Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

2024

došlo dňa odosielateľ adresát druh zásielky uložené do stav uloženia zásielky
29.02.2024 Intrum Jaroslav Hrivňák zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
29.02.2024 Česky tel. úřad Nikola Sekerčáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
29.02.2024 Okresný úrad Peter Malega oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
29.02.2024 Súdny exekútor Marcel Geci oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.02.2024 Okresný súd Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.02.2024 Okresný úrad Sára Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.02.2024 Kancelária prav. pomoci Peter Draganovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.02.2024 Mestský úrad Karin Gmitterová zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.02.2024 Dôvera Jozef Čupeľa zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.02.2024 Dôvera Daniel Fekete zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.02.2024 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.02.2024 Dôvera Viliam Rondzik zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.02.2024 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.02.2024 Dôvera Liliana Gulašová zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.02.2024 Dôvera Eva Remetová zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.02.2024 Dôvera Bartolomej Horváth zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.02.2024 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.02.2024 Dôvera Kamil Mihalovič zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.02.2024 Dôvera Branislav Poláček zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.02.2024 Dôvera Nikola Siváková zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.02.2024 Dôvera Zuzana Ondovová zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.02.2024 Dôvera Mário Šmilňák zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.02.2024 Dôvera František Hažlinský zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
27.02.2024 MsÚ - sociálne Kamil Lazor zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
27.02.2024 MsÚ - sociálne Mária Olejárová zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
27.02.2024 MsÚ - sociálne Alena Kosárová zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
27.02.2024 Dôvera Marta Hodabová zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
27.02.2024 UNION Nadežda Korbová zásielka 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
27.02.2024 UNION Juraj Drugo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2024 Slovenská sporiteľňa p. Chovanec zásielka 11.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2024 Okresný úrad Dušan Skladaný oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
22.02.2024 Okresný úrad Roman Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
21.02.2024 Okresný úrad Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
21.02.2024 Okresný úrad Emília Mezeivá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
21.02.2024 Okresný úrad Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
21.02.2024 ČSSZ Jana Repáčová zásielka 11.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
20.02.2024 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 11.3.20024 uložená na podateľni MsÚ
20.02.2024 Okresný súd Matúš Džamba oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
20.02.2024 Alanata Peter Draganovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
19.02.2024 Pavol Holka Kamil Horejsek zásielka 08.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
19.02.2024 Sociálna poisťovňa Peter Draganovský zásielka 08.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
19.02.2024 Okresný súd Anna Marčoková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
19.02.2024 Okresný súd Lukáš Jurko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
19.02.2024 Okresný súd Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
19.02.2024 Dôvera Helena Himičová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
19.02.2024 Dôvera Lukáš Jurko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
19.02.2024 Dôvera Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
15.02.2024 Súdny exekútor Viliam Rondzik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
15.02.2024 Sociálna poisťovňa Nadežda Bila zásielka 04.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
15.02.2024 Sociálna poisťovňa Ľudovít Sevčák zásielka 04.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
 15.02.2024  ČSSZ  Anton Železný  zásielka  04.03.2024  uložená na podateľni MsÚ
14.02.2024 Slovenská konsolidačná Stansilav Januv zásielka 04.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
14.02.2024 Slovenská konsolidačná Andrej Dreveniak zásielka 04.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
14.02.2024 Slovenská konsolidačná Kristína Jašová zásielka 04.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
14.02.2024 Slovenská konsolidačná Dagmar Riesová zásielka 04.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
14.02.2024 Okresný súd Jozef Čupeľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
14.02.2024 Súdny exekútor Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2024 Dôvera Levgan Vrochken oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2024 Dôvera Viliam Rondzik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2024 Dôvera Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2024 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2024 Dôvera Lukáš Jurko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2024 Okresn súd Božena Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2024 Okresný súd Božena Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2024 Okresný súd Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
13.02.2024 Súdny exekútor Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
12.02.2024 Deutche Rentenversicherung Jozef Čupeľa zásielka 01.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
12.02.2024 Intrum Lucia Špirengová zásielka 01.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
12.02.2024 OR PZ Monika Dančišinová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
12.02.2024 VšZP Adrián Berdis oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.03.2024 uložená na podateľni MsÚ
12.02.2024 Dôvera Patrik Fečo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
08.02.2024 VšZP Branislav Polaček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
08.02.2024 VšZP Roman Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
08.02.2024 ÚPSVaR Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
08.02.2024 Okresný súd Juraj Zápach oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
08.02.2024 VšZP Jiří Trojan zásielka 26.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
08.02.2024 Dôvera Patrik Fečo zásielka 26.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
07.02.2024 Úrad nad zdr. starostlivosťou Daniel Fekete oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
07.02.2024 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
07.02.2024 Úrad práce Viera Cuba-Coba oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
07.02.2024 Slovenská konsolidačná Štefan Šmilňák zásielka 26.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
07.02.2024 Slovenská konsolidačná Vojtech Bilý zásielka 26.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
07.02.2024 Slovenská konsolidačná Božena Siváková zásielka 26.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
06.02.2024 Dopravný podnik Tomáš Jamnický zásielka 23.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
06.02.2024 Sociálna poisťovňa Peter Draganovský zásielka 23.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
06.02.2024 Sociálne poisťovňa Igor Zakuťanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
06.02.2024 Dôvera Ľubomír Cviklik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
06.02.2024 OR PZ Ľuboš Remeta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
06.02.2024 Súdny exekútor Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
06.02.2024 Okresný súd BB Petra Kováčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
06.02.2024 VšZP Andrej Drevaniak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
06.02.2024 VšZP Viktor Peter oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
06.02.2024 VšZP Mária Linkeová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
02.02.2024 Súdny exekútor Jana Vargová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
02.02.2024 Úrad práce SVaR Tibor Pačan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
02.02.2024 Okresný súd Marcel Gajda oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
02.02.2024 Okresný súd Emil Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
02.02.2024 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
02.02.2024 VšZP Pavol Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
02.02.2024 VšZP Simona Šteffenová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
02.02.2024 Intrum Jaroslav Hrivňák zásielka 20.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
01.02.2024 VšZP Marek Michalica zásielka 19.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
01.02.2024 Saludo Štefan Šmilňak zásielka 19.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
01.02.2024 VšZP Matúš Hvišč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
31.02.2024 Dôvera Dušan Dendis zásielka 19.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
31.02.2024 Dôvera Igor Zakuťanský zásielka 19.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
31.02.2024 Dôvera Ľuboš Remeta zásielka 19.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
31.02.2024 Dôvera Marta Hodabová zásielka 19.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
31.02.2024 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 19.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
31.02.2024 Dôvera Rastislav Pavlovský zásielka 19.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
31.02.2024 Dôvera Janka Caleková zásielka 19.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
31.02.2024 Slovenská konsolidačná Jarmila Siváková zásielka 19.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
31.02.2024 R. collectors Tomáš Jamnický zásielka 19.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
31.02.2024 Sociálna poisťovňa Mária Olejárová zásielka 19.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
31.02.2024 VšZP Mária Dubovecká oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
31.02.2024 VšZP Tibor Butkovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
30.02.2024 Okresný úrad Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
30.02.2024 Genertel.sk Daniel Greškovič zásielka 19.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
29.02.2024 Dôvera Jana Repáčová zásielka 16.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
29.02.2024 Dôvera Anton Železný zásielka 16.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
29.02.2024 Dôvera František Hažlinský zásielka 16.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
29.02.2024 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 16.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
29.02.2024 Dôvera Eva Remetová zásielka 16.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
29.02.2024 Dôvera Liliana Gulašová zásielka 16.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
29.02.2024 Dôvera Juraj Pažák zásielka 16.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
29.02.2024 Dôvera Mário Šmilňák zásielka 16.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
29.02.2024 Dôvera Daniel Fekete zásielka 16.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
29.02.2024 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 16.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
29.02.2024 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 16.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
29.02.2024 Dôvera Jozef Čupeľa zásielka 16.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
29.02.2024 Dôvera Branislav Poláček zásielka 16.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
29.02.2024 Dôvera Bartolomej Horváth zásielka 16.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
29.02.2024 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 16.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
29.02.2024 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 16.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
29.02.2024 Okresný súd Marcel Gajda oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
29.02.2024 Okresný súd Vitalij Ripič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
26.01.2024 Okresný súd Tibor Rybár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
26.01.2024 VšZP Dávid Jakubašek zásielka 13.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
26.01.2024 VšZP Vladimír Kišš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
26.01.2024 Český telekom. úrad Nikola Sekerčáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
26.01.2024 Okresný súd Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
26.01.2024 Okresný súd Peter Draganovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
26.01.2024 VšZP Peter Kaščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2024 Okresný úrad Ľudmila Vašková 2x oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2024 Okresný úrad Daniela Duráková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2024 VšZP Miroslav Almáši oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
24.01.2024 Okresný súd Marcel Gajda oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
23.01.2024 Okresný súd Viliam Novický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
23.01.2024 MO SR Kamil Lazor zásielka 12.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
22.01.2024 Združenie Fénix Tomáš Jamnický zásielka 09.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
22.01.2024 Hey Pay Slavomír Gruľa zásielka 09.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
22.01.2024 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 09.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
22.01.2024 Wustenrt poisťovňa Peter Durak zásielka 09.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
22.01.2024 Súdny exekútor Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
22.01.2024 Okresný úrad Tatiana Mačejovská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
19.01.2024 Sociálna poisťovňa Peter Draganovský šekové poukážky - 3x 19.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
19.01.2024 Sociálna poisťovňa Juliána Drbiščáková zásielka 06.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
19.01.2024 Okresný súd Róbert Harčar oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
19.01.2024 Okresný súd Marek Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
18.01.2024 Okresný súd Maroš Frandofer oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
18.01.2024 Okresný súd Ľuboš Remeta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
17.01.2024 Sociálna poisťovňa Jozef Jambor zásielka 05.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
16.01.2024 Okresný súd Zuzana Vargová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
16.01.2024 Sociálna poisťovňa Peter Draganovský zásielka 05.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
15.01.2024 Wustenrot poisťovňa Peter Durak zásielka 02.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
15.01.2024 VšZP Roman Vida zásielka 02.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
15.01.2024 INTRUM Jaroslav Hrivňák zásielka 02.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
15.01.2024 Okresný súd Viliam Rondzik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
15.01.2024 ÚPSVaR Miroslav Jajko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
15.01.2024 ÚPSVaR Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
15.01.2024 Dôvera Peter Jaroščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
12.01.2024 VšZP František Hvišč zásielka 30.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
12.01.2024 VšZP Marcel Gajda zásielka 30.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
12.01.2024 Okresný úrad Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
12.01.2024 Súdny exekútor Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
11.01.2024 Okresný súd Jaroslav Grček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
10.01.2024 Okresný súd Maroš Frandofer oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
10.01.2024 Okresný súd Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
09.01.2024 Sociálna poisťovňa Bohuš Orlovský šek 07.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
09.01.2024 Sociálna poisťovňa Bohuš Orlovský šek 07.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
09.01.2024 Dôvera Kamil Mihalovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
09.01.2024 Sociálna poisťovňa Vojtech Bilý zásielka 29.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
09.01.2024 Sociálna poisťovňa Miloš Frniak zásielka 29.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
09.01.2024 Sociálna poisťovňa Ján Karašinský zásielka 29.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
08.01.2024 HeyPay Tomáš Sivák zásielka 26.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
08.01.2024 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 26.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
08.01.2024 Súdny exekútor Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
08.01.2024 Okresný úrad KE Roman Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
08.01.2024 Okresný súd PO Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
05.01.2024 Sociálna poisťovňa Bohuš Orlovský zásielka 23.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
05.01.2024 OR PZ Mária Gracová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
05.01.2024 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
05.01.2024 Okresný súd Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
05.01.2024 ÚPSVaR Peter Micheľ oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
04.01.2024 R. Collectors Tomáš Jamnický zásielka 22.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
03.01.2024 Sociálna poisťovňa Patrik Krupa zásielka 22.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
03.01.2024 Sociálna poisťovňa Anton Krupa zásielka 22.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
03.01.2024 Sociálna poisťovňa Jana Repačová zásielka 22.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
03.01.2024 Sociálna poisťovňa Tomáš Jamnický zásielka 22.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
02.01.2024 Úrad práce a SV Mária Olejárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.01.2024 uložená na podateľni MsÚ

 

2023

došlo dňa odosielateľ adresát druh zásielky uložené do stav uloženia zásielky
29.12.2023 M.B.A. Consulting Jozef Michalica zásielka 16.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.12.2023 VšZP Jaroslav Hrivňak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.12.2023 OR PZ Mikuláš Kanáloš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
28.12.2023 Okresný súd Petra Kováčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
27.12.2023 Okresný súd Trebišov Simona Sekerčáková doporučená zásielka 11.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
27.12.2023 Okresný súd BJ Viera Cuba-Coba oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
27.12.2023 M.B.A. Consulting SK Ľubomír Gusenica zásielka 15.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
27.12.2023 M.B.A. Consulting SK Dušan Palenčar zásielka 15.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
27.12.2023 M.B.A. Consulting SK Jarmila Siváková zásielka 15.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
27.12.2023 M.B.A. Consulting SK Stanislav Dudáš zásielka 15.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
27.12.2023 M.B.A. Consulting SK Bartolomej Horváth zásielka 15.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
27.12.2023 Dôvera Viera Cimbaľáková zásielka 15.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
22.12.2023 M.B.A. Consulting SK František Macko zásielka 09.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
22.12.2023 Sociálna poisťovňa Vojtech Bily zásielka 09.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
22.12.2023 Sociálna poisťovňa Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
21.12.2023 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 08.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
21.12.2023 ÚPSVaR Tatiana Mačejovská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
20.12.2023 VšZP Eva Gmitterová šeková poukážka 18.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
20.12.2023 VšZP Igor Butala šeková poukážka 18.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
20.12.2023 VšZP Juraj Ivan šeková poukážka 18.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
20.12.2023 Súdny exekútor Kristína Jašová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
19.12.2023 Dôvera František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
19.12.2023 Súdny exekútor Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
19.12.2023 Súdny exekútor Marcel Gajda oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
19.12.2023 Okresný súd Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
19.12.2023 Okresný súd Erik Gaži oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
19.12.2023 Okresný úrad Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
18.12.2023 ČSOB Viktória Bilá zásielka 05.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
15.12.2023 Hey Pay Igor Zakuťanský zásielka 02.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
15.12.2023 Deutsche Rentenversicherung Jozef Čupeľa zásielka 02.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
15.12.2023 VšZP Ján Kostelník oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
15.12.2023 VšZP Marcel Gajda oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
15.12.2023 Okresný súd Maroš Frandofer oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
14.12.2023 OR PZ Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
14.12.2023 Okresný úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
14.12.2023 Okresný súd Emil Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
14.12.2023 Okresný súd Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
14.12.2023 Union Vldimír Benko zásielka 02.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
13.12.2023 Okresný súd Emil Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
13.12.2023 VšZP František Hvišč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
13.12.2023 ÚPSVaR Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
13.12.2023 ÚPSVaR Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2024 uložená na podateľni MsÚ
11.12.2023 Úrad pre dohľad nad zdr. starostl. Daniel Fekete oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.12.2023 Ústredie práce Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.12.2023 Súdny exekútor Nadežda Bilá šeková poukážka 06.02.2024 uložená na podateľni MsÚ
11.12.2023 Sociálna poisťovňa Jozef Jambor zásielka 29.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.12.2023 Adam Vrbecký. euroadvokát Branislav Poláček zásielka 29.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.12.2023 Dôvera Slavomír Gruľa zásielka 27.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.12.2023 UNION Ing. Peter Pelák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.12.2023 Okresný úrad Ing. Miroslav Babjak zásielka 22.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.12.2023 Dôvera Peter Gregor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.12.2023 Union Peter Pelák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.12.2023 Exekútorský úrad František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.12.2023 Union Martin Petrovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.12.2023 Europ assistance Jozef Jambor zásielka 27.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.12.2023 ÚPSVaR Viera Cuba - Coba oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.12.2023 Dôvera Jozef Seman zásielka 22.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.12.2023 Uni credit bank Štefan Šmilňák zásielka 22.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.12.2023 R. Collectors Tomáš Jamnický zásielka 22.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.12.2023 VšZP Viktor Koavalchyuk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.12.2023 ˇTelekomunikačný úrad Nikola Sekerčáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.11.2023 Okresný súd Jozef Čupeľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.11.2023 Dôvera Stanislav Harňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.11.2023 Dôvera Ievgen Ivochkin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.11.2023 Dôvera Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.11.2023 Dôvera Daša Hažlinská zásielka 18.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.11.2023 VšZP Valerián Gurský poštová poukážka 28.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.11.2023 Okresný súd Vialiam Rondzik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.11.2023 VšZP Volodymyr Akimov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.11.2023 Okresný úrad Roman Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.11.2023 Okresný súd Marcel Gajda oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.11.2023 Dôvera Janka Caleková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.11.2023 Dôvera Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.11.2023 Okresný súd Juraj Zápach oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.11.2023 ??? Peter Micheľ oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.11.2023 Dôvera Miriam Astrabová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.11.2023 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.11.2023 Dušan Sopko Slavomír Šmilňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.11.2023 Advokátska kancelária Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.11.2023 Mestský súd Stanislav Horňak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2023 Okresný úrad Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2023 Okresný súd Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.11.2023 VšZP Volodymir Chomyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.11.2023 Advokátska kancelária Tomáš Sivák zásielka 11.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.11.2023 Advokátska kancelária Ľuboš Remeta zásielka 11.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.11.2023 Okresný súd Viera Porubská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.11.2023 Ekonomické stavby s.r.o. Kamil Horejsek zásielka 08.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.11.2023 Súdny exekútor Daniel Ferenc zásielka 08.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.11.2023 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 08.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.11.2023 Súdny exekútor Radoslav Vančišin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.11.2023 Advokátska kancelária Galadík s.r.o. Martin Klimek zásielka 04.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.11.2023 Advokátska kancelária Galadík s.r.o. Miroslav Michalica zásielka 04.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.11.2023 Okresný súd Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.11.2023 ÚPSVaR Mária Olejárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.11.2023 Intrum Branislav Poláček zásielka 04.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.11.2023 ÚPSVaR Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.11.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.11.2023 Dôvera Tatiana Mačejovská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.11.2023 Dôvera Kamil Mihalovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.11.2023 Okresný úrad KE Roman Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.12.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.11.2023 Okresný súd Viliam Novický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.11.2023 Súdny exekútor Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.11.2023 Krajský súd Božena Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.11.2023 Okresný súd Vladimír Olej oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.11.2023 OR PZ Stanislav Kováč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.11.2023 OR PZ Ľuboš Remeta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.11.2023 Súdny exekútor Vladimír Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.11.2023 VšZP Richard Miko zásielka 27.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.11.2023 VšZP Maroš  Molčan zásielka 27.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.11.2023 HeyPay Lukáš Ratica zásielka 27.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.11.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.11.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.11.2023 Okresný súd Petra Kováčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.11.2023 Okresný súd Pavol Tomeček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.11.2023 Okresný súd František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.11.2023 VÚB Jaroslav Hrivňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.11.2023 Súdny exekútor Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.11.2023 R. Collectors, s.r.o. Tomáš Jamnický zásielka 21.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.11.2023 Okresný súd Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.11.2023 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21 11 2023 uložená na podateľni MsÚ
