ul. 9. mája

22.01.2020

8:00-16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
20.12.2019 Bardejov, celá ul. Ľ. Štúra, celá 9. mája a celá Kukučínova

21.01.2020

8:00-16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
20.12.2019 Bardejov, Mihaľov od 5 po 13, od 19A po 26, 28, 30, 31, 32, 38, 41, 42

24.01.2020

8:00-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
20.12.2019 Bardejov, Mihaľov 20 a Nábrežna č. 2

24.01.2020

8:00-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
20.12.2019 Bardejov, ul. Kukorelliho od 36 do 67, 63A, ul. Ľ. Štúra od 19 do 48, celá ul. Sama Chalupku, celá ul. Bernoláková

20.01.2020

8:00-16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
19.12.2019 Bardejov, Bernoláková, Kukorelliho a Sama Chalupku

17.01.2020

8:00-16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
19.12.2019 Bardejov - 9.mája, Janka Matušku, Kukorelliho, Kukučínova, Pod Vinbargom

16.01.2020

8:00-16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
16.12.2019 Bardejov - Kukorelliho a Pod Vinbargom

15.01.2020

8:00-16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
12.11.2019 Bardejov - Štefánikova ul. 34, 101, 5007, 5010, 5013, 5015, 5016, 5340, 5363, 5443, 5447, 5450, 5535, 5629, 5717, 5836, 5011

02.12.2019

8:00-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
08.11.2019 Bardejov - celá ul. Fraňa Kráľa, ul. Pod brehom a Šiancová č.d. 1,3,4

29.11.2019

8:00-16:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
23.10.2019 Bardejov - Mihaľov

13.-15.11.2019

8:10-15:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
23.10.2019 Bardejov - Mihaľov 2476/20

13.-15.11.2019

8:10-15:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
11.10.2019 Bardejov, Štefánikova ul.

31.10.2019

9:00-12:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
20.09.2019 Bardejov, časť BNV - Dujava, Giraltovská, Krátka, Kvetinová, Lesná, Námestie L. Berku, Orechová, Potočná, Vodárenská a ul. Duklianska

07.09.2019

8:00-17:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
12.08.2019 Bardejov, časť BNV - Giraltovská č.d. 1, 3, Nám. L. Berku č.d. 3, 7, 8, Záhradná č.d. 1, Brezová č.d.1 - 8, 39, po č.d. 55, ul. Čerešňová, ul. M. Vileca, ul. Nová, ul. Dubová

02.09.2019

7:40-17:10

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
09.08.2019 Bardejov, M. Vileca 1851/6

02.09.2019

7:40-17:10

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
11.07.2019 Bardejov, časť Bardejovská Nová Ves

30.07.2019

:00-17:30

31.07.2019

7:00-17:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
11.07.2019 Bardejov, M. Vileca 1581/6

30.07.2019

7:00-17:30

31.07.2019

7:00-17:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
19.06.2019 Bardejov, ul. Štefánikova č.d. 5, bytový dom vchod č. 6 a 7

09.07.2019

7:30-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
17.06.2019 Bardejov, časť mesta - ul. Fučíkova 29, 30, 33, 34

08.07.2019

7:30-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
14.06.2019 Bardejov, T. Ševčenka 1,2, Fučíkova 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42

04.07.2019

7:30-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
14.06.2019 Bardejov, ul. Fučíkova 26, 27, 28, 31, 32

03.07.2019

7:30-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
14.06.2019 Bardejov, ul. Nábrežná 29, ul. T. Ševčenka 4, 5, 6, ul. Fučíkova 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 39, 40

02.07.2019

7:30-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
13.06.2019 Bardejov, ul. Nábrežna 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

01.07.2019

7:30-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
11.06.2019 Bardejov, ul. Nábrežna 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

28.06.2019

7:30-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
07.06.2019 Bardejov, ul. Nábrežná 24, 25, 26, 27, 28

27.06.2019

7:30-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
29.05.2019 Bardejovské Kúpele + ul. Ľaľiová ul.  3, 7