03.11.2023 Okresný súd Peter Draganovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.11.2023 Dôvera Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.11.2023 Dôvera Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.11.2023 VšZP Tobiáš Glinka oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.11.2023 Okresný súd Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2023 Dôvera Mário Šmilňák zásielka 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2023 Dôvera Ievgen Ivochkin zásielka 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2023 Dôvera František Hažlinský zásielka 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2023 Dôvera Branislav Poláček zásielka 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2023 Dôvera Henrik Rabatin zásielka 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2023 Dôvera Jarmila Siváková zásielka 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2023 Dôvera Zuzana Indovová zásielka 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2023 Dôvera Nikola Siváková zásielka 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2023 Dôvera Juraj Pažák zásielka 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2023 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2023 Dôvera Eva Remetová zásielka 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2023 Dôvera Bartolomej Horváth zásielka 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2023 Dôvera Jozef Čupeľa zásielka 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2023 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2023 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2023 Dôvera Daniel Fekete zásielka 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2023 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2023 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.10.2023 Dôvera Viliam Rondzik zásielka 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.10.2023 A. Gondel Miroslav Mimič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.10.2023 Dôvera Petra Kováčová zásielka 14.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.10.2023 Dôvera DašaHažlinská zásielka 14.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.10.2023 Súdny exekútor Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.10.2023 VšZP Dávid Jakubašek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.10.2023 VšZP Pavol Čičvak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.10.2023 VšZP František Hvišč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.10.2023 Okresný súd Ľubica Almašiová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.10.2023 Sociálna poisťovňa Vojtech Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.10.2023 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.10.2023 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 10.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.10.2023 Mesto Prešov Kamil Horejsek zásielka 10.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.10.2023 Okresný úrad Tatiana Mačejovská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.10.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.10.2023 Dôvera Soňa Gočová-Benková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.10.2023 Okresný úrad Prešov Ing. Jozef Ondrej doporučená zásielka 06 11 2023 uložená na podateľni MsÚ
20.10.2023 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.10.2023 Súdny exekútor Stanislav Horňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.10.2023 ÚPSVaR Martin Petrovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.10.2023 Okresný súd Emil Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.10.2023 Krajský súd Ľuboš Korba oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.10.2023 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.10.2023 Okresný súd Oxana Jančušová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.10.2023 Okresný súd Marek Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2023 VšZP Pavol Čičvak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2023 Okresný úrad Janka Caleková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2023 Okresný súd Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2023 Okresný súd Ján Mochnacký oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2023 Okresný súd Vladimír Marčok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2023 Dôvera Slavomír Gruľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2023 Dôvera Miriam Astrabová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2023 Dôvera Ján Pecha oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2023 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2023 Sociálna poisťovňa Bohuš Orlovský šeková poukážka 13.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2023 Červený kríž Viera Cuba-Coba zásielka 03.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2023 Červený kríž Nadežda Bilá zásielka 03.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2023 Červený kríž František Billý zásielka 03.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2023 Slovenská konsolidačná Patrik Steinecker zásielka 03.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2023 Intrum Katarína Andrejuvová zásielka 03.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2023 VšZP Richard Strunga oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2023 Okresný súd Franitšek Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.10.2023 Okresný súd Miroslav Himič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.10.2023 ČSOB Viktória Bilá zásielka 30.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.10.2023 Okresný súd Róbert Harčar oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.10.2023 Dôvera Kamil Mihalovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.10.2023 Dôvera Stanislav Kováč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.10.2023 OR PZ Marcel Gajda oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.10.2023 Advokátska kancelária, BA Jozef Čupeľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.10.2023 Okresný súd Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.10.2023 Okresný súd Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.10.2023 VšZP Vladimír Hažlinský šek 08.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.10.2023 Mestský súd KE Stanislav Horňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.10.2023 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 27.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.10.2023 Slovenská konsolidačná Kamil Horejsek zásielka 27.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.10.2023 Slovenská konsolidačná Peter Mlynárik zásielka 27.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.10.2023 VšZP Monika Dendisová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.10.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.10.2023 UNION Nadežda Korbová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.10.2023 Okresný úrad Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.10.2023 Okresný súd Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.10.2023 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.10.2023 Okresný súd Vladimír Olej oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.10.2023 Slovenská konsolidačná Jozef Michalica zásielka 24.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.10.2023 Colný úrad Prešov Vladimír Kosár verejná vyhláška 23.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.10.2023 VšZP Branislav Briškár zásielka 23.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.10.2023 Okresný súd Ing. Maroš Frandofer zásielka 19.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.10.2023 Okresný úrad, katarter Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.10.2023 Okresný úrad Roman Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.10.2023 Sociálna poisťovňa Bohuš Orlovský zásielka 23.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.10.2023 UNION Lucia Mačuteková zásielka 23.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.09.2023 Súdny exekútor Juraj Zápach oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.09.2023 OR PZ Alex Baláž oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.09.2023 Okresný úrad Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.09.2023 Okresný súd Viera Porubská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.09.2023 VÚB Jaroslav Hrivňak zásielka 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.09.2023 Intrum Lucia Špirengová zásielka 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.09.2023 Slovenská konsolidačná Branislav Sivák zásielka 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.09.2023 Slovenská konsolidačná Andrej Dreveniak zásielka 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.09.2023 Dôvera Daša Hažlinská zásielka 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.09.2023 ÚPSVaR Viliam Žofčin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.09.2023 Okresný súd Marek Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.09.2023 Okresný súd Jaroslav Mihalik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.09.2023 Sociálna poisťovňa Mark Michalica zásielka 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.09.2023 Euroadvokát Jozef Čupeľa zásielka 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.09.2023 365 Tomáš Jamnický zásielka 13.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.09.2023 Sociálna poisťovňa Marek Michalica zásielka 13.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.09.2023 HeyPay Erik Repáč zásielka 13.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.09.2023 VšZP Marek Michalica zásielka 13.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.09.2023 Okresný súd Rastislav Paulo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.09.2023 VšZP Kristína Korbová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.09.2023 Okresný súd Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.09.2023 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.09.2023 Sociálna poisťovňa Alexander Miškovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.09.2023 Dôvera Ing. Ján Pecha oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.09.2023 Dôvera Ján Pecha oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.09.2023 Okresný úrad Rastislav Pauko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.09.2023 Okresný súd František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.09.2023 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.09.2023 Okresný úrad Tatiana Mačejovská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.09.2023 Súdny exekútor Mikuláš Kičura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.09.2023 Sociálna poisťovňa Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.09.2023 VšZP František Hvišč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.09.2023 VšZP Anna Kutlíková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.09.2023 O2 Slovakia Jozef Čupeľ zásielka 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.09.2023 Kolos Jozef Čupeľa zásielka 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.09.2023 Mesto Prešov Kamil Horejsek zásielka 06.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.09.2023 Mesto Košice Peter Draganovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.09.2023 UNION BA Jozef Delin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.09.2023 UNION BA Alena Drugová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.09.2023 UNION BA Slavomír Šmilňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.09.2023 Súdny exekútor Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.09.2023 OR PZ Ľuboš Remeta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.09.2023 Súdny exekútor Ján Pangrác oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.09.2023 Okresný súd Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.09.2023 Okresný súd Marcela Maršalová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.09.2023 Okresný súd Vladimír Kišš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.09.2023 Okresný súd Róbert Rauch oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.09.2023 Okresný súd Miroslav Himič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.09.2023 Adam Vrbecký, euroadvokát Viliam Rondzík zásielka 29.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.09.2023 Adam Vrbecký, euroadvokát Slavomír Gruľa zásielka 29.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.09.2023 Adam Vrbecký, euroadvokát Jana Dudášová zásielka 29.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.09.2023 ČSOB Viktória Bilá zásielka 29.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.09.2023 Okresný súd Marek Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.09.2023 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.09.2023 VšZP Ľudovít Ševčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.09.2023 M.B.A. LEGAL Nikola Siváková zásielka 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.09.2023 Okresný úrad Roman Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.09.2023 Okresný úrad Miriam Natália Astrabová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.09.2023 Dôvera Simona Sekerčáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.09.2023 W.W.Trade Branislav Marko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.09.2023 Okresný súd Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.09.2023 OR PZ Roman Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.09.2023 Okresný úrad Roman Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.09.2023 Tatra banka Erik Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Dmytro Nosenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Viktor Kolomiets oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Oleksandr Khaian oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Ihor Lemekha oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Yevhenii Skriabin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Ruslan Rusin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Volodymyr Rusyn oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Yevhenii Vlasov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Iryna Zhuk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Oleksii Mishchenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Dmytro Hrozinskyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Leonid Kotov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Serhii Paska oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Vasyl Shkliar oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Oleksandr Obushko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Volodymyr Kovalskyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Oleksandr Myshakov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Oleksii Horovenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Yurii Homeniuk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Mykola Liakh oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Mykhailo Babych oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Viacheslav Vorchenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Ivan Plyska oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Anatolij Shapovala oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Andrii Koval oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Dmytro Kovalenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 ČSSZ Bohuš Orlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 VšZP Daniela Jagerská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Erik Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Agáta Almášiová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Miroslav Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Monika Vidová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.08.2023 Okresný úrad Jozef Žolták oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Ruslan Demianok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Andrii Shutko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Mykhaylo Boyko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Kostiantyn Denysenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Iergen Ivochkin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Matúš Grešš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Olena Babenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Mykola Teryoshyn oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Ihor Kravchenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Petro Kumanov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Mykola Temchenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Dmytro Kholodov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Ivan Ihnatko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Ivan Ihnato oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Yurii Tretiak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Stanislav Januv oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Yevhenii Malsymenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Yurii Kravchyna oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Alexander Molnar oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Yaroslav Balog oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Yurii Tselik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Sergii Kryzh oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Ihor Matkovskyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Fedir Ochkurov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Ihor Olivkhro oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Mykola Dmytruk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Adrii Habruk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Elmar Kerimov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Yurii Borysov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Oleksandr Kryvobok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Andrii Kyrpatenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Yurii Tsyselskyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Mykola Hrychak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Dmytro Vashko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Bojan Dordevic oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Ivrii Ísoka oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Vitalii Yeremieiev oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Andrii Dmytriev oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Daniel Fekete oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Emil Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Jozef Čupeľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Rastislav Pavlovský zásielka 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Peter Jaroščák zásielka 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.08.2023 Slovenský červený kríž Nadežda Bilá zásielka 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.08.2023 Slovenský červený kríž František Billý zásielka 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.08.2023 Slovenský červený kríž Viera Cuba-Coba zásielka 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.08.2023 HeyPay Erik Repáč zásielka 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.08.2023 M.B.A. Consulting Rastislav Renčko zásielka 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.08.2023 Dôvera Miriam Natália Astrabová zásielka 12.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.08.2023 Dôvera Elena Jurová zásielka 12.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.08.2023 Dôvera Soňa Gočová-Benková zásielka 12.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.08.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2023 Sociálna poisťovňa Ľubomír Tarasovič zásielka 11.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2023 Okresný súd Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2023 OR PZ Tomáš Skirčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2023 Dôvera Erik Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.08.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.08.2023 Advokátska kancelária Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.08.2023 Dopravný podnik Peter Gregor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.08.2023 ÚPSVaR Peter Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.08.2023 Okresný úrad David Maďar oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.08.2023 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 08.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.08.2023 Súdny exekútor Katarína Rybárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.08.2023 Dôvera Lukáš Jurko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.08.2023 Dôvera Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.08.2023 Dôvera Miriam Natália Astrabová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.08.2023 Dôvera František Žofčin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.08.2023 Gundel Bratislava Miroslav Himič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.08.2023 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.08.2023 Okresný súd Viera Porubská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.08.2023 Dôvera Peter Gregor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.08.2023 Dôvera Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.08.2023 Sociálna poisťovňa Jozef Jambor zásielka 05.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.08.2023 ÚPSVaR Lucia Ferencová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.08.2023 Okresný súd Miroslav Himič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.08.2023 VšZP Richard Strunga oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.08.2023 VšZP Dušan Goč Benka oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.08.2023 ČSOB Voktória Bilá zásielka 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.08.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.08.2023 Okresný súd Branislav Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.08.2023 Intrum Katarína Andrejuvová zásielka 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.08.2023 Sociálna poisťovňa Ndežda Bilá zásielka 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.08.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek zásielka 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.08.2023 Súdny exekútor Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.08.2023 Daňový úrad - 3x Mgr. Jozef Šoltys verejná vyhláška 30.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.08.2023 HeyPay Kamil Mihalovič zásielka 30.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.08.2023 VšZP Vladimír Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.08.2023 Okresný úrad Dagmar Riesová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.08.2023 Dôvera Slavomír Gruľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.08.2023 Dôvera Miroslav Himič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.08.2023 Dôvera Stnislav Horňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.08.2023 Dôvera Viliam Rondzik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.08.2023 Dôvera Jozef Seman oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.08.2023 Sociálna poisťovňa Ján Karašinský zásielka 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.08.2023 Sociálna poisťovňa Miloš Frniak zásielka 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.08.2023 Sociálna poisťovňa Vojtech Bilý zásielka 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.08.2023 VšZP Vladimír Sekerčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.08.2023 Tatra banka Erik Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.08.2023 Dôvera Viktória Šmilňáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.08.2023 Dôvera Olívia Lorien Olejárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.08.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.08.2023 Česká sporiteľňa Jozef Čupeľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.08.2023 Súdny exekútor Branislav Briškár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.08.2023 Okresný súd Dušan Goč-Benka oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.08.2023 Okresný súd Marcela Maršalová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.08.2023 Notársky úrad Juraj Ivan doporučená zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.08.2023 Súdny exekútor Branislav Poláček zásielka 22.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.08.2023 Dôvera Simona Sekerčáková zásielka 22.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.08.2023 Dôvera Peter Micheľ zásielka 22.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.08.2023 Okresný súd Milan Kičura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.08.2023 ÚPSVaR Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.08.2023 Okresný súd Zdenko Maštera oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.08.2023 Home Credit Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.08.2023 Sociálna poisťovňa Tomáš Jamnický zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.08.2023 Sociálna poisťovňa Jana Repáčová zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera František Hažlinský zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Eva Remetová zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Bartolomej Horváth zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Jozef Čupeľa zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Erik Repáč zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Miriam Natália Astrabová zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Zuzana Ondovová zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Viliam Rondzik zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Juraj Pažák zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
01.08.2023 VÚB Generali Žaneta Billá zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
01.08.2023 Okresný úrad Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 ÚPSVaR Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 Okresný súd Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 Súdny exekútor František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 VšZP Richard Miko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 VšZP Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 VšZP Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 VšZP Roman Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 Dúdny exekútor Pavol Čičvak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 Okresný súd Petra Kováčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 Okresný súd František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek 4x oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 Súdny exekútor Nadežda Bilá zásielka 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 VšZP Peter Gurský zásielka 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 Home Credit Tomáš Jamnický zásielka 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.07.2023 Sociálna poisťovňa Patrik Krupa zásielka 15.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.07.2023 Sociálna poisťovňa Anton Železný zásielka 15.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.07.2023 Okresný súd Dávid Gurský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.07.2023 Platit se vyplatí Jozef Čupeľ zásielka 14.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.07.2023 Rentenversicherung Jozef Čupeľa zásielka 14.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.07.2023 ÚPSVaR Alena Drugová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.07.2023 VšZP Yulia Harbarchuk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.07.2023 VšZP Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.07.2023 VšZP Branislav Briškár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.07.2023 Colný úrad Vladimír Kosár verejná vyhláška 10.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.07.2023 Sociálna poisťovňa Vojtech Bilý zásielka 14.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.07.2023 Okresná prokuratúra Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.07.2023 Okresný súd Adrián Gerčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.07.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek zásielka 08.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.07.2023 Intrum Katarína Andrejuvová zásielka 08.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.07.2023 O2 Jozef Čupeľa zásielka 08.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.07.2023 Union Martin Petrovič zásielka 08.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.07.2023 Okresný úrad Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.07.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.07.2023 Dôvera Peter Jaroščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.07.2023 EOS KSI Slovenska Kamil Lazor zásielka 07.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.07.2023 Súdny exekútor Stanislav Horňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.07.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.07.2023 Okresný úrad Dagmar Riesová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.07.2023 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.07.2023 VšZP Šimon Jančuš zásielka 04.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.07.2023 ÚPSVaR Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.07.2023 Okresný súd Vladimír Olej oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.07.2023 Tatra banka Erik Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.07.2023 Okresný súd František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.07.2023 Okresný súd František Hažlinský doporučená zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.07.2023 Okresný súd Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.07.2023 Okresný súd Valerián Gurský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.07.2023 O2 Jozef Čupeľa zásielka 01.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.07.2023 Union Lucia Mačuteková zásielka 01.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.07.2023 Slovenská konsolidačná Ľubomír Gusenica zásielka 01.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.07.2023 Súdny exekútor Jana Repáčová zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.07.2023 Dôvera Jozef Žolták oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.07.2023 Okresný súd František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.07.2023 Okresný súd Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2023 Dôvera Ievgen Ivochkin zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2023 Dôvera Daniel Fekete zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2023 Dôvera Kamil Mihalovič zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2023 Dôvera Mário Šmilňák zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2023 Dôvera Daniel Greškovič zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2023 Intrum Dušan Majiroš zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2023 Intrum Katarína Andrejuvová zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2023 Intrum Ľudovít Gerhát zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2023 WM Consulting&Communication Slavomír Šmilňák zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.07.2023 Okresný súd Jozef Seman oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.07.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.07.2023 Sociálna poisťovňa Jozef Jambor zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.07.2023 4 Life Direct Ján Maťko zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.07.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.07.2023 Intrum Štefan Lamanec zásielka 28.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.07.2023 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 28.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.07.2023 Advokátska kancelária Eva Ferencová zásielka 28.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.07.2023 Advokátska kancelária Marián Litavec zásielka 28.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.07.2023 Advokátska kancelária Jaroslav Jurák zásielka 28.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.07.2023 Okresný súd Miroslav Jeržabek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.07.2023 Okresný súd Erik Gaži oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.07.2023 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.07.2023 Súdny exekútor Anna Kutiková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.07.2023 Home credit Tomáš Jamnický zásielka 25.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.07.2023 Slovenská konsolidačná Dagmar Riesová zásielka 24.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.07.2023 VšZP Lukíš Glinka zásielka 24.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.07.2023 Súdny exekútor Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.07.2023 Súdny exekútor Vladimír Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.07.2023 OR PZ Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.07.2023 OR PZ Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.07.2023 Okresný súd Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.07.2023 Barcon, s.r.o. Bohuš Orlovský zásielka 24.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.07.2023 VšZP Dávid Gurský zásielka 21.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.07.2023 ČSOB Viktória Bilá zásielka 21.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.07.2023 Mesto Michalovce Milena Kirvejová verejná vyhláška 18.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.06.2023 Intrum Katarína Andrejuvová zásielka 18.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.06.2023 Súdny exekútor Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.06.2023 Platit se vyplatí Jozef Čupeľa zásielka 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.06.2023 Česka správa soc. zabezpečení Jana Repačová zásielka 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.06.2023 Dôvera Ľuboš Baláž oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.06.2023 Sociálna poisťovňa Vojtech Bilý zásielka 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.06.2023 Home Credit Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.06.2023 Krajský súd Ľudmila Juráková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.06.2023 VšZP Zdenko Korba oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.06.2023 VšZP František Hvišč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.06.2023 Okresný súd Jozef Šinaľ oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.06.2023 EOS KSI Martin Bardiovský zásielka 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.06.2023 EOS KSI Kamil Lazor zásielka 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.06.2023 Česká správa soc.zabezpečení Anton Železný zásielka 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.06.2023 Okresný súd Vladimír Marčok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.06.2023 VšZP František Hvišč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.06.2023 VšZP Dávid Jakubašek zásielka 14.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.06.2023 365 bank Tomáš Jamnický zásielka 14.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.06.2023 Súdny exekútor Michaela Salajová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.06.2023 Súdny exekútor František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.06.2023 Okresný súd Emil Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.06.2023 VšZP Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.06.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek zásielka 11.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.06.2023 ÚPSVaR Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 VšZP Miroslav Gurský šek 21.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 VšZP Valerián Gurský šek 21.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 VšZP Eva Gmitterová šek 21.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 Slovenská konsolidačná Kamil Lazor zásielka 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 Slovenská konsolidačná Branislav Sivák zásielka 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 Dôvera Erik Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 Dôvera Emil Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 Okresný súd Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 ÚPSVaR Štefan Šmilňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 ÚPSVaR Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 Dôvera Miriam Natália Astrabová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.06.2023 JUDr. Juraj Hamara, notár Daniel Hvišč doporučená zásielka 06.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.06.2023 JUDr. Juraj Hamara, notár Matúš Hvišč doporučená zásielka 06.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.06.2023 JUDr. Juraj Hamara, notár František Hvišč doporučená zásielka 06.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.06.2023 JUDr. Juraj Hamara, notár Ján Soroka doporučená zásielka 06.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.06.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.06.2023 Okresný úrad Adrián Gerčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.06.2023 BKK Linde Jozef Čupeľa zásielka 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.06.2023 Okresný súd Silvia Novická oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.06.2023 Okresný súd Rastislav Paulo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.06.2023 EOS KSI Martin Bardiovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.06.2023 EOS KSI Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.06.2023 OR PZ Galanta Juraj Drugo doporučená zásielka 07.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.06.2023 Advokátska kancelária Galadík Juraj Drugo zásielka 07.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.06.2023 Súdny exekútor Peter Draganovská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.06.2023 Česká sporiteľňa Jozef Čupeľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.06.2023 VšZP Ján More zásielka 04.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.06.2023 ÚPSVaR Peter Zakuťanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.06.2023 Union Ľuboš Baláž zásielka 03.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.06.2023 Intrum Lucia Špirengová zásielka 03.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.06.2023 Intrum Katarína Andrejuvová zásielka 03.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.06.2023 Intrum Ľudovít Gerhát zásielka 03.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.06.2023 Intrum Dušan Majiroš zásielka 03.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.06.2023 Dušan Sopko Slavomír Šmilňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.06.2023 GRZVaJS Roman Čonka oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.06.2023 Intrum Štefan Lamanec zásielka 30.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.06.2023 ČSOB Viktória Bilá zásielka 30.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.06.2023 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.06.2023 Okresný súd Martin Verčimák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.06.2023 VšZP Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.06.2023 OR PZ Tobias Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.06.2023 Home credit Tomáš Jamnický zásielka 27.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.06.2023 Okresný súd Miroslav Jaržabek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.06.2023 Okresný súd Iladimir Kišš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.06.2023 Okresný súd Dávid Gurský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.06.2023 Okresný súd Martin Kunst oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.06.2023 ÚPSVaR Milan Pumpa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.06.2023 OR PZ Ing. Jaroslav Packa doporučená zásielka 28.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.06.2023 Advokátska kancelária František Žofčin zásielka 23.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.06.2023 JUDr. Sabolová Stanislav Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.06.2023 VšZP Ján Mačko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.06.2023 JUDr. Kormaník Alžbeta Volčková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.06.2023 Okresný súd Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.06.2023 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.06.2023 Okresný súd Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.06.2023 Home credit Tomáš Jamnický zásielka 20.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
01.06.2023 Dôvera Branislav Poláček zásielka 19.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
01.06.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
01.06.2023 VšZP Milan Čech oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.05.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.05.2023 Súdny exekútor Stanislav Horňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.05.2023 Okresný súd Milan Prusák doporučená zásielka 28.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2023 Slovenská sporiteľňa Radoslav Bilý zásielka 16.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2023 Tesco Alena Kosárová zásielka 16.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2023 Kooperatíva Ladislav Koruna zásielka 16.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2023 Súdny exekútor Mária Olejárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2023 Súdny exekútor Miroslav Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.05.2023 VšZP Lukáš Gruľa zásielka 13.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.05.2023 VšZP Branislav Briškár zásielka 13.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.05.2023 Okresný súd Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.05.2023 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2023 Okresný úrad Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2023 Okresný úrad 2x Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2023 Dôvera Andrii Hodyk zásielka 12.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2023 Dôvera Halyna Scherbyna zásielka 12.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2023 SK Dental Prešov Kamil Lazor zásielka 12.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.05.2023 BKK Linde Jozef Čupeľa zásielka 12.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.05.2023 AOK Erik Repáč zásielka 12.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.05.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek zásielka 12.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.05.2023 Okresný súd Adrián Gerčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.05.2023 OR PZ Tomáš Skirčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.05.2023 Union Juraj Drugo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.05.2023 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 09.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.05.2023 Home Credit Tomáš Jamnický zásielka 09.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.05.2023 Súdny exekútor Mária Olejárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.05.2023 Okresný súd Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.05.2023 Súdny exekútor Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.05.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.05.2023 Súdny exekútor Slavomír Šmilňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.05.2023 Okresný súd Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.05.2023 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.05.2023 Union Jaroslav Jurák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.05.2023 Dôvera Kamil Mihalovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.05.2023 Dôvera Daniel Fekete oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.05.2023 ÚPSVaR Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.05.2023 Union Marta Gajdárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.05.2023 Dôvera Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.05.2023 Dôvera Miriam Astrabová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.05.2023 Dôvera Miroslav Himič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.05.2023 Dôvera Viliam Rondzik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.05.2023 Dôvera Matúš Grešš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.05.2023 Dôvera Agáta Almášiová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.05.2023 Komunálna poisťovňa Anna Hnátková zásielka 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2023 Česká sporitelňa Jozef Čupeľa zásielka 02.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2023 Sociálna poisťovňa Nadežda Bilá zásielka 02.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2023 O2 Slovakia s.r.o. Jozef Čupeľa zásielka 02.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2023 ČSOB Viktória Bilá zásielka 02.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2023 OR PZ Alexander Molnár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2023 Súdny exekútor Božena Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2023 Súdny exekútor Mária Dubovecká oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2023 Okresný súd Vladimír Olej oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2023 Okresný súd Viliam Novický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.05.2023 Okresný súd Kamil Alexi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.05.2023 Súdny exekútor Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.05.2023 Súdny exekútor Vladimír Adamuščik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.05.2023 Okresný súd František Hažlinský doporučená zásielka 26.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.05.2023 Home Credit Tomáš Jamnický zásielka 29.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.05.2023 Okresný súd Zdenko Maštera oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.05.2023 Slovenská konsolidačná Tatiana Mačejovská zásielka 29.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.05.2023 Slovenská konsolidačná Rastislav Paulo zásielka 29.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.05.2023 Slovenská konsolidačná Branislav Sivák zásielka 29.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.05.2023 VšZP Mária Dubovecká zásielka 29.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.05.2023 Okresný úrad Prešov Jozef Ondrej oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.05.2023 Súdny exekútor Mária Olejárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.05.2023 Home Credit Tomáš Jamnický zásielka 23.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.05.2023 Slovenská konsolidačná Daniel Greškovič zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.05.2023 Slovenská konsolidačná Marek Kostura zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.05.2023 Tatra banka Erik Repáč zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.05.2023   Žaneta Bilá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.05.2023 Okresný súd Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.05.2023 ČSOB Patrik Krupa zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.05.2023 Notársky úrad Jaroslav Rybár doporučená zásielka 18.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2023 Dôvera Vitalii Marian zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2023 Dôvera Stanislav Kováč zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2023 Dôvera Nadiia Lobach zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2023 Dôvera Halyna Scherbyna zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2023 Dôvera Nataliia Pikhulia zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2023 Dôvera Halyna Yaremchuk zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2023 Dôvera Alena Kosárová zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2023 ÚPSVaR Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2023 Súdny exekútor Monika Česlová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2023 Okresný súd Jozef Ratica doporučená zásielka 17.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.04.2023 Okresný súd Miroslav Jeržabek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.04.2023 Slovenská sporiteľňa Oliver Pillár zásielka 16.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.04.2023 Advokátska kancelária Jozef Luč zásielka 16.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.04.2023 Slovenská konsolidačná Jozef Michalica zásielka 16.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.04.2023 Slovnská konsolidačná Jozef Patkaň zásielka 16.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.04.2023 ÚPSVaR Milan Pumpa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.04.2023 Okresný úrad Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2023 VšZP Lukáš Gruľa zásielka 15.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2023 Slovenská konsolidačná Peter Kaľa zásielka 15.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.04.2023 Nemecko Jozef Čupeľa zásielka 15.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.04.2023  MetLife Lukáš Gajdoš zásielka 12.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.04.2023 Česká sporiteľna Jozef Čupeľa zásielka 12.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.04.2023 VšZP Kristína Korbová zásielka 12.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.04.2023 Tatra banka Lukáš Gruľa zásielka 12.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.04.2023 ČSSZ, Praha Jana Repáčová zásielka 12.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.04.2023 Súdny exekútor Branislav Poláček zásielka 12.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.04.2023 Súdny exekútor Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.04.2023 Dôvera Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.04.2023 Dôvera Lukáš Jurko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.04.2023 Okresný súd Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.04.2023 OR PZ Laura Olívia Čižmárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.04.2023 O2 Jozef Čupeľa zásielka 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.04.2023 Okresný súd Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.04.2023 Súdny exekútor Marcel Geci oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.04.2023 Súdny exekútor Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.04.2023 OR PZ Tomáš Skirčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.04.2023 Okresný úrad Matej Kiss oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.04.2023 Okresný úrad Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.04.2023 VšZP František Hažlinský zásielka 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.04.2023 Advokátna kancelária Jozef Seman zásielka 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.04.2023 265 bank Tomáš Jamnický zásielka 05.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.04.2033 Advokátska kancelária Zuzana Ondovová zásielka 05.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.04.2023 Súdny exekútor František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.04.2023 ÚPSVaR Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.04.2023 Súdny exekútor Jana Vargová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.04.2023 Súdny exekútor Lukáš Gruľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.04.2023 OR PZ Marcel Gajda oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.04.2023 Zdravotná poisťovňa Ľudovít Ševčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.04.2023 ÚPSVaR Dušan Martiček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.04.2023 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.04.2023 Okresný súd Jozef Mikula oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.04.2023 Notársky úrad Pavol Pilát zásielka 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.04.2023 HeyPay Peter Vaxmanský zásielka 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.04.2023 HeyPay Viliam Rondzik zásielka 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.04.2023 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.04.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Jozef Čupeľa zásielka 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.04.2023 ÚPSVaR Miriam Natália Astrabová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.04.2023 Roman Kvasnica a partneri Andrej Mika zásielka 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.04.2023 Okresný súd Rastislav Renčko 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.04.2023 ÚPSVaR Peter Kaľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.04.2023 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2023 Deutsche Rentenversicherung Jozef Čupeľa zásielka 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2023 VšZP Volodymyr Chornyi zásielka 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2023 Tatra banka Erik Repáč zásielka 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2023 Home credit Tomáš Jamnický zásielka 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2023 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.04.2023 Okresný úrad, Bardejov Matej Kiss oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.04.2023 Okresný súd Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.04.2023 Sociálna poisťovňa Bohuš Orlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.04.2023 Okresný úrad, Bratislava Mgr. Monika Onačilová doporučená zásielka 20.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.04.2023 Dôvera Tomáš Sivák zásielka 24.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.04.2023 Dôvera Miriam Natália Astrabová zásielka 24.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.04.2023 Dôvera Viliam Rondzík zásielka 24.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.04.2023 Dôvera Matúš Grešš zásielka 24.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.04.2023 Okresný súd Rastislav Pavlovský doporučená zásielka 19.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.04.2023 Súdny exekútor Adrián Berdis oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.04.2023 ÚPSVaR Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.04.2023 ÚPSVaR František Billý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.04.2023 VšZP Tomáš Skirčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.04.2023 Home Credit Tomáš Jamincký zásielka 21.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.04.2023 Okresný súd Jozef Ratica doporučená zásielka 18.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.03.2023 Tatra banka Erik Repáč zásielka 18.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.03.2023 VšZP Tobiáš Glinka zásielka 17.03.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Ievgen Ivochkin zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Mário Šmilňák zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Zuzana Ondovová zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Juraj Pažák zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Daniel Fekete zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Jozef Luč zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Bartolomej Horváth zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera František Hažlinský zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Eva Remetová zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Súdny exekútor Anna Kutílková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2023 Okresný súd Jozef Jambor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2023 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.03.2023 Slovenská sporiteľňa Viktória Bilá zásielka 14.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.03.2023 VšZP František Hvišč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.03.2023 VšZP Marek Novák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.03.2023 VšZP Katarína Rybárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.03.2023 Mesto Bardejov Juraj Stupinský doporučená zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.03.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.03.2023 Slovenský červený kríž Viera Cuba-Coba zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.03.2023 Slovenský červený kríž Ján Mačko zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.03.2023 Slovenský červený kríž František Billý zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.03.2023 Slovenský červený kríž Nadežda Billá zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.03.2023 Okresný súd Pavol Čičvák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.03.2023 Okresný súd Lukáš Patkaň oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.03.2023 OR PZ Alex Kozár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.03.2023 VÚB Anton Železný zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.03.2023 Okresný súd Viliam Rondzi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.03.2023 Okresný súd Jaroslav Hrivňak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.03.2023 ÚPSVaR Milan Pumpa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.03.2023 Intrum Branislav Poláček zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
21.03.2023 O2 Jozef Čupeľa zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 Česká správa sociálního zabezpečení Jana Repačová zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 VšZP Ľuboš Grešš zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 VšZP Ján Ščerbák zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 Intrum Radoslav Bilý zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 ÚPSVaR Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 Súdny exekútor František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Eva Ferencová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Martin Klimek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Ľudovít Gerhát oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Soňa Kristliková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Monika Česlová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Dušan Majiroš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Renáta Verčimáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Marián Litavec oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Miroslav Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Katarína Andrejuvová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
17.03.2023 Notársky úrad Jaroslav Rybár doporučená zásielka 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
17.03.2023 Okresný súd František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
16.03.2023 Sociálna poisťovňa Bohuš Orlovský zásielka 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
16.03.2023 VšZP Michal Grešš zásielka 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
16.03.2023 Súdny exekútor Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
15.03.2023 UNION Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
15.03.2023 UNION Alena Drugová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14 03.2023 UNION Ľudovít Gerhát oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14.03.2023 UNION Renáta Verčimáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14 03.2023 UNION Katarína Andrejuvová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14.03 2023 UNION Martin Klimek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14.03 2023 UNION Soňa Kristlíková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14 03.2023 UNION Miroslav Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14 03 2023 UNION Dušan Majiroš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14 03 2023 UNION Eva Ferencová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14 03.2023 UNION Monika Česlová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14.03.2023 UNION Marián Litavec oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14 03.2023 UNION Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.03. 2023 Slovenská konsolidačná Ľubomír Gusenica zásielka 31.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.03.2023 Tesco Alena Kosárová zásielka 31.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.03.2023 OR PZ Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.03.2023 Okresný súd Jozef Banas oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.03.2023 Okresný súd Jozef Jambor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
10.03.2023 ÚPSVaR Peter Jaroščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
09.03.2023 Groupemutuel Jozef Meščan zásielka 27.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
09.03.2023 Súdny exekútor Lukáš Guľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
08.03.2023 Home credit Tomáš Jamnický zásielka 27.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
08.03.2023 Súdny exekútor Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
08.03.2023 Okresný úrad Ľudmila Juráková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
08.03.2023 Okresný úrad Peter Zakuťanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
08.03.2023 Okresný súd 2x Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
07.03.2023 Okresný úrad Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
06.03.2023 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
06.03.2023 Okresný súd Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
06.03.2023 Okresný súd Jozef Jambor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
06.03.2023 Okresný úrad Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
06.03.2023 Okresný úrad Pavol Čičvák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
06.03.2023 Union Marcela Salitriková zásielka 24.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2023 HeyPay Jarmila Siváková zásielka 21.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2023 HeyPay Tomáš Sivák zásielka 21.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2023 HeyPay Emil Sivák zásielka 21.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2023 HeyPay Alexander Novák zásielka 21.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2023 Súdny exekútor Juraj Zápach zásielka 21.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2023 BKK Linde Jozef Čupeľa zásielka 21.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2023 HeyPay Jaroslav Mihalik zásielka 21.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2023 HeyPay Ján Sirotňák zásielka 21.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2023 ÚPSVaR Peter Kaľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.03.2023 Dôvera Alena Kosárová zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.03.2023 Dôvera Peter Pribitný zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.03.2023 Dôvera Emil Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Advokátska kancelář Dušan Palenčar zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Daniel Fekete zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Juraj Pažák zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Tatiana Mačejovská zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Jozef Luč zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Eva Remetová zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Henrik Rabatin zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Agáta Almášiová zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Ievgen Ivochkin zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Mário Šmilňák zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Advokátní kancelář Kamil Lazor zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Okresný súd Marcela Maršalová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Okresný súd Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Viliam Rondzík oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Okresný úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 ÚPSVaR Miriam Astrábová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