14.06.2019

7:20-16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
27.05.2019 Bardejovské Kúpele

14.06.2019

7:20-16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
27.05.2019 Bardejovské Kúpele 2052

14.06.2019

7:20-16:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
06.05.2019 časť mesta Bardejov - ul. Dlhý rad vchod č. 21, 22, 23, 24, 25, 39

22.05.2019

7:50-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
17.04.2019 časť mesta Bardejov - 9.mája, Tehelná, Pri Štepnicim Duklianska č.d. 9, 10, 24, Ľ. Śtúra úsek od č.d. 1 po 25, č.d. 40, 45, 5685, Kukučínova, J. Matušku 

06.05.2019

12:30-16:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
04.04.2019 časť mesta Bardejov - Nábrežná ul. vchod č. 24, 25, 26, 27, 28

25.04.2019

7:30-15:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
26.03.2019 celá mestská časť Bardejovská Zábava

17.04.2019

7:00-16:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
26.03.2019 celá mestská časť Dlhá Lúka, Bardejov

17.04.2019

7:10-17:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
26.03.2019 časť mesta Dlhá 2188, Bardejov

17.04.2019

7:10-17:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
19.03.2019 časť mesta Bardejov - ul. Gorkého č.vchodu - 7, 8, 9, 10, 11

11.04.2019

8:30-15:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
15.03.2019 časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves - ul. Giraltovská úsek od č.d. 3 po č.d. 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, ul. Lesná, Kvetinová, Krátka, Vodárenská č.d. 42, Dujava, ul. Potočná č.d. 5, 7, 10

04.04.2019

7:50-17:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
15.03.2019 časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves - ul. Giraltovská úsek od č.d. 3 po č.d. 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, ul. Krátka, ul. Dujava č.d. 3, 4, 7, ul. Potočná od č.d. 1 po č.d. 9, ul. Kvetinová

05.04.2019

8:00-17:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
13.03.2019 M. Vileca 1851/6 Bardejov

03.04.2019

7:50-17:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
13.03.2019 časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves - ul. Giraltovská č.d. 3, ul. Potočná úsek od č.d. 1 po č.d. 20, ul. Kvetinová, ul. M Vileca, ul. Krátka, ul. Vodárenská č.d. 42, Nám. L. Berku č.d. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, ul. Záhradná úsek od č.d. 1 po č.d. 28, ul. Nová, ul. Čerešňová, ul. Dujava úsek od č.d. 1 po č.d. 6, ul. Lesná

03.04.2019

7:50-17:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
12.03.2019 časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves - ul. Pri štadióne úsek č.d. 1 po č. d. 23, č.d. 25, 26, ul. Giraltovská č.d. 17/A, ul. Jabloňová celá

01.04.2019

7:50-17:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
11.03.2019 časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves - ul. Giraltovská úsek od č.d. 3 po č.d. 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, ul. Krátka, ul. Potočná 5

29.03.2019

7:50-17:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
11.03.2019 časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves - ul. Giralstovská od č. d. 3 po č.d. 13, č.d. 14, 15, 16, 18, 19, 20, ulk. Lesná, ul. Kvetinová, Krátka, Vodárenská č.d.d 42, ul. Dujava od č.d. 1 po č.d. 6 a ul. Potočná č.d. 7,10

 29.03.2019

7:50-17:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
08.03.2019 časť mesta Bardejov - ul. Pod papierňou 55

27.03.2019 

8:00-18:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
18.12.2018 časť mesta Bardejov - Štefánikova 70, 71, 72, 770

22.01.2019

7;50-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
18.12.2018 časť mesta Bardejov - ul. Kellerova 10, 12, ul. Kúpeľna 26 a ul. Toplianska 11, 12

21.01.2019 

7:30-13:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
09.11.2018 časť mesta Bardejov - celá chatová oblasť Rúrna