28.02.2023 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
28.02.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.02.2023 Súdny exekútor Peter Pribitný zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.02.2023 4 Life Direct Ján Maťko zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.02.2023 Advokátska kancelária Andrej Miko zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.02.2023 OR PZ Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.02.2023 Okresný úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.02.2023 Súdny exekútor Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.02.2023 Okresný úrad Ing. Dušan Škrovánek doporučená zásielka 14.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.02.2023 VšZP Tomáš Skirčák zásielka 14.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.02.2023 ÚPSVaR Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.02.2023 Okresný súd Vladimír Marčok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.02.2023 Sociálna poisťovňa a Okresný súd Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.02.2023 Okresný súd Viliam Rondzik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.02.2023 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.02.2023 intrum Lucia Špirengová zásielka 13.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.02.2023 Exekútorský úrad Zdenka Kiecová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.02.2023 VšZP Ján Ščerbák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.02.2023 Okresný súd Jozef Jambor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.02.2023 Dôvera Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.02.2023 Dôvera Marián Natália Astrabová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.02.2023 Okresný súd Marcel Gajda oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.02.2023 VšZP Ján Ščerbák zásielka 10.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.02.2023 O2 Jozef Čupeľa zásielka 10.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2023 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2023 Okresný súd Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
16.02.2023 Sociálna poisťovňa Nadežda Bilá zásielka 06.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
15.02.2023 Neznámy MUDr. Ján Vrabec zásielka 06.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
15.02.2023 Slovenská konsolidačná Jarmila Siváková zásielka 06.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
15.02.2023 Slovenská konsolidačná Andrea Hanisková zásielka 06.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
15.02.2023 Soiálna poisťovňa Igor Zakuťanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2023 Okresná prokuratúra Jozef Michalica doporučená zásielka 01.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.02.2023 VÚB Generali Žaneta Billá zásielka 03.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.02.2023 VÚB Generali Jozef Čupeľa zásielka 03.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.02.2023 VšZP Ľuboš Greš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.02.2023 Konkurzný správca Zvolen Miroslav Jeržabek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
10.02.2023 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 28.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
10.02.2023 VšZP Tomáš Skirčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
10.02.2023 Daňový úrad Emil Sivák verejná vyhláška 27.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
09.02.2023 ČSSZ Jana Repáčová zásielka 27.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
09.02.2023 Exekútorský úrad Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
09.02.2023 Exekútorský úrad Vladimír Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2023 Dôvera Daniel Fekete oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2023 Okresný súd Lukáš Patkaň oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2023 ČSSZ Anton Železný zásielka 27.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2023 Home credit Tomáš Jamnický zásielka 27.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2023 Okresný súd Jozef Jambor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
06.02.2023 Okresný úrad Dávid Vanta zásielka 24.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.02.2023 VšZP Marek Novák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.02.2023 Slovenská konsolidačná Jaroslav Fečo zásielka 21.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.02.2023 Slovenská konsolidačná František Hžlinský zásielka 21.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.02.2023 VšZP Volodymyr Chornyi zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.02.2023 VšZP Volodymyr Akimov zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.02.2023 VšZP Pavol Čičvak zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.02.2023 VšZP Branislav Kozák zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.02.2023 VšZP Dávid Gurský zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.02.2023 VšZP Branislav Briškár zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.02.2023 Dôvera Anzhela Stepanova zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.02.2023 Dôvera Dana Onderčová zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.02.2023 Sociálna poisťovňa Jana Repačová zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.02.2023 Dôvera Igor Zakuťanský zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.02.2023 Dôvera Emil Sivák zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.02.2023 Dôvera Simona Sekerčáková zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.02.2023 Dôvera Dušan Dendis zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.02.2023 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2023 Adresát neznámy Martin Kvietok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
30.01.2023 Súdny exekútor Branislav Briškár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
30.01.2023 Súdny exekútor Petr Lauko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
30.01.2023 Súdny exekútor Tomár Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
30.01.2023 VšZP Katarína Rybárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
30.01.2023 VšZP František Hvišč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
30.01.2023 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
30.01.2023 Okresný súd Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
30.01.2023 Dôvera Dagmar Riesová zásielka 17.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
30.01.2023 Dôvera Jaroslav Packa zásielka 17.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
30.01.2023 Notársky úrad Bohuš Orlovský doporučená zásielka 14.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2023 Súdny exekútor Peter Pribitný zásielka 14.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2023 Saludo s.r.o. Štefan Šmilňák zásielka 14.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2023 Marko a Marko Dávid Gruľa zásielka 14.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2023 ČSSZ Anton Železný zásielka 14.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2023 Dôvera Renáta Štefanová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2023 Okresný súd Petra Kováčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Daniel Fekete zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Dávid Repáč zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Juraj Pažák zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Mário Šmilňák zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Eva Remetová zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Jarmila Siváková zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Bartolomej Horváth zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera František Hažlinský zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Jozef Luč zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 ČSSZ ČR Jana Repáčová zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 365 bank Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 VšZP Pavol Čičvak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 ÚRSVaR Miriam Astrabová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2023 Súdny exekútor Martina Šatníková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2023 Dôvera Emil Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2023 Dôvera Viliam Rondzík oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2023 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.01.2023 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.01.2023 Pizzeria Natália Daniel Fekete oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2023 Okresný súd Tibor Rybár doporučená zásielka 06.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2023 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 07.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2023 Okresný súd Alžbeta Volčková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2023 Okresný súd Miroslav Himič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
19.01.2023 Saludo, s.r.o. Štefan Šmilňák zásielka 06.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
19.01.2023 ÚPSVaR Stanislav Horňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
18.01.2023 ČSSZ Praha Dana Repáčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
18.01.2023 OO PZ Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
18.01.2023 Okresný súd Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
18.01.2023 Okresný súd Viera Cuba-Coba oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
18.01.2023 Okresný súd Zdenko Maštera 2x oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
18.01.2023 Usadený euroadvokát František Macko zásielka 06.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
16.01.2023 UNIQA Jozef Jambor zásielka 03.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
16.01.2023 Euroadvokát Stanislav Dudáš zásielka 03.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.01.2023 Pre Home Credit Slovakia Tomáš Jamnický zásielka 31.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.01.2023 ČSOB Miroslav Vyravec zásielka 31.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.01.2023 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 31.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.01.2023 Genertel.sk Daniel Greškovič zásielka 31.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.01.2023 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.01.2023 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.01.2023 Okresný súd Mikuláš Kičura doporučená zásielka 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.01.2023 Okresný súd Vladimír Čorňák doporučená zásielka 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
12.01.2023 Okresná prokuratúra Jozef Michalica doporučená zásielka 27.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
12.01.2023 VšZP Ľuboš Grešš zásielka 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
12.01.2023 O2 Henrik Rabatin zásielka 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
12.01.2023 Súdny exekútor Branislav Briškár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
12.01.2023 Okresný súd Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
12.01.2023 Okresný súd Stanislav Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
11.01.2023 Okresný úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
11.01.2023 Okresný úrad Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
11.01.2023 Okresný úrad Nikola Michalicová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
11.01.2023 Okresný úrad Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
10.01.2023 Sociálna poisťovňa Ján Karašinský zásielka 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
10.01.2023 Sociálna poisťovňa Miloš Frniak zásielka 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
10.01.2023 Mestský úrad BJ Juraj Stupinský doporučená zásielka 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
09.01.2023 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 27.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
09.01.2023 VšZP Ľuboš Grešš zásielka 27.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
09.01.2023 Euroadvokát Brezno Bartolomej Horváth zásielka 27.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
09.01.2023 Home credit Tomáš Jamnický zásielka 27.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
09.01.2023 Okresný súd Ján Soroka oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
05.01.2023 365 bank Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
05.01.2023 Okresný súd Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
05.01.2023 Okresný súd Peter Pelák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
04.01.2023 Sociálna poisťovňa Ján Karašinský zásielka 23.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.01.2023 Sociálna poisťovňa Tomáš Jamnický zásielka 23.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.01.2023 Sociálna poisťovňa Patrik Krupa zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.01.2023 Sociálna poisťovňa Anton Železný zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.01.2023 Okresný súd Jozef Jambor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.01.2023 Súdny exekútor Branislav Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ

 

došlo dňa odosielateľ adresát druh zásielky uložené do stav uloženia zásielky
20.10.2023 Okresný úrad Prešov Ing. Jozef Ondrej doporučená zásielka 06 11 2023  
      oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)   uložená na podateľni MsÚ
      oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)   uložená na podateľni MsÚ
      oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)   uložená na podateľni MsÚ
      oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)   uložená na podateľni MsÚ
      oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)   uložená na podateľni MsÚ
19.10.2023 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.10.2023 Okresný súd Oxana Jančušová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.10.2023 Okresný súd Marek Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2023 VšZP Pavol Čičvak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2023 Okresný úrad Janka Caleková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2023 Okresný súd Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2023 Okresný súd Ján Mochnacký oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2023 Okresný súd Vladimír Marčok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2023 Dôvera Slavomír Gruľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2023 Dôvera Miriam Astrabová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2023 Dôvera Ján Pecha oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.10.2023 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2023 Sociálna poisťovňa Bohuš Orlovský šeková poukážka 13.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2023 Červený kríž Viera Cuba-Coba zásielka 03.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2023 Červený kríž Nadežda Bilá zásielka 03.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2023 Červený kríž František Billý zásielka 03.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2023 Slovenská konsolidačná Patrik Steinecker zásielka 03.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2023 Intrum Katarína Andrejuvová zásielka 03.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2023 VšZP Richard Strunga oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.10.2023 Okresný súd Franitšek Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.10.2023 Okresný súd Miroslav Himič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.10.2023 ČSOB Viktória Bilá zásielka 30.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.10.2023 Okresný súd Róbert Harčar oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.10.2023 Dôvera Kamil Mihalovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.10.2023 Dôvera Stanislav Kováč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.10.2023 OR PZ Marcel Gajda oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.10.2023 Advokátska kancelária, BA Jozef Čupeľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.10.2023 Okresný súd Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.10.2023 Okresný súd Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.10.2023 VšZP Vladimír Hažlinský šek 08.11.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.10.2023 Mestský súd KE Stanislav Horňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.10.2023 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 27.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.10.2023 Slovenská konsolidačná Kamil Horejsek zásielka 27.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.10.2023 Slovenská konsolidačná Peter Mlynárik zásielka 27.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.10.2023 VšZP Monika Dendisová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.10.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.10.2023 UNION Nadežda Korbová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.10.2023 Okresný úrad Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.10.2023 Okresný súd Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.10.2023 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.10.2023 Okresný súd Vladimír Olej oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.10.2023 Slovenská konsolidačná Jozef Michalica zásielka 24.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.10.2023 Colný úrad Prešov Vladimír Kosár verejná vyhláška 23.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.10.2023 VšZP Branislav Briškár zásielka 23.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.10.2023 Okresný súd Ing. Maroš Frandofer zásielka 19.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.10.2023 Okresný úrad, katarter Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.10.2023 Okresný úrad Roman Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.10.2023 Sociálna poisťovňa Bohuš Orlovský zásielka 23.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.10.2023 UNION Lucia Mačuteková zásielka 23.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.09.2023 Súdny exekútor Juraj Zápach oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.09.2023 OR PZ Alex Baláž oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.09.2023 Okresný úrad Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.09.2023 Okresný súd Viera Porubská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.09.2023 VÚB Jaroslav Hrivňak zásielka 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.09.2023 Intrum Lucia Špirengová zásielka 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.09.2023 Slovenská konsolidačná Branislav Sivák zásielka 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.09.2023 Slovenská konsolidačná Andrej Dreveniak zásielka 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.09.2023 Dôvera Daša Hažlinská zásielka 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.09.2023 ÚPSVaR Viliam Žofčin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.09.2023 Okresný súd Marek Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.09.2023 Okresný súd Jaroslav Mihalik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.09.2023 Sociálna poisťovňa Mark Michalica zásielka 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.09.2023 Euroadvokát Jozef Čupeľa zásielka 16.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.09.2023 365 Tomáš Jamnický zásielka 13.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.09.2023 Sociálna poisťovňa Marek Michalica zásielka 13.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.09.2023 HeyPay Erik Repáč zásielka 13.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.09.2023 VšZP Marek Michalica zásielka 13.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.09.2023 Okresný súd Rastislav Paulo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.09.2023 VšZP Kristína Korbová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.09.2023 Okresný súd Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.09.2023 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.09.2023 Sociálna poisťovňa Alexander Miškovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.09.2023 Dôvera Ing. Ján Pecha oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.09.2023 Dôvera Ján Pecha oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.09.2023 Okresný úrad Rastislav Pauko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.09.2023 Okresný súd František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.09.2023 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.09.2023 Okresný úrad Tatiana Mačejovská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.09.2023 Súdny exekútor Mikuláš Kičura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.09.2023 Sociálna poisťovňa Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.09.2023 VšZP František Hvišč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.09.2023 VšZP Anna Kutlíková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.09.2023 O2 Slovakia Jozef Čupeľ zásielka 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.09.2023 Kolos Jozef Čupeľa zásielka 09.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.09.2023 Mesto Prešov Kamil Horejsek zásielka 06.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.09.2023 Mesto Košice Peter Draganovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.09.2023 UNION BA Jozef Delin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.09.2023 UNION BA Alena Drugová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.09.2023 UNION BA Slavomír Šmilňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.09.2023 Súdny exekútor Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.09.2023 OR PZ Ľuboš Remeta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.09.2023 Súdny exekútor Ján Pangrác oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.09.2023 Okresný súd Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.09.2023 Okresný súd Marcela Maršalová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.09.2023 Okresný súd Vladimír Kišš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.09.2023 Okresný súd Róbert Rauch oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.09.2023 Okresný súd Miroslav Himič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.10.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.09.2023 Adam Vrbecký, euroadvokát Viliam Rondzík zásielka 29.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.09.2023 Adam Vrbecký, euroadvokát Slavomír Gruľa zásielka 29.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.09.2023 Adam Vrbecký, euroadvokát Jana Dudášová zásielka 29.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.09.2023 ČSOB Viktória Bilá zásielka 29.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.09.2023 Okresný súd Marek Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.09.2023 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.09.2023 VšZP Ľudovít Ševčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.09.2023 M.B.A. LEGAL Nikola Siváková zásielka 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.09.2023 Okresný úrad Roman Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.09.2023 Okresný úrad Miriam Natália Astrabová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.09.2023 Dôvera Simona Sekerčáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.09.2023 W.W.Trade Branislav Marko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.09.2023 Okresný súd Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.09.2023 OR PZ Roman Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.09.2023 Okresný úrad Roman Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.09.2023 Tatra banka Erik Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Dmytro Nosenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Viktor Kolomiets oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Oleksandr Khaian oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Ihor Lemekha oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Yevhenii Skriabin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Ruslan Rusin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Volodymyr Rusyn oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Yevhenii Vlasov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Iryna Zhuk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Oleksii Mishchenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Dmytro Hrozinskyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Leonid Kotov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Serhii Paska oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Vasyl Shkliar oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Oleksandr Obushko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Volodymyr Kovalskyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Oleksandr Myshakov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Oleksii Horovenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Yurii Homeniuk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Mykola Liakh oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Mykhailo Babych oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Viacheslav Vorchenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Ivan Plyska oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Anatolij Shapovala oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Andrii Koval oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Dmytro Kovalenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 ČSSZ Bohuš Orlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 VšZP Daniela Jagerská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Erik Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Agáta Almášiová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Miroslav Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.09.2023 Dôvera Monika Vidová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.08.2023 Okresný úrad Jozef Žolták oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Ruslan Demianok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Andrii Shutko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Mykhaylo Boyko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Kostiantyn Denysenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Iergen Ivochkin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Matúš Grešš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Olena Babenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Mykola Teryoshyn oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Ihor Kravchenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Petro Kumanov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Mykola Temchenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Dmytro Kholodov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Ivan Ihnatko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Ivan Ihnato oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Yurii Tretiak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Stanislav Januv oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Yevhenii Malsymenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Yurii Kravchyna oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Alexander Molnar oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Yaroslav Balog oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Yurii Tselik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Sergii Kryzh oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Ihor Matkovskyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Fedir Ochkurov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Ihor Olivkhro oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Mykola Dmytruk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Adrii Habruk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Elmar Kerimov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Yurii Borysov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Oleksandr Kryvobok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Andrii Kyrpatenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Yurii Tsyselskyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Mykola Hrychak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Dmytro Vashko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Bojan Dordevic oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Ivrii Ísoka oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Vitalii Yeremieiev oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Andrii Dmytriev oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Daniel Fekete oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Emil Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Jozef Čupeľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Rastislav Pavlovský zásielka 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.08.2023 Dôvera Peter Jaroščák zásielka 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.08.2023 Slovenský červený kríž Nadežda Bilá zásielka 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.08.2023 Slovenský červený kríž František Billý zásielka 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.08.2023 Slovenský červený kríž Viera Cuba-Coba zásielka 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.08.2023 HeyPay Erik Repáč zásielka 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.08.2023 M.B.A. Consulting Rastislav Renčko zásielka 18.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.08.2023 Dôvera Miriam Natália Astrabová zásielka 12.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.08.2023 Dôvera Elena Jurová zásielka 12.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.08.2023 Dôvera Soňa Gočová-Benková zásielka 12.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.08.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2023 Sociálna poisťovňa Ľubomír Tarasovič zásielka 11.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2023 Okresný súd Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2023 OR PZ Tomáš Skirčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.08.2023 Dôvera Erik Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.08.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.08.2023 Advokátska kancelária Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.08.2023 Dopravný podnik Peter Gregor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.08.2023 ÚPSVaR Peter Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.08.2023 Okresný úrad David Maďar oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.08.2023 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 08.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.08.2023 Súdny exekútor Katarína Rybárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.08.2023 Dôvera Lukáš Jurko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.08.2023 Dôvera Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.08.2023 Dôvera Miriam Natália Astrabová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.08.2023 Dôvera František Žofčin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.08.2023 Gundel Bratislava Miroslav Himič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.08.2023 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.08.2023 Okresný súd Viera Porubská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.08.2023 Dôvera Peter Gregor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.08.2023 Dôvera Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.08.2023 Sociálna poisťovňa Jozef Jambor zásielka 05.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.08.2023 ÚPSVaR Lucia Ferencová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.08.2023 Okresný súd Miroslav Himič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.08.2023 VšZP Richard Strunga oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.08.2023 VšZP Dušan Goč Benka oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.08.2023 ČSOB Voktória Bilá zásielka 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.08.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.08.2023 Okresný súd Branislav Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.08.2023 Intrum Katarína Andrejuvová zásielka 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.08.2023 Sociálna poisťovňa Ndežda Bilá zásielka 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.08.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek zásielka 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.08.2023 Súdny exekútor Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.09.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.08.2023 Daňový úrad - 3x Mgr. Jozef Šoltys verejná vyhláška 30.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.08.2023 HeyPay Kamil Mihalovič zásielka 30.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.08.2023 VšZP Vladimír Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.08.2023 Okresný úrad Dagmar Riesová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.08.2023 Dôvera Slavomír Gruľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.08.2023 Dôvera Miroslav Himič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.08.2023 Dôvera Stnislav Horňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.08.2023 Dôvera Viliam Rondzik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.08.2023 Dôvera Jozef Seman oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.08.2023 Sociálna poisťovňa Ján Karašinský zásielka 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.08.2023 Sociálna poisťovňa Miloš Frniak zásielka 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.08.2023 Sociálna poisťovňa Vojtech Bilý zásielka 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.08.2023 VšZP Vladimír Sekerčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.08.2023 Tatra banka Erik Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.08.2023 Dôvera Viktória Šmilňáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.08.2023 Dôvera Olívia Lorien Olejárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.08.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.08.2023 Česká sporiteľňa Jozef Čupeľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.08.2023 Súdny exekútor Branislav Briškár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.08.2023 Okresný súd Dušan Goč-Benka oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.08.2023 Okresný súd Marcela Maršalová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.08.2023 Notársky úrad Juraj Ivan doporučená zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.08.2023 Súdny exekútor Branislav Poláček zásielka 22.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.08.2023 Dôvera Simona Sekerčáková zásielka 22.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.08.2023 Dôvera Peter Micheľ zásielka 22.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.08.2023 Okresný súd Milan Kičura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.08.2023 ÚPSVaR Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.08.2023 Okresný súd Zdenko Maštera oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.08.2023 Home Credit Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.08.2023 Sociálna poisťovňa Tomáš Jamnický zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.08.2023 Sociálna poisťovňa Jana Repáčová zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera František Hažlinský zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Eva Remetová zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Bartolomej Horváth zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Jozef Čupeľa zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Erik Repáč zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Miriam Natália Astrabová zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Zuzana Ondovová zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Viliam Rondzik zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Juraj Pažák zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.08.2023 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
01.08.2023 VÚB Generali Žaneta Billá zásielka 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
01.08.2023 Okresný úrad Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 ÚPSVaR Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 Okresný súd Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 Súdny exekútor František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 VšZP Richard Miko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 VšZP Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 VšZP Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 VšZP Roman Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 Dúdny exekútor Pavol Čičvak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 Okresný súd Petra Kováčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 Okresný súd František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek 4x oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 Súdny exekútor Nadežda Bilá zásielka 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 VšZP Peter Gurský zásielka 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.07.2023 Home Credit Tomáš Jamnický zásielka 18.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.07.2023 Sociálna poisťovňa Patrik Krupa zásielka 15.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.07.2023 Sociálna poisťovňa Anton Železný zásielka 15.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.07.2023 Okresný súd Dávid Gurský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.07.2023 Platit se vyplatí Jozef Čupeľ zásielka 14.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.07.2023 Rentenversicherung Jozef Čupeľa zásielka 14.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.07.2023 ÚPSVaR Alena Drugová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.07.2023 VšZP Yulia Harbarchuk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.07.2023 VšZP Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.07.2023 VšZP Branislav Briškár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.07.2023 Colný úrad Vladimír Kosár verejná vyhláška 10.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.07.2023 Sociálna poisťovňa Vojtech Bilý zásielka 14.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.07.2023 Okresná prokuratúra Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.07.2023 Okresný súd Adrián Gerčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.07.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek zásielka 08.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.07.2023 Intrum Katarína Andrejuvová zásielka 08.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.07.2023 O2 Jozef Čupeľa zásielka 08.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.07.2023 Union Martin Petrovič zásielka 08.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.07.2023 Okresný úrad Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.07.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.07.2023 Dôvera Peter Jaroščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.07.2023 EOS KSI Slovenska Kamil Lazor zásielka 07.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.07.2023 Súdny exekútor Stanislav Horňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.07.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.07.2023 Okresný úrad Dagmar Riesová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.07.2023 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.07.2023 VšZP Šimon Jančuš zásielka 04.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.07.2023 ÚPSVaR Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.07.2023 Okresný súd Vladimír Olej oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.07.2023 Tatra banka Erik Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.07.2023 Okresný súd František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.07.2023 Okresný súd František Hažlinský doporučená zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.07.2023 Okresný súd Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.07.2023 Okresný súd Valerián Gurský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.07.2023 O2 Jozef Čupeľa zásielka 01.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.07.2023 Union Lucia Mačuteková zásielka 01.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.07.2023 Slovenská konsolidačná Ľubomír Gusenica zásielka 01.08.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.07.2023 Súdny exekútor Jana Repáčová zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.07.2023 Dôvera Jozef Žolták oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.07.2023 Okresný súd František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.07.2023 Okresný súd Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2023 Dôvera Ievgen Ivochkin zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2023 Dôvera Daniel Fekete zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2023 Dôvera Kamil Mihalovič zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2023 Dôvera Mário Šmilňák zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2023 Dôvera Daniel Greškovič zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2023 Intrum Dušan Majiroš zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2023 Intrum Katarína Andrejuvová zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2023 Intrum Ľudovít Gerhát zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.07.2023 WM Consulting&Communication Slavomír Šmilňák zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.07.2023 Okresný súd Jozef Seman oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.07.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.07.2023 Sociálna poisťovňa Jozef Jambor zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.07.2023 4 Life Direct Ján Maťko zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.07.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek zásielka 31.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.07.2023 Intrum Štefan Lamanec zásielka 28.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.07.2023 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 28.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.07.2023 Advokátska kancelária Eva Ferencová zásielka 28.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.07.2023 Advokátska kancelária Marián Litavec zásielka 28.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.07.2023 Advokátska kancelária Jaroslav Jurák zásielka 28.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.07.2023 Okresný súd Miroslav Jeržabek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.07.2023 Okresný súd Erik Gaži oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.07.2023 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.07.2023 Súdny exekútor Anna Kutiková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.07.2023 Home credit Tomáš Jamnický zásielka 25.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.07.2023 Slovenská konsolidačná Dagmar Riesová zásielka 24.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.07.2023 VšZP Lukíš Glinka zásielka 24.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.07.2023 Súdny exekútor Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.07.2023 Súdny exekútor Vladimír Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.07.2023 OR PZ Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.07.2023 OR PZ Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.07.2023 Okresný súd Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.07.2023 Barcon, s.r.o. Bohuš Orlovský zásielka 24.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.07.2023 VšZP Dávid Gurský zásielka 21.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.07.2023 ČSOB Viktória Bilá zásielka 21.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.07.2023 Mesto Michalovce Milena Kirvejová verejná vyhláška 18.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.06.2023 Intrum Katarína Andrejuvová zásielka 18.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.06.2023 Súdny exekútor Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.06.2023 Platit se vyplatí Jozef Čupeľa zásielka 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.06.2023 Česka správa soc. zabezpečení Jana Repačová zásielka 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.06.2023 Dôvera Ľuboš Baláž oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.06.2023 Sociálna poisťovňa Vojtech Bilý zásielka 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.06.2023 Home Credit Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.06.2023 Krajský súd Ľudmila Juráková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.06.2023 VšZP Zdenko Korba oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.06.2023 VšZP František Hvišč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.06.2023 Okresný súd Jozef Šinaľ oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.06.2023 EOS KSI Martin Bardiovský zásielka 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.06.2023 EOS KSI Kamil Lazor zásielka 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.06.2023 Česká správa soc.zabezpečení Anton Železný zásielka 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.06.2023 Okresný súd Vladimír Marčok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.06.2023 VšZP František Hvišč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.06.2023 VšZP Dávid Jakubašek zásielka 14.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.06.2023 365 bank Tomáš Jamnický zásielka 14.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.06.2023 Súdny exekútor Michaela Salajová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.06.2023 Súdny exekútor František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.06.2023 Okresný súd Emil Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.06.2023 VšZP Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.06.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek zásielka 11.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.06.2023 ÚPSVaR Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 VšZP Miroslav Gurský šek 21.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 VšZP Valerián Gurský šek 21.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 VšZP Eva Gmitterová šek 21.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 Slovenská konsolidačná Kamil Lazor zásielka 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 Slovenská konsolidačná Branislav Sivák zásielka 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 Dôvera Erik Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 Dôvera Emil Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 Okresný súd Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 ÚPSVaR Štefan Šmilňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 ÚPSVaR Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.06.2023 Dôvera Miriam Natália Astrabová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.06.2023 JUDr. Juraj Hamara, notár Daniel Hvišč doporučená zásielka 06.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.06.2023 JUDr. Juraj Hamara, notár Matúš Hvišč doporučená zásielka 06.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.06.2023 JUDr. Juraj Hamara, notár František Hvišč doporučená zásielka 06.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.06.2023 JUDr. Juraj Hamara, notár Ján Soroka doporučená zásielka 06.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.06.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.06.2023 Okresný úrad Adrián Gerčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.06.2023 BKK Linde Jozef Čupeľa zásielka 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.06.2023 Okresný súd Silvia Novická oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.06.2023 Okresný súd Rastislav Paulo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.06.2023 EOS KSI Martin Bardiovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.06.2023 EOS KSI Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.06.2023 OR PZ Galanta Juraj Drugo doporučená zásielka 07.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.06.2023 Advokátska kancelária Galadík Juraj Drugo zásielka 07.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.06.2023 Súdny exekútor Peter Draganovská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.06.2023 Česká sporiteľňa Jozef Čupeľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.06.2023 VšZP Ján More zásielka 04.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.06.2023 ÚPSVaR Peter Zakuťanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.06.2023 Union Ľuboš Baláž zásielka 03.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.06.2023 Intrum Lucia Špirengová zásielka 03.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.06.2023 Intrum Katarína Andrejuvová zásielka 03.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.06.2023 Intrum Ľudovít Gerhát zásielka 03.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.06.2023 Intrum Dušan Majiroš zásielka 03.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.06.2023 Dušan Sopko Slavomír Šmilňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.06.2023 GRZVaJS Roman Čonka oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.07.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.06.2023 Intrum Štefan Lamanec zásielka 30.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.06.2023 ČSOB Viktória Bilá zásielka 30.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.06.2023 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.06.2023 Okresný súd Martin Verčimák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.06.2023 VšZP Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.06.2023 OR PZ Tobias Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.06.2023 Home credit Tomáš Jamnický zásielka 27.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
08.06.2023 Okresný súd Miroslav Jaržabek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
07.06.2023 Okresný súd Iladimir Kišš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.06.2023 Okresný súd Dávid Gurský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.06.2023 Okresný súd Martin Kunst oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
06.06.2023 ÚPSVaR Milan Pumpa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.06.2023 OR PZ Ing. Jaroslav Packa doporučená zásielka 28.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.06.2023 Advokátska kancelária František Žofčin zásielka 23.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.06.2023 JUDr. Sabolová Stanislav Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.06.2023 VšZP Ján Mačko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.06.2023 JUDr. Kormaník Alžbeta Volčková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.06.2023 Okresný súd Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.06.2023 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.06.2023 Okresný súd Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.06.2023 Home credit Tomáš Jamnický zásielka 20.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
01.06.2023 Dôvera Branislav Poláček zásielka 19.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
01.06.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
01.06.2023 VšZP Milan Čech oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.05.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.05.2023 Súdny exekútor Stanislav Horňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.05.2023 Okresný súd Milan Prusák doporučená zásielka 28.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2023 Slovenská sporiteľňa Radoslav Bilý zásielka 16.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2023 Tesco Alena Kosárová zásielka 16.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2023 Kooperatíva Ladislav Koruna zásielka 16.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2023 Súdny exekútor Mária Olejárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.05.2023 Súdny exekútor Miroslav Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.05.2023 VšZP Lukáš Gruľa zásielka 13.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.05.2023 VšZP Branislav Briškár zásielka 13.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.05.2023 Okresný súd Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.05.2023 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2023 Okresný úrad Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2023 Okresný úrad 2x Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2023 Dôvera Andrii Hodyk zásielka 12.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2023 Dôvera Halyna Scherbyna zásielka 12.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.05.2023 SK Dental Prešov Kamil Lazor zásielka 12.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.05.2023 BKK Linde Jozef Čupeľa zásielka 12.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.05.2023 AOK Erik Repáč zásielka 12.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.05.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek zásielka 12.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.05.2023 Okresný súd Adrián Gerčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
23.05.2023 OR PZ Tomáš Skirčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.05.2023 Union Juraj Drugo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.05.2023 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 09.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.05.2023 Home Credit Tomáš Jamnický zásielka 09.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.05.2023 Súdny exekútor Mária Olejárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.05.2023 Okresný súd Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.05.2023 Súdny exekútor Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.05.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
22.05.2023 Súdny exekútor Slavomír Šmilňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.05.2023 Okresný súd Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
18.05.2023 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.05.2023 Union Jaroslav Jurák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.05.2023 Dôvera Kamil Mihalovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.05.2023 Dôvera Daniel Fekete oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.05.2023 ÚPSVaR Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.05.2023 Union Marta Gajdárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.05.2023 Dôvera Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.05.2023 Dôvera Miriam Astrabová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.05.2023 Dôvera Miroslav Himič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.05.2023 Dôvera Viliam Rondzik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.05.2023 Dôvera Matúš Grešš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.05.2023 Dôvera Agáta Almášiová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
16.05.2023 Komunálna poisťovňa Anna Hnátková zásielka 05.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2023 Česká sporitelňa Jozef Čupeľa zásielka 02.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2023 Sociálna poisťovňa Nadežda Bilá zásielka 02.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2023 O2 Slovakia s.r.o. Jozef Čupeľa zásielka 02.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2023 ČSOB Viktória Bilá zásielka 02.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2023 OR PZ Alexander Molnár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2023 Súdny exekútor Božena Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2023 Súdny exekútor Mária Dubovecká oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2023 Okresný súd Vladimír Olej oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
15.05.2023 Okresný súd Viliam Novický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.06.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.05.2023 Okresný súd Kamil Alexi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.05.2023 Súdny exekútor Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.05.2023 Súdny exekútor Vladimír Adamuščik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.05.2023 Okresný súd František Hažlinský doporučená zásielka 26.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.05.2023 Home Credit Tomáš Jamnický zásielka 29.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
10.05.2023 Okresný súd Zdenko Maštera oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.05.2023 Slovenská konsolidačná Tatiana Mačejovská zásielka 29.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.05.2023 Slovenská konsolidačná Rastislav Paulo zásielka 29.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.05.2023 Slovenská konsolidačná Branislav Sivák zásielka 29.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.05.2023 VšZP Mária Dubovecká zásielka 29.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.05.2023 Okresný úrad Prešov Jozef Ondrej oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
09.05.2023 Súdny exekútor Mária Olejárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.05.2023 Home Credit Tomáš Jamnický zásielka 23.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.05.2023 Slovenská konsolidačná Daniel Greškovič zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.05.2023 Slovenská konsolidačná Marek Kostura zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.05.2023 Tatra banka Erik Repáč zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.05.2023   Žaneta Bilá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.05.2023 Okresný súd Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.05.2023 ČSOB Patrik Krupa zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.05.2023 Notársky úrad Jaroslav Rybár doporučená zásielka 18.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2023 Dôvera Vitalii Marian zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2023 Dôvera Stanislav Kováč zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2023 Dôvera Nadiia Lobach zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2023 Dôvera Halyna Scherbyna zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2023 Dôvera Nataliia Pikhulia zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2023 Dôvera Halyna Yaremchuk zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2023 Dôvera Alena Kosárová zásielka 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2023 ÚPSVaR Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2023 Súdny exekútor Monika Česlová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
02.05.2023 Okresný súd Jozef Ratica doporučená zásielka 17.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.04.2023 Okresný súd Miroslav Jeržabek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.04.2023 Slovenská sporiteľňa Oliver Pillár zásielka 16.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.04.2023 Advokátska kancelária Jozef Luč zásielka 16.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.04.2023 Slovenská konsolidačná Jozef Michalica zásielka 16.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
28.04.2023 Slovnská konsolidačná Jozef Patkaň zásielka 16.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.04.2023 ÚPSVaR Milan Pumpa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
27.04.2023 Okresný úrad Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2023 VšZP Lukáš Gruľa zásielka 15.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
26.04.2023 Slovenská konsolidačná Peter Kaľa zásielka 15.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
25.04.2023 Nemecko Jozef Čupeľa zásielka 15.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.04.2023  MetLife Lukáš Gajdoš zásielka 12.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.04.2023 Česká sporiteľna Jozef Čupeľa zásielka 12.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.04.2023 VšZP Kristína Korbová zásielka 12.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.04.2023 Tatra banka Lukáš Gruľa zásielka 12.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.04.2023 ČSSZ, Praha Jana Repáčová zásielka 12.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.04.2023 Súdny exekútor Branislav Poláček zásielka 12.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
24.04.2023 Súdny exekútor Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.04.2023 Dôvera Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
21.04.2023 Dôvera Lukáš Jurko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.04.2023 Okresný súd Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.04.2023 OR PZ Laura Olívia Čižmárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
20.04.2023 O2 Jozef Čupeľa zásielka 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.04.2023 Okresný súd Irena Nogová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.04.2023 Súdny exekútor Marcel Geci oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.04.2023 Súdny exekútor Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.04.2023 OR PZ Tomáš Skirčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.04.2023 Okresný úrad Matej Kiss oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.04.2023 Okresný úrad Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.04.2023 VšZP František Hažlinský zásielka 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
19.04.2023 Advokátna kancelária Jozef Seman zásielka 09.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.04.2023 265 bank Tomáš Jamnický zásielka 05.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.04.2033 Advokátska kancelária Zuzana Ondovová zásielka 05.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.04.2023 Súdny exekútor František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
17.04.2023 ÚPSVaR Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.04.2023 Súdny exekútor Jana Vargová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.04.2023 Súdny exekútor Lukáš Gruľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.04.2023 OR PZ Marcel Gajda oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.04.2023 Zdravotná poisťovňa Ľudovít Ševčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.04.2023 ÚPSVaR Dušan Martiček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.04.2023 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.04.2023 Okresný súd Jozef Mikula oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
14.04.2023 Notársky úrad Pavol Pilát zásielka 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.04.2023 HeyPay Peter Vaxmanský zásielka 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.04.2023 HeyPay Viliam Rondzik zásielka 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.04.2023 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.04.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Jozef Čupeľa zásielka 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
13.04.2023 ÚPSVaR Miriam Natália Astrabová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.04.2023 Roman Kvasnica a partneri Andrej Mika zásielka 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.04.2023 Okresný súd Rastislav Renčko 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.04.2023 ÚPSVaR Peter Kaľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
12.04.2023 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2023 Deutsche Rentenversicherung Jozef Čupeľa zásielka 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2023 VšZP Volodymyr Chornyi zásielka 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2023 Tatra banka Erik Repáč zásielka 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2023 Home credit Tomáš Jamnický zásielka 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
11.04.2023 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.04.2023 Okresný úrad, Bardejov Matej Kiss oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.04.2023 Okresný súd Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.04.2023 Sociálna poisťovňa Bohuš Orlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
05.04.2023 Okresný úrad, Bratislava Mgr. Monika Onačilová doporučená zásielka 20.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.04.2023 Dôvera Tomáš Sivák zásielka 24.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.04.2023 Dôvera Miriam Natália Astrabová zásielka 24.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.04.2023 Dôvera Viliam Rondzík zásielka 24.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.04.2023 Dôvera Matúš Grešš zásielka 24.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
04.04.2023 Okresný súd Rastislav Pavlovský doporučená zásielka 19.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.04.2023 Súdny exekútor Adrián Berdis oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.04.2023 ÚPSVaR Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.04.2023 ÚPSVaR František Billý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.04.2023 VšZP Tomáš Skirčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.04.2023 Home Credit Tomáš Jamincký zásielka 21.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
03.04.2023 Okresný súd Jozef Ratica doporučená zásielka 18.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
31.03.2023 Tatra banka Erik Repáč zásielka 18.04.2023 uložená na podateľni MsÚ
30.03.2023 VšZP Tobiáš Glinka zásielka 17.03.2023 uložená na podateľni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Ievgen Ivochkin zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Mário Šmilňák zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Zuzana Ondovová zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Juraj Pažák zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Daniel Fekete zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Jozef Luč zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Bartolomej Horváth zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera František Hažlinský zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Dôvera Eva Remetová zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Súdny exekútor Anna Kutílková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2023 Okresný súd Jozef Jambor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2023 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.03.2023 Slovenská sporiteľňa Viktória Bilá zásielka 14.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.03.2023 VšZP František Hvišč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.03.2023 VšZP Marek Novák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.03.2023 VšZP Katarína Rybárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.03.2023 Mesto Bardejov Juraj Stupinský doporučená zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.03.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.03.2023 Slovenský červený kríž Viera Cuba-Coba zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.03.2023 Slovenský červený kríž Ján Mačko zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.03.2023 Slovenský červený kríž František Billý zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.03.2023 Slovenský červený kríž Nadežda Billá zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.03.2023 Okresný súd Pavol Čičvák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.03.2023 Okresný súd Lukáš Patkaň oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.03.2023 OR PZ Alex Kozár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.03.2023 VÚB Anton Železný zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.03.2023 Okresný súd Viliam Rondzi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.03.2023 Okresný súd Jaroslav Hrivňak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.03.2023 ÚPSVaR Milan Pumpa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.03.2023 Intrum Branislav Poláček zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
21.03.2023 O2 Jozef Čupeľa zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 Česká správa sociálního zabezpečení Jana Repačová zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 VšZP Ľuboš Grešš zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 VšZP Ján Ščerbák zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 Intrum Radoslav Bilý zásielka 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 ÚPSVaR Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 Súdny exekútor František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Eva Ferencová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Martin Klimek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Ľudovít Gerhát oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Soňa Kristliková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Monika Česlová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Dušan Majiroš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Renáta Verčimáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Marián Litavec oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Miroslav Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.03.2023 UNION Katarína Andrejuvová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
17.03.2023 Notársky úrad Jaroslav Rybár doporučená zásielka 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
17.03.2023 Okresný súd František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
16.03.2023 Sociálna poisťovňa Bohuš Orlovský zásielka 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
16.03.2023 VšZP Michal Grešš zásielka 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
16.03.2023 Súdny exekútor Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
15.03.2023 UNION Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
15.03.2023 UNION Alena Drugová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14 03.2023 UNION Ľudovít Gerhát oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14.03.2023 UNION Renáta Verčimáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14 03.2023 UNION Katarína Andrejuvová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14.03 2023 UNION Martin Klimek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14.03 2023 UNION Soňa Kristlíková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14 03.2023 UNION Miroslav Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14 03 2023 UNION Dušan Majiroš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14 03 2023 UNION Eva Ferencová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14 03.2023 UNION Monika Česlová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14.03.2023 UNION Marián Litavec oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
14 03.2023 UNION Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.03. 2023 Slovenská konsolidačná Ľubomír Gusenica zásielka 31.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.03.2023 Tesco Alena Kosárová zásielka 31.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.03.2023 OR PZ Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.03.2023 Okresný súd Jozef Banas oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.03.2023 Okresný súd Jozef Jambor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
10.03.2023 ÚPSVaR Peter Jaroščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
09.03.2023 Groupemutuel Jozef Meščan zásielka 27.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
09.03.2023 Súdny exekútor Lukáš Guľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
08.03.2023 Home credit Tomáš Jamnický zásielka 27.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
08.03.2023 Súdny exekútor Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
08.03.2023 Okresný úrad Ľudmila Juráková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
08.03.2023 Okresný úrad Peter Zakuťanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
08.03.2023 Okresný súd 2x Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
07.03.2023 Okresný úrad Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
06.03.2023 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
06.03.2023 Okresný súd Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
06.03.2023 Okresný súd Jozef Jambor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
06.03.2023 Okresný úrad Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
06.03.2023 Okresný úrad Pavol Čičvák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
06.03.2023 Union Marcela Salitriková zásielka 24.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2023 HeyPay Jarmila Siváková zásielka 21.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2023 HeyPay Tomáš Sivák zásielka 21.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2023 HeyPay Emil Sivák zásielka 21.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2023 HeyPay Alexander Novák zásielka 21.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2023 Súdny exekútor Juraj Zápach zásielka 21.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2023 BKK Linde Jozef Čupeľa zásielka 21.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2023 HeyPay Jaroslav Mihalik zásielka 21.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2023 HeyPay Ján Sirotňák zásielka 21.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2023 ÚPSVaR Peter Kaľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.03.2023 Dôvera Alena Kosárová zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.03.2023 Dôvera Peter Pribitný zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.03.2023 Dôvera Emil Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Advokátska kancelář Dušan Palenčar zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Daniel Fekete zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Juraj Pažák zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Tatiana Mačejovská zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Jozef Luč zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Eva Remetová zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Henrik Rabatin zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Agáta Almášiová zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Ievgen Ivochkin zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Mário Šmilňák zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Advokátní kancelář Kamil Lazor zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Okresný súd Marcela Maršalová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Okresný súd Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Dôvera Viliam Rondzík oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 Okresný úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2023 ÚPSVaR Miriam Astrábová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
28.02.2023 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
28.02.2023 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.02.2023 Súdny exekútor Peter Pribitný zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.02.2023 4 Life Direct Ján Maťko zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.02.2023 Advokátska kancelária Andrej Miko zásielka 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.02.2023 OR PZ Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.02.2023 Okresný úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.02.2023 Súdny exekútor Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.02.2023 Okresný úrad Ing. Dušan Škrovánek doporučená zásielka 14.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.02.2023 VšZP Tomáš Skirčák zásielka 14.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.02.2023 ÚPSVaR Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.02.2023 Okresný súd Vladimír Marčok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.02.2023 Sociálna poisťovňa a Okresný súd Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.02.2023 Okresný súd Viliam Rondzik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.02.2023 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.02.2023 intrum Lucia Špirengová zásielka 13.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.02.2023 Exekútorský úrad Zdenka Kiecová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.02.2023 VšZP Ján Ščerbák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.02.2023 Okresný súd Jozef Jambor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.02.2023 Dôvera Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.02.2023 Dôvera Marián Natália Astrabová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.02.2023 Okresný súd Marcel Gajda oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.02.2023 VšZP Ján Ščerbák zásielka 10.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.02.2023 O2 Jozef Čupeľa zásielka 10.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2023 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2023 Okresný súd Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
16.02.2023 Sociálna poisťovňa Nadežda Bilá zásielka 06.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
15.02.2023 Neznámy MUDr. Ján Vrabec zásielka 06.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
15.02.2023 Slovenská konsolidačná Jarmila Siváková zásielka 06.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
15.02.2023 Slovenská konsolidačná Andrea Hanisková zásielka 06.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
15.02.2023 Soiálna poisťovňa Igor Zakuťanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2023 Okresná prokuratúra Jozef Michalica doporučená zásielka 01.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.02.2023 VÚB Generali Žaneta Billá zásielka 03.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.02.2023 VÚB Generali Jozef Čupeľa zásielka 03.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.02.2023 VšZP Ľuboš Greš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.02.2023 Konkurzný správca Zvolen Miroslav Jeržabek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.03.2023 uložená na podatelni MsÚ
10.02.2023 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 28.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
10.02.2023 VšZP Tomáš Skirčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
10.02.2023 Daňový úrad Emil Sivák verejná vyhláška 27.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
09.02.2023 ČSSZ Jana Repáčová zásielka 27.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
09.02.2023 Exekútorský úrad Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
09.02.2023 Exekútorský úrad Vladimír Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2023 Dôvera Daniel Fekete oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2023 Okresný súd Lukáš Patkaň oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2023 ČSSZ Anton Železný zásielka 27.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2023 Home credit Tomáš Jamnický zásielka 27.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2023 Okresný súd Jozef Jambor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
06.02.2023 Okresný úrad Dávid Vanta zásielka 24.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.02.2023 VšZP Marek Novák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.02.2023 Slovenská konsolidačná Jaroslav Fečo zásielka 21.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.02.2023 Slovenská konsolidačná František Hžlinský zásielka 21.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.02.2023 VšZP Volodymyr Chornyi zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.02.2023 VšZP Volodymyr Akimov zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.02.2023 VšZP Pavol Čičvak zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.02.2023 VšZP Branislav Kozák zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.02.2023 VšZP Dávid Gurský zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.02.2023 VšZP Branislav Briškár zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.02.2023 Dôvera Anzhela Stepanova zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.02.2023 Dôvera Dana Onderčová zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.02.2023 Sociálna poisťovňa Jana Repačová zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.02.2023 Dôvera Igor Zakuťanský zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.02.2023 Dôvera Emil Sivák zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.02.2023 Dôvera Simona Sekerčáková zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.02.2023 Dôvera Dušan Dendis zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
01.02.2023 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2023 Adresát neznámy Martin Kvietok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
30.01.2023 Súdny exekútor Branislav Briškár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
30.01.2023 Súdny exekútor Petr Lauko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
30.01.2023 Súdny exekútor Tomár Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
30.01.2023 VšZP Katarína Rybárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
30.01.2023 VšZP František Hvišč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
30.01.2023 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
30.01.2023 Okresný súd Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
30.01.2023 Dôvera Dagmar Riesová zásielka 17.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
30.01.2023 Dôvera Jaroslav Packa zásielka 17.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
30.01.2023 Notársky úrad Bohuš Orlovský doporučená zásielka 14.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2023 Súdny exekútor Peter Pribitný zásielka 14.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2023 Saludo s.r.o. Štefan Šmilňák zásielka 14.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2023 Marko a Marko Dávid Gruľa zásielka 14.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2023 ČSSZ Anton Železný zásielka 14.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2023 Dôvera Renáta Štefanová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2023 Okresný súd Petra Kováčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Daniel Fekete zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Dávid Repáč zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Juraj Pažák zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Mário Šmilňák zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Eva Remetová zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Jarmila Siváková zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Bartolomej Horváth zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera František Hažlinský zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 Dôvera Jozef Luč zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 ČSSZ ČR Jana Repáčová zásielka 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 365 bank Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 VšZP Pavol Čičvak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
25.01.2023 ÚRSVaR Miriam Astrabová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2023 Súdny exekútor Martina Šatníková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2023 Dôvera Emil Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2023 Dôvera Viliam Rondzík oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2023 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.01.2023 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.01.2023 Pizzeria Natália Daniel Fekete oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2023 Okresný súd Tibor Rybár doporučená zásielka 06.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2023 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 07.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2023 Okresný súd Alžbeta Volčková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2023 Okresný súd Miroslav Himič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
19.01.2023 Saludo, s.r.o. Štefan Šmilňák zásielka 06.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
19.01.2023 ÚPSVaR Stanislav Horňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
18.01.2023 ČSSZ Praha Dana Repáčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
18.01.2023 OO PZ Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
18.01.2023 Okresný súd Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
18.01.2023 Okresný súd Viera Cuba-Coba oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
18.01.2023 Okresný súd Zdenko Maštera 2x oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
18.01.2023 Usadený euroadvokát František Macko zásielka 06.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
16.01.2023 UNIQA Jozef Jambor zásielka 03.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
16.01.2023 Euroadvokát Stanislav Dudáš zásielka 03.02.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.01.2023 Pre Home Credit Slovakia Tomáš Jamnický zásielka 31.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.01.2023 ČSOB Miroslav Vyravec zásielka 31.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.01.2023 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 31.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.01.2023 Genertel.sk Daniel Greškovič zásielka 31.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.01.2023 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.01.2023 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.01.2023 Okresný súd Mikuláš Kičura doporučená zásielka 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.01.2023 Okresný súd Vladimír Čorňák doporučená zásielka 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
12.01.2023 Okresná prokuratúra Jozef Michalica doporučená zásielka 27.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
12.01.2023 VšZP Ľuboš Grešš zásielka 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
12.01.2023 O2 Henrik Rabatin zásielka 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
12.01.2023 Súdny exekútor Branislav Briškár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
12.01.2023 Okresný súd Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
12.01.2023 Okresný súd Stanislav Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
11.01.2023 Okresný úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
11.01.2023 Okresný úrad Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
11.01.2023 Okresný úrad Nikola Michalicová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
11.01.2023 Okresný úrad Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
10.01.2023 Sociálna poisťovňa Ján Karašinský zásielka 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
10.01.2023 Sociálna poisťovňa Miloš Frniak zásielka 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
10.01.2023 Mestský úrad BJ Juraj Stupinský doporučená zásielka 30.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
09.01.2023 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 27.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
09.01.2023 VšZP Ľuboš Grešš zásielka 27.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
09.01.2023 Euroadvokát Brezno Bartolomej Horváth zásielka 27.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
09.01.2023 Home credit Tomáš Jamnický zásielka 27.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
09.01.2023 Okresný súd Ján Soroka oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
05.01.2023 365 bank Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
05.01.2023 Okresný súd Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
05.01.2023 Okresný súd Peter Pelák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
04.01.2023 Sociálna poisťovňa Ján Karašinský zásielka 23.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
03.01.2023 Sociálna poisťovňa Tomáš Jamnický zásielka 23.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.01.2023 Sociálna poisťovňa Patrik Krupa zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.01.2023 Sociálna poisťovňa Anton Železný zásielka 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.01.2023 Okresný súd Jozef Jambor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
02.01.2023 Súdny exekútor Branislav Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.01.2023 uložená na podatelni MsÚ

2022

došlo dňa odosielateľ adresát druh zásielky uložené do stav uloženia zásielky
30.12.2022 Okresný úrad Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.12.2022 Súdny exekútor Martina Šatníková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.12.2022 Bencont Collection Jozef Čupeľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.12.2022 Okresný súd Lukáš Krupica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
29.12.2022 Okresný súd Peter Krupica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.12.2022 Euroadvokát, Brezno Jarmila Siváková zásielka 16.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
27.12.2022 PPD Kľušov Margita Sykačková šeková poukážka 23.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.12.2022 OR PZ Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.12.2022 Okresný súd Jaroslav Hrivňak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
23.12.2022 Okresný súd Valerián Gurský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.12.2022 Okresný súd Rudolf Seget doporučená zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.12.2022 Okresný súd Jozef Michalica doporučená zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.12.2022 VÚB Anton Železný zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
22.12.2022 ÚnVTOS Košice Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
21.12.2022 Dôvera Marcela Ždiniaková zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
21.12.2022 Dôvera  Miroslav Biľ zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
21.12.2022 Dôvera Peter Kaľa zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
21.12.2022 Dôvera Dušan Surgent zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
21.12.2022 Sociálna poisťovňa Vojtech Bilý zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
21.12.2022 Sociálna poisťovňa Jana Repáčová zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.12.2022 O2 Jozef Čupeľa zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.12.2022 VšZP Martin Beňa zásielka 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.12.2022 ÚPSVaR Jozef Delin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
20.12.2022 VšZP Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
16.12.2022 Okresný úrad Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
16.12.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
16.12.2022 Súdny exekútor Marcel Geci oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
16.12.2022 Pre Home Credit Slovakia, a.s. Tomáš Jamnický zásielka 03.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
15.12.2022 Okresný úrad Dagmar Reisová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
14.12.2022 365 bank Tomáš Jamnický zásielka 02.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
14.12.2022 VšZP Dávid Gurský zásielka 02.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
14.12.2022 ÚPSVaR Štefan Šmilňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
14.12.2022 Daňový úrad Prešov Ľubomír Gusenica doručenie verejnou vyhláškou 29.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.12.2022 Daňový úrad Prešov Milan Prusák doručenie verejnou vyhláškou 28.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.12.2022 Okresný súd Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.12.2022 Okresný súd Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.12.2022 Dôvera Dávid Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.12.2022 Union Eva Ferencová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.12.2022 creditcall Renáta Richvalská zásielka 02.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
13.12.2022 Sociálna poisťovňa Vojtech Bily zásielka 02.01.2023 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Okresná prokuratúra Kamil Horejsek doporučená zásielka 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Okresný súd Miroslav Michalica doporučená zásielka 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 ČSOB Viktória Bilá zásielka 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 AOK Dávid Repáč zásielka 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 BKK Linde - Deutsche Jozef Čupeľa zásielka 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Dôvera Peter Jaroščák zásielka 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Dôvera Daniel Fekete zásielka 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Dôvera Slavomír Gruľa zásielka 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Dôvera Jozef Drugo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Dôvera Peter Pribitný oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Dôvera Martin Petrovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Exekútorský úrad Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Exekútorský úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 Okresný úrad Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.12.2022 ÚPSVaR Marta Gajdárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.12.2022 NN poisťovňa Marek Kaščák zásielka 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.12.2022 Union Vladimír Benko zásielka 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.12.2022 ÚPSVaR Slavomír Michta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.12.2022 Okresný úrad Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.12.2022 Dôvera Dana Onderčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.12.2022 Dôvera Alena Kosárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2022 VšZP Ladislav Barta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2022 VšZP Nadežda Bilá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2022 VšZP Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2022 VšZP Dušan Surgnet oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2022 VšZP Miroslav Biľ oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2022 VšZP Ján Mačko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2022 VšZP Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2022 Bencont collection Jozef Čupeľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2022 Tesco Žaneta Bilá zásielka 27.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.12.2022 VšZP Anton Železný zásielka 23.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
05.12.2022 Súdny exekútor Jozef Seman zásielka 23.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
05.12.2022 Krajský súd Plzeň František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
05.12.2022 Súdny exekútor Vladimír Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.12.2022 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.12.2022 Súdny exekútor Jana Repáčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.12.2022 Súdny exekútor Stanislav Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.12.2022 Súdny exekútor Miriam Natália Astrabová doporučená zásielka 19.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.12.2022 Creditcall František Hažlinský zásielka 19.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.12.2022 Súdny exekútor Ján Sirotňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.12.2022 EOS Slovensko Branislav Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.12.2022 Kaufland, BA Agáta Almášiová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.11.2022 Sociálna poisťovňa Jana Repáčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.11.2022 Okresný súd Alena Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.11.2022 Okresný súd Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.11.2022 Okresný súd Branislav Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.11.2022 OR PZ Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.11.2022 Intrum Branislav Poláček zásielka 16.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.11.2022 VšZP Jozef Šoltýs zásielka 16.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.11.2022 VšZP Ľuboš Grešš zásielka 16.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.11.2022 M.B.A. Consulting Stanislav Dudáš zásielka 13.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.11.2022 VšZP Zdenko Korba zásielka 13.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.11.2022 VšZP Ľuboš Greš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.11.2022 Okresný úrad Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.11.2022 Okresný úrad Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.11.2022 Daňový úrad Hubert Stanislav Sarnecki verejná vyhláška 09.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.11.2022 Daňový úrad Kornel Jurák verejná vyhláška 09.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.11.2022 Exekútorský úrad Ján Sirotňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.11.2022 VšZP Zdenko Korba zásielka 12.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.11.2022 Okresný súd Branislav Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.11.2022 Okresný súd Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.11.2022 Okresný úrad Jaroslav Adamuščin zásielka 12.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.11.2022 VÚB Generali Jozef Čupeľa zásielka 12.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.11.2022 Okresný súd Pavol Sulyok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.11.2022 OR PZ Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.11.2022 Okresný úrad Dagmar Riesová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.11.2022 ÚPSVaR František Billý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.11.2022 Exekútorský úrad Nikola Michalicová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.11.2022 VšZP Branislav Briškar oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.11.2022 O2 Jozef Čupeľa zásielka 09.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.11.2022 creditcall Jarmila Siváková zásielka 09.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 VšZP Richard Strunga zásielka 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 VÚB Generali Jozef Čupeľa zásielka 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 Intrum Tomáš Jamnický zásielka 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 Intrum Radoslav Bilý zásielka 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 Prvá stavebná sporiteľňa Alžbeta Volčková zásielka 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 Okresný súd Alžbeta Volčková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 Sociálne poisťovňa Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 Súdny exekútor Vladimír Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 Súdny exekútor Pavol Čičvara oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2022 Súdny exekútor Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.11.2022 ÚPSVaR Tibor Pačan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.11.2022 OU Trenčín Ing. Dušan Škovranek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.11.2022 Pillar Trans, s.r.o. Slavomír Michta zásielka 05.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.11.2022 Dôvera Oleksandr Smekalyuk šek 14.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 M.B.A. Consulting SK Jarmila Siváková zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 M.B.A. Consulting SK Bartolomej Horváth zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Intrum Lucia Špirengová zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 AOK David Repáč zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 VšZP Lukáš Glinka zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 VšZP Lukáš Glinka zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Jozef Čupeľa zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Kristián Greškovič zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Viliam Rondzík zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Daniel Fekete zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Rastislav Pavlovský zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Eva Remetová zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Peter Vaxmandský zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Juraj Pažák zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Mário Šmilňák zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 Dôvera Henrik Rabatin zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.11.2022 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 02.12.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.11.2022 Sociálna poisťovňa Slavomír Michta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.11.2022 HeyPay Natália Astrabová zásielka 28.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.11.2022 M.B.A.Consulting SK, s.r.o. František Macko zásielka 28.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.11.2022 ÚPSVaR Miriam Astrabová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.11.2022 Okresný úrad Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.11.2022 VšZP Matúš Hvišč zásielka 28.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.11.2022 Okresný úrad Ľuboš Baláž oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.11.2022 OR PZ Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.11.2022 VšZP Miroslav Babjak, Ing. zásielka 28.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.11.2022 Epxs Jozef Delin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.11.2022 Stredná doborná škola Slavomír Michta zásielka 25.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.11.2022 MsÚ, odd. DaP Vladimír Benko doporučená zásielka 22.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.11.2022 Okresný súd Vasil Lovič doporučená zásielka 22.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.11.2022 Súdny exekútor Jana Repáčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.11.2022 Súdny exekútor Stanislav Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.11.2022 UNION Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.11.2022 Dôvera Andrea Hanisková zásielka 22.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.11.2022 Slovenská konsolidačná František Hažlinský zásielka 22.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.11.2022 Slovenská konsolidačná Jozef Patkaň zásielka 22.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.11.2022 Slovenská konsolidačná Kristína Jašová zásielka 22.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.11.2022 Okresný súd Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2022 Dôvera František Antoňák zásielka 18.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2022 Dôvera Dušan Surgent zásielka 18.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2022 Dôvera Alena Lazoríková zásielka 18.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2022 VšZP Alena Kosárová zásielka 18.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2022 UNION Eva Ferencová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2022 UNION Soňa Kristílková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2022 Sociálna poisťovňa Slavomír Michta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.10.2022 Okresný súd  Prešov Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2022 Okresný súd Lenka Lihositová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2022 Dôvera Peter Jaroščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2022 Dôvera Stanislava Eštoková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2022 Dôvera Slavomír Gruľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2022 Dôvera Daniel Fekete oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2022 Dôvera Monika Vidová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2022 Dôvera Dagmar Riesová 2x zásielka 15.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2022 VšZP Milan Čech zásielka 15.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.10.2022 Slovenská konsolidačná, a.s. Tatiana Mačejovská zásielka 14.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.10.2022 Slovenská konsolidačná, a.s. Stanislav Januv zásielka 14.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.10.2022 Slovenská konsolidačná, a.s. Andrea Hanisková zásielka 14.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.10.2022 Slovenská konsolidačná, a.s. Vladimír Hažlinský zásielka 14.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.10.2022 VšZP Andrej Široký zásielka 11.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.10.2022 VšZP Andreas Vaško zásielka 11.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.10.2022 VšZP Jozef Šoltys zásielka 11.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.10.2022 Slovenská advokátska komora Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.10.2022 Okresný úrad Prešov Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.10.2022 VšZP Jozef Šoltýs oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.10.2022 Dôvera Erik Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.10.2022 UŠZP BOS Roman Matskyvyoh oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.10.2022 AOK, Deutsche post Dávid Repáč zásielka 08.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.10.2022 Okresný súd Jozef Ratica doporučená zásielka 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.10.2022 Okresný súd Rastislav Pavlovský doporučená zásielka 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.10.2022 Sociálna poisťovňa Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.10.2022 VšZP Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.10.2022 VšZP Ľuboš Greš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.10.2022 VšZP Radoslav Vančišin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.10.2022 Okresný súd Miroslav Himič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.10.2022 Okresný súd Nikola Michalicová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.10.2022 Okresný súd Radovan Petrovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.10.2022 Slovenská konsolidačná Štefan Šmilňák zásielka 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.10.2022 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.10.2022 VŠLP Peter Zakuťanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.10.2022 Súdny exekútor Milena Kirvéjová-Husáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.10.2022 Okresný úrad Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.10.2022 Okresný úrad Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.10.2022 Okresný úrad Alena Kosárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.10.2022 Slovesnká konsolidačná a.s. Peter Micheľ zásielka 02.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.10.2022 Slovesnká konsolidačná a.s. Stanislav Januv zásielka 02.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.10.2022 Slovesnká konsolidačná a.s. Alena Kosárová zásielka 02.11.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.10.2022 Okresný úrad Jiří Trojan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.10.2022 Súdny exekútor František Billý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.10.2022 VšZP Lukáš Gruľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.10.2022 VšZP Lukáš Gruľa zásielka 31.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2022 Okresný súd Marta Krupová doporučená zásielka 26.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2022 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 31.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2022 Úrad práce SVaR Miroslav Jajko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2022 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.10.2022 Elster Austria Dávid Repáč zásielka 31.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.10.2022 Okresný úrad Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.10.2022. uložená na podatelni MsÚ
10.10.2022 Okresný úrad Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2022 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2022 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2022 Krajský súd Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2022 intrum Lucia Špirengová zásielka 25.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2022 Slovenská konsolidačná Branislav Sivák zásielka 25.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.10.2022 OR PZ SR Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.10.2022 Intrum Branislav Poláček zásielka 21.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.10.2022 Súdny exekútor Vojtech Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.10.2022 Úrad práce SVaR Dávid Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.09.2022 Okresný úrad Jaroslav Hrivňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.09.2022 Dôvera Andrii Ponomarenko zásielka 17.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.09.2022 Poštová banka Daniela Rišková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.09.2022 Okresný súd Miroslav Himič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.09.2022 Okresný súd Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.09.2022 Súdny exekútor Emanuel Garcia oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.09.2022 Súdny exekútor Alžbeta Volčková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.09.2022 Okresný úrad Ing. Dušan Škrovánek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.09.2022 VšZP Pavol Čičvák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.09.2022 ČSSZ Jana Repáčová zásielka 14.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.09.2022 ČSSZ Anton Železný zásielka 14.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.09.2022 creditcall František Hažlinský zásielka 14.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.09.2022 Okresný súd Mária Jančušová šeková poukážka 24.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.09.2022 VšZP Tuz Vitalii oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 VšZP Valerián Gurský šeková poukážka 21.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Okresný úrad Jozef Ratica zásielka 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Dmytko Kholodov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Viktor Faienko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Vasyl Doboni oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Oleksandr Myshakov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Serhiy Fedyushko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Yurii Scherbyna oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Oleh Leonov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Yurii Tsyselskyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Helena Himičová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Dáša Hažlinská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2022 Dôvera Slavomír Gruľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.09.2022 Okresná prokuratúra Kamil Horejsek doporučená zásielka  06.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.09.2022 Súdny exekútor Mária Knapová doporučená zásielka  06.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.09.2022 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.09.2022 Okresný úrad Ivan Sabo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.09.2022 Sociálna poisťovňa Jana Repáčová zásielka 07.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.09.2022 Súdny exekútor Milan Prusák zásielka 07.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.09.2022 ÚPSVaR Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.09.2022 Okresný úrad Jaroslav Adamuščin zásielka 04.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.09.2022 Intrum Tomáš Jamnický zásielka 04.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.09.2022 Intrum Branislav Poláček zásielka 04.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.09.2022 Okresný úrad Andrea Onačilová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.09.2022 VšZP V. Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2022 Okresný úrad Dávid Vanta zásielka 03.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2022 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 03.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2022 Okresný súd Jaroslav Hrivňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2022 Dôvera Helena Himičová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.10.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.09.2022 Okresný súd Ing. Jaroslav Hovanec doporučená zásielka 27.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.09.2022 Intrum Radoslav Bilý zásielka 30.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.09.2022 Okresný súd Zuzana Ondová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.09.2022 Poľsko OOCR Šariš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.09.2022 Exekútorský úrad Jozef Banás oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.09.2022 OÚSVaR Zdenka Orlovská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.09.2022 VšZP Yulia Harbarchuk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.09.2022 Dôvera Petra Bartová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.09.2022 VšZP Monika Dendisová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.09.2022 Okresný súd Vladimír Kišš doporučená zásielka 23.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.09.2022 Súdny exekútor Jaroslav Adamuščin - 2x oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.09.2022 VšZP Ján Hankovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.09.2022 Slovenská konsolidačná, a.s. Alena Kosárová zásielka 26.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.09.2022 Slovenská konsolidačná, a.s. Miroslav Biľ zásielka 26.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.09.2022 Sociálna poisťovňa Peter Jaroščák zásielka 26.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
05.09.2022 Okresný súd Marián Litavec oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
05.09.2022 ÚPSVaR Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.08.2022 ČSOB Marek Michalica zásielka 19.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.08.2022 VšZP Jaroslav Hrivňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.08.2022 VšZP Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.08.2022 ÚPSVaR Marek Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.08.2022 Okresný súd Stanislav Horňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.08.2022 Okresný súd Peter Pelák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.08.2022 Okresný úrad Anna Kutlíková zásielka 12.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.08.2022 Dôvera Mária Olejárová zásielka 12.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.08.2022 Dôvera Mikuláš Kičura zásielka 12.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.08.2022 Úrad práce SV a R Tibor Pačan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.08.2022 Súdny exekútor Andrea Hanisková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.08.2022 Súdny exekútor Peter Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.08.2022 Okresný súd Dušan Škrovánek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.08.2022 Súdny exekútor Anna Kutílková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.08.2022 ČSOB Marek Michalica zásielka 09.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.08.2022 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 09.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.08.2022 Colný úrad Vladimír Kosár verejná vyhláška 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.08.2022 VšZP Ján Ščerbák zásielka 09.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.08.2022 VšZP Jozef Šoltys zásielka 09.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.08.2022 Súdny exekútor Mikuláš Kičura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.08.2022 Prvá stavebná sporiteľňa Alžbeta Volčková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Helena Gruľová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Oleksii Horovenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Ruslan Rusin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Dmytro Kovalenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Hryhorii Stavytskyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Kostiantyn Denysenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Mykola Dmytruk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Dmytro Nosenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Ihor Lemekha oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Mykola Liak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Volodymyr Koliesnik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Vasyl Sidor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Miroslav Jajko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Stanislava Eštoková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Volodymyr Moskuliuk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Anatolii Shapovalov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Andrea Hanisková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Yevhenii Vlasov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Aleh Parypchyk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Ihor Poliabin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Yurii Kravchynka oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Ruslan Sychovyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Dôvera Viktor Bandarenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Mesto Spišská Nová Ves Marcela Salitriková doporučená zásielka - verejná vyhláška 05.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Mesto Spišská Nová Ves Marcela Salitriková doporučená zásielka - verejná vyhláška 05.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2022 Mesto Spišská Nová Ves Marcela Salitriková doporučená zásielka - verejná vyhláška 05.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.08.2022 Súdny exekútor František Billý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.08.2022 Poštová banka Daniela Rišková zásielka 05.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 MUDr. Novysedláková Hopková Olívia zásielka 05.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Okresný úrad Lukáš Gruľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Oleh Darii oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Dmytro Vashko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Mykola Mykhasko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Mykola Hrachak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Vitaliy Grychan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Andrii Koval oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Yavhenii Maksymejko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Vadym Svilov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Ihor Pavlenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Vasyl Dun oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Yurii Borysov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Mykola Mykhasko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Dušan Surgent oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Andrii Habruk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Volodymyr Bershadskyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Volodymir Kovalskyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Andrii Shutko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Serhii Mospak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Igor Iaroshynski oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Ladislav Barta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Yaroslav Balog oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Oleksandr Obushko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Oleksandr Kvoka oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Petro Kumanov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Mykahailo Babych oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2022 Dôvera Mykola Shtyk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.08.2022 Exekútorský úrad Emanuel G. Barea oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.08.2022 Exekútorský úrad Jozef Banás oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.08.2022 Úrad  práce Ján Mačko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.08.2022 VšZP Radoslav Vančišin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.08.2022 Daniel Hvišč VšZP oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.09.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.08.2022 Union Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.08.2022 OR PZ Daniel Grivna oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.08.2022 Okresný úrad Viera Cuba-Coba oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.08.2022 Krajský súd Monika Vidová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.08.2022 Okresný súd Jaroslav Grček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.08.2022 Okresný súd Peter Jaroščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.08.2022 Okresný súd Róbert Harčár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.08.2022 Mestský úrad Juraj Stupinský doporučená zásielka 22.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.08.2022 VšZP Pavol Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2022 Okresný úrad Viera Cuba-Coba oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2022 ÚPSVaR Marián Milý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.08.2022 Dôvera Vojtech Bilý zásielka 19.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.08.2022 Dôvera Mgr. Valéria Harajdová zásielka 19.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.08.2022 creditcall František Hažlinský zásielka 19.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.08.2022 creditcall Jana Dudášová zásielka 19.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.08.2022 creditcall Tomáš Sivák zásielka 19.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.08.2022 creditcall Rastislav Renčko zásielka 19.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2022 Dôvera Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2022 Dôvera Renáta Richvalská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2022 Dôvera Ján Sirotňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2022 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2022 Dôvera Jozef Seman oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2022 Dôvera Petra Lešková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2022 Dôvera Peter Jaroščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2022 Dôvera Ievgen Ivochkin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.07.2022 Súdny exekútor Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.07.2022 VšZP Peter Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.07.2022 Sociálna poisťovňa Jana Repáčová zásielka 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.07.2022 Dôvera Kamil Mihalovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.07.2022 Dôvera Michal Mezei oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.07.2022 OR PZ Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2022 ČSSZ, Praha Jana Repáčová zásielka 12.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2022 Intrum Tomáš Jamnický zásielka 12.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2022 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2022 Okresný súd Martin Verčimák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2022 Okresný súd Pavol Tomeček oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2022 Okresný súd Pavol Tomeček doporučená zásielka 09.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2022 Okresný súd Viliam Rondzík doporučená zásielka 09.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.07.2022 Okresný súd Vasiľ Hafiňák doporučená zásielka 09.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.07.2022 Euroadvokát, Brezno Nikola Siváková zásielka 09.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2022 VšZP Vladimír Sekerčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2022 VšZP Marek Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2022 Úrad práce SV a R Ján Mačko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2022 ÚPSVaR Jozef Čupeľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2022 Exekútorský úrad Gabriela Mihalčinová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2022 Ministertsvo obrany OOCR Šariš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2022 O2 Jozef Čupeľa zásielka 08.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.07.2022 VšZP Zdenko Korba oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.07.2022 Dôvera Lukáš Jurko zásielka 08.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.07.2022 Dôvera Tatiana Mačejovská zásielka 08.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.07.2022 VšZP Andrej Široký zásielka 05.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.07.2022 VšZP Jozef Šoltys oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.07.2022 VšZP Ján Ščerbák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.07.2022 Okresný súd Ľuboš Grešš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.07.2022 Okresný súd František Hvišč doporučená zásielka 01.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.07.2022 Okresný súd Vladimír Marčok doporučená zásielka 28.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.07.2022 VšZP Nikola Michalicová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.07.2022 VšZP Radoslav Dančišin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.07.2022 HeyPay František Macko zásielka 01.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.07.2022 HeyPay Dušan Palenčar zásielka 01.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.07.2022 Okresný súd Roman Pyrozhenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.07.2022 Okresný súd Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.07.2022 Okresný súd Eduard Tarcala oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.08.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.07.2022 Raiffeisen bank Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.07.2022 VšZP Pavel Potocký oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.07.2022 Okresný súd Kristína Jašová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.07.2022 Maroš Molčan Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.07.2022 O2 Marián Chovanec zásielka 29.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.07.2022 Hey Pay František Žofčin zásielka 26.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.07.2022 ČSOB Marek Michalica zásielka 25.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.07.2022 M.B.A.Consulting SK Tomáš Sivák zásielka 25.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.07.2022 M.B.A.Consulting SK Peter Vaxmanský zásielka 25.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.07.2022 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 22.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.07.2022 ČSOB Marek Michalica zásielka 22.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.07.2022 Dôvera Henrik Rabatin zásielka 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.07.2022 Intrum Marko Ducár zásielka 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.07.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.07.2022 GRUUT, s.r.o. Miroslav Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.07.2022 RTVS Daniel Šuťak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.07.2022 Úrad pre dohľad nad zdr. starostlivosťou Daniel Fekete oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.06.2022 Sociálna poisťovňa Bohuš Orlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.06.2022 Sociálna poisťovňa Zdenka Orlovská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.06.2022 Sociálna poisťovňa Simona Sekerčáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.06.2022 Krajský súd Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.06.2022 Union Štefan Šmilňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.06.2022 Okresný úrad Jiři Trojan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.06.2022 Okresný úrad Ľuboš Baláž oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.06.2022 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.06.2022 ÚPSVaR Alžbeta Jašová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.06.2022 Okresný súd Ján Hankovský doporučená zásielka 13.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.06.2022 Okresný súd Zdenko Maštera doporučená zásielka 13.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.06.2022 Dôvera Viera Cimbaľaková zásielka 18.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.06.2022 Unified post Jozef Čupeľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.06.2022 VšZP Pavol Čičvak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.06.2022 Okresný úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.06.2022 VšZP Zdenko Korba zásielka 15.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.06.2022 ČSSZ, Praha Anton Železný zásielka 12.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.06.2022 Advokátska kancelária Nikola Siváková zásielka 12.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.06.2022 Advokátska kancelária Jozef Michalica zásielka 12.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.06.2022 Advokátska kancelária Slavomír Gruľa zásielka 12.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.06.2022 Súdny exekútor Marek Novák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.06.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.06.2022 VšZP Andreas Vaško zásielka 11.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.06.2022 Union Eva Ferencová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.06.2022 Sociálna poisťovňa Zdenka Orlovská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.06.2022 ÚPSVaR Miroslav Jajko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.06.2022 O2 Jozef Čupeľa zásielka 08.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.06.2022 M.B.A. Consulting SK, s.r.o. Jana Dudášová zásielka 08.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.06.2022 Sociálna poisťovňa Miloš Frniak zásielka 08.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.06.2022 Sociálna poisťovňa Bohuš Orlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.06.2022 Exekútorský úrad Marej Novák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.06.2022 EOS KSI Slovensko Marek Michalica zásielka 06.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.06.2022 M.B.A. Conculting SK Rastislav Renčko zásielka 06.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.06.2022 M.B.A. Conculting SK Jozef Michalica zásielka 06.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.06.2022 Okresný súd Vladimír Kišš doporučená zásielka 04.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.06.2022 Úrad práce SVaR Peter Kaľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.06.2022 VšZP Eva Gmitterová šek 15.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.06.2022 VšZP Valerián Gurský šek 15.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.06.2022 Dôvera František Macko zásielka 04.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.06.2022 Dôvera Kamil Lazor zásielka 04.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.06.2022 Dôvera Dušan Palenčar zásielka 04.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.06.2022 Dôvera Jarmila Siváková zásielka 04.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.06.2022 Okresný súd Mária Olejárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.06.2022 Okresný úrad Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.06.2022 Súdny exekútor Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.06.2022 Dôvera Jozef Čupeľa zásielka 01.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.06.2022 ČSOB Marek Michalica zásielka 01.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.06.2022 Intrum Radoslav Bilý zásielka 01.07.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.06.2022 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 28.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.06.2022 Okresný súd BB Ján Sirotňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.06.2022 Súdny exekútor Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.06.2022 Okresný súd Vladimír Marčok doporučená zásielka 24.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.06.2022 Unser Zeichen Jozef Čupeľa zásielka 27.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.06.2022 Okresný súd Ing. Peter Pelák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.06.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.06.2022 Úrad práce SVaR Ján Maňko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.06.2022 Slovenská konsolidačná Kornel Jurák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.06.2022 Sociálna poisťovňa Simona Sekerčáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.06.2022 Dôvera Tatiana Mačejovská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.06.2022 Dôvera Lukáš Jurko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.06.2022 Okresný súd Vasil Hafiňak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.06.2022 Creditcall Petra Lešková zásielka 22.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.06.2022 Mestský úrad, Bardejov Juraj Stupinský doporučená zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.06.2022 VÚB banka Dana Bilá zásielka 24.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.06.2022 ČSSZ Anton Železný zásielka 24.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.06.2022 VšZP Jozef Galádik zásielka 24.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.06.2022 Okresný súd Ľuboš Grešš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.06.2022 ČSSZ Miloš Frniak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.06.2022 Okresný úrad Dagmar Riesová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Jozef Seman zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Vladimír Reviľák zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Eva Remetová zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Bartolomej Horváth zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Zuzana Ondovová zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Nikola Siváková zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Juraj Pažák zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Jarmila Siváková zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Ievgen Ivochkin zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Renáta Richvalská zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Dôvera Slavomír Gruľa zásielka 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Súdny exekútor Jozef Seman oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 ÚPSVaR Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Okresný súd Peter Gregor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2022 Okresný úrad Alena Kosárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.06.2022 Tatra banka Erik Repáč zásielka 2x 20.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.06.2022 Súdny exekútor Marcel Geci zásielka 20.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.06.2022 Súdny exekútor Ľuboš Remeta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.05.2022 Creditcall František Hažlinský zásielka 17.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.05.2022 ČSOB Marek Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.05.2022 ČSOB Marek Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.05.2022 VšZP Zdenka Kiecová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.05.2022 Sociálna poisťovňa Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.05.2022 Okresný súd Prešov S. Belý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.05.2022 Česká správa soc. zabezpečenia Anton Železný oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.05.2022 Tatra banka Erik Repáč zásielky 2x 13.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.05.2022 Intrum Lucia Špirengová zásielka 13.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
05.05.2022 VšZP Volodymyr Chomyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.05.2022 O2 Jozef Čupeľa zásielka 10.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.05.2022 Okresný súd Lucia Mačuteková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.05.2022 Dôvera Daniel Fekete oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.05.2022 Okresný úrad Katarína Andrejuvová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.05.2022 Okresný súd Alžbeta Volčková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.05.2022 VšZP Daniel Hvišč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.05.2022 M.B.A. Consulting SK Jozef Michalica zásielka 06.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.05.2022 Súdny exekútor František Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.05.2022 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.05.2022 R.S. Bratislava Kamil Mihalovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.05.2022 Union Ľubomír Tarasovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.05.2022 Okresný súd Vitalij Ripič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.05.2022 Okresný súd Dušan Škovránek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.05.2022 ČSSZ, Praha Anton Železný zásielka 03.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.05.2022 Okresný úrad Dagmar Reisová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.05.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.05.2022 SLAMKA Ľuboš Remeta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.06.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.05.2022 Intrum Tomáš Jamnický zásielka 31.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.05.2022 Mestský úrad Barbara Buczek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.05.2022 Okresný súd Ľuboš Grešš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.05.2022 Okresný súd Matúš Hvišč doporučená zásielka 25.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.05.2022 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.05.2022 VšZP Ján Hankovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.05.2022 ČSOB Marek Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.05.2022 Súdny exekútor Jozef Šoltys oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.05.2022 Súdny exekútor Juraj Drugo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.05.2022 ČSOB Marek Michalica zásielka 27.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.05.2022 Sociálna poisťovňa Miloš Frniak zásielka 27.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.05.2022 ČSOB Marek Michalica zásielka 24.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.05.2022 Slovak Telecom Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.05.2022 Okresný súd Dušan Škovránek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
05.05.2022 Union Martin Klimek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.05.2022 Tatra banka Erik Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.05.2022 Tatra banka Erik Repáč zásielka 23.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.05.2022 Okresný úrad, PO Stanislav Bely zásielka 23.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.05.2022 Sociálna poisťovňa Simona Sekerčáková zásielka 23.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.05.2022 Nova Trading s.r.o. Rudolf Seget zásielka 23.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.05.2022 pobočka Trenčín Daniel Fekete oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.05.2022 Súdny exekútor Anna Kutlíková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.05.2022 VšZP Rastislav Paulo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.05.2022 VšZP Milan Kaľata oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.05.2022 VšZP Peter Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.05.2022 Okresný súd Ján Hankovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2002 Okresný súd Vladimír Marčok doporučená zásielka 17.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Dávid Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Okresný súd Alžbeta Volčková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Súdny exekútor Mária Linkeová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Levgen Ivochkin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Slavomír Gruľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Jozef Seman oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Peter Jaroščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Renáta Rychvalská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Kamil Mihalovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Lukáš Jurko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Ján Sirotňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.04.2022 Dôvera Petra Lešková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.04.2022 Súdny exekútor Ján Sirotňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.04.2022 Okresný súd Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.04.2022 Okresný súd Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.04.2022 VšZP Branislav Briškár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.04.2022 Česká správa soc. zabezpečenia Anton Železný zásielka 16.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.04.2022 Vš. ochrana práv spotrebiteľov Tomáš Rudlinský zásielka 16.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.04.2022 Súdny exekútor Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.04.2022 Okresný súd Lucia Mačuteková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.04.2022 JUDr. Krutý Rudolf Magdaléna Červeňáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.04.2022 Okresný úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.04.2022 O2 Slovakia Eduard Tarcala zásielka 13.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.04.2022 Okresná prokuratúra Juraj Stupinský doporučená zásielka 13.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.04.2022 VšZP Volodymyr Akimov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.04.2022 Okresný úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.04.2022 ÚP SVaR Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.04.2022 OR PZ Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.04.2022 ČSOB Marek Michalica zásielka 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.04.2022 Súdny exekútor Jozef Šoltys oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.04.2022 Dôvera Simona Kolčáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.04.2022 VšZP Jozef Šoltýs zásielka 02.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.04.2022 Okresný súd Dávid Vanta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.04.2022 Okresný súd Ľuboš Grešš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.04.2022 O2 Jozef Čupeľa zásielka 02.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.04.2022 Slovenská konsolidačná Peter Micheľ zásielka 02.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.04.2022 Slovenská konsolidačná Dana Onderčová zásielka 02.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
12.04.2022 VšZP Volodymyr Chornyi zásielka 02.05.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.04.2022 Okresný súd Zdenko Maštera doporučená zásielka 26.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.04.2022 Okresný súd Róbert Harčár doporučená zásielka 26.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.04.2022 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 29.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.04.2022 Hey Pay Dudáš Stanislav zásielka 29.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.04.2022 Hey Pay Bartolomej Horváth zásielka 29.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.04.2022 Okresný úrad Ľubiš Grešš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
11.04.2022 Exekútorský úrad Jozef Šoltys oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.04.2022 VšZP Peter Krupica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.04.2022 VšZP Viliam Gerbery oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.04.2022 VšZP Miroslav Rybár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.04.2022 VšZP Emanuel Garcia Barea oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.04.2022 VšZP Mária Knapová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.04.2022 Daňový úrad Marián Vaxmanský Verejná vyhláška 22.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.04.2022 Mesto Bardejov Juraj Stupinský doporučená zásielka 21.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
06.04.2022 Súdny exekútor Mária Dubovecká oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
05.04.2022 UNION Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.04.2022 Súdny exekútor Mária Lindrízová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.04.2022 Súdny exekútor Jozef Delin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.04.2022 Súdny exekútor Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.04.2022 Slovenská konsolidačná Marcel Gajda zásielka 22.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.04.2022 Slovenská konsolidačná Branislav Sivák zásielka 22.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.04.2022 Slovenská konsolidačná Jarmila Siváková zásielka 22.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.04.2022 Slovenská konsolidačná Daniel Fekete zásielka 22.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.04.2022 Slovenská konsolidačná Jozef Patkaň zásielka 22.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.04.2022 Slovenská konsolidačná Kamil Lazor zásielka 22.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.04.2022 Marek Valčík Eduard Tarcala zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.04.2022 Marek Valčík Eduard Tarcala zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.04.2022 VšZP Andreas Vaško oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.03.2022 Okresný úrad Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.03.2022 Súdny exekútor Anna Kutílková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.03.2022 Súdny exekútor Vladimír Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.03.2022 Česká správa sociálního zabezpečení Jana Repáčová zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.03.2022 Súdny exekútor Vladimír Kišš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.03.2022 Okresný súd Branislav Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2022 Bratislava, ? Levgen Ivochkin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.03.2022 Sociálna poisťovňa Anton Železný zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Lukáš Jurko zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Zuzana Ondovová zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Eva Remetová zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Bartolomej Horváth zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Jozef Seman zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Ján Sirotňák zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Jozef Ratica zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Jaroslav Mihálik zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Juraj Pažák zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Peter Jaroščák zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Renáta Richvalská zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Generali poisťovňa Daniel Greškovič zásielka 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Peter Vaxmanský Vaxmanský 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.03.2022 Dôvera Miroslav Himič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.03.2022 Intrum Radoslav Bilý zásielka 12.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.03.2022 Slovenská konsolidačná Peter Kaľa zásielka 11.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.03.2022 Okresný súd Lucia Mačuteková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.03.2022 Dôvera Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.03.2022 Prešov ? Lucia Špirengová zásielka 11.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.03.2022 Dôvera Peter Jaroščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.03.2022 Dôvera Lukáš Jurko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.03.2022 Dôvera Dávid Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.03.2022 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.03.2022 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 08.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.03.2022 Sociálna poisťovňa Ing. Peter Pelák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.03.2022 Raiffeisen Bank Daniel Krajňak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.03.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.03.2022 Dopravný podnik Martin Petrovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.03.2022 Okresný súd Marián Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.03.2022 Mestský úrad, ŽP Juraj Stupinský doporučená zásielka 05.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.03.2022 Okresný súd Mária Jančušová doporučená zásielka 04.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.03.2022 Sociálna poisťovňa Ján Mačko zásielka + šek 04.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.03.2022 VšZP Zdenka Kiecová zásielka 04.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.03.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.03.2022 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.02.3022 VšZP Pavol Čičvak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.03.2022 VšZP Hán Hankovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.03.2022 ČSOB Radoslav Bilý zásielka 04.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.03.2022 VšZP Marcel Polčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.03.2022 Exekútorský úrad Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.03.2022 OR PZ Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.03.2022 Okresný súd Stanislav Horňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.03.2022 VšZP Rastislav Paulo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.03.2022 VšZP Peter Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.03.2022 VšZP Milan Kaľata oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.03.2022 Súdny exekútor Juraj Drugo zásielka 01.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.03.2022 VšZP Alžbeta Volčková zásielka 01.04.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.03.2022 TEMPO s.r.o. Michal Kost zásielka 28.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.03.2022 Sociálna poisťovňa Agáta Almášiová zásielka 28.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.03.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.03.2022 Okresný úrad Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.03.2022 Sociálna poisťovňa Tomáš Jamnický zásielka 28.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.03.2022 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.03.2022 Okresný súd Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.03.2022 WENTI, s.r.o. Miroslav Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.03.2022 Dôvera Yurii Zaitsev zásielka 22.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.03.2022 Dôvera Vasyl Skunts zásielka 22.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.03.2022 Dôvera Illya Tyahur zásielka 22.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.03.2022 Dôvera Mykhaylo Dykun zásielka 22.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.03.2022 Dôvera Ivan Rosul zásielka 22.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.03.2022 Intrum Tomáš Jamnický zásielka 22.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.03.2022 Advokátska kancelária Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2022 Mestský úrad, DaP Alenezi Mohammad doporučená zásielka 21.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.03.2022 Okresný súd Olexander Prezlo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.03.2022 Súdny exekútor Jozef Delin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.03.2022 Okresný súd Mária Olejárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2022 Dôvera Eva Remetová zásielka 21.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2022 Dôvera Valéria Harajdová zásielka 21.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2022 Agro Hažlín Milan Janočko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2022 Okresný súd Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
01.03.2022 Union poisťovňa Jozef Delin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.02.2022 Súdny exekútor Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
25.02.2022 Wenti, s.r.o. Miroslav Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.02.2022 Notársky úrad Miroslav Biľ doporučená zásielka 11.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.02.2022 Úrad práce SVaR Peter Kaľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.02.2022 Okresný súd Mária Kopačková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.02.2022 O2 Jozef Čupeľa zásielka 11.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.02.2022 BKK Linde Jozef Čupeľa zásielka 11.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.02.2022 Slovenská konsolidačná Tomáš Sivák zásielka 11.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.02.2022 Okresný úrad, katastr. odbor JOzef Ratica zásielka 11.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.02.2022 UNION Štefan Lamanec oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.02.2022 Okresný súd Peter Kostura doporučená zásielka 08.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.02.2022 Okresný súd Matúš Hvišč doporučená zásielka 