27.11.2018 

7:20-17:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
04.08.2018 šasť mesta Bardejov, Dlhá Lúka - ul. Sady, ul. Rovná, ul. Chmelník, ul. Dlhá úsek od č.d.53 po č.d. 83, ul. Minerálna č.d. 29A, 29, 28, 26, 25, 20A, ul. Majer úsek od č.d. 4 po č.d. 12, rómska osada

21.09.2018

7:30-15:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
22.08.2018 časť mesta Bardejov, BNV - Lesná, Dujava, Orechová,Vodárenská, Krátka, Kvetinová Potočná od č.d. 1 po 9, Nám. L. Berku od č.d. 1 po 4 a Giraltovská od č.d. 3 po 20 07.09.2018 VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
08.08.2018 časť mesta Bardejov, Dlhá Lúka - ul. Sady, ul. Rovná, ul. Chmelník a rómska osada, ul. Dlhá úsek od č.d. 53 po č.d. 83, ul. Minerálna č.d. 29A, 29, 28, 26, 25, 20A, ul. Majer č.d. 4,12

24.08.2018 

7:40-10:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
26.06.2018 časť mesta Bardejov - ul. Mičkova č.d. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 449

20.07.2018 

8:10-17:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
26.06.2018 časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves - celá ul. Lesná, Dujava Orechová, Vodárenská, Krátka, Kvetinová, Potočná úsek od č.d. 1 po č.d. 9, Nám.L.Berku úsek od č.d. 1 po č.d. 4, ul. Giralstovská úsek od č.d. 3 po č.d. 20

20.07.2018 

7:30-18:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
25.06.2018 Bardejovské Kúpele 0

18.07.2018

 7:30-18:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
25.06.2018 Bardejovské Kúpele 1

18.07.2018 

7:30-18:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
25.06.2018 časť mesta Bardejov - celé Bardejovské Kúpele

18.07.2018 

7:30-18:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
25.06.2018 Bardejovské Kúpele 0

18.07.2018 

7:30-18:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
25.06.2018 časť mesta Bardejov - celé Bardejovské Kúpele

18.07.2018 

7:30-18:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
25.06.2018 Bardejovské Kúpele 1

18.07.2018 

7:30-18:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
22.06.2018 časť mesta Bardejov, Gróner č.d. 61, 64, 66, 67, 70, chaty a domy bez čísiel smerom ku lesnej škôlke na č. parciel 5756, 9002, 9008, 5560, 3418/30, 5053, 3418/25, 3418/20, 5553, 9003, 9001

16.-18.07.2018

8:00-17:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
22.06.2018 časť mesta Bardejov, Mihaľov - úsek od č. d 6 po č.d. 19, č.d. 16A, 19A, 21, 24, 26, 28, 44, 263

16.07.2018

8:30-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
22.06.2018 Radničné námestie 16, Bardejov

16.07.2018

8:30-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
24.04.2018 mesto Bardejov, časť Bard. Mihaľov č.d.-39, 46, 59, 313, 314, 315, 212, 404, 221, 181, 175, 180, 490, 326, chaty hore od vodárne 4632, 5181, 5181, 5672, 5692, 5718, 9010, 9006, 9004, 4649, 4643, 9007, 5192, 4636

11.05.2018

7:30-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
23.04.2018 Bardejov, časť mesta Bardejovská Nová Ves - celá ul. Lipová a Brezová

10.05.2018

8:00-17:00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
23.04.2018 mesto Bardejov, časť Bard. Mihaľov č.d.-39, 46, 59, 313, 314, 315, 212, 404, 221, 181, 175, 180, 490, 326, chaty hore od vodárne 4632, 5181, 5181, 5672, 5692, 5718, 9010, 9006, 9004, 4649, 4643, 9007, 5192, 4636

10.05.2018

7:30-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
09.02.2018 mesto Bardejov, časť Bardejovský Mihaľov - č.d. 177, 6269/3, chatová oblasť pod reštauráciou Herbár

27.02.2018

8:00-15:30

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
 

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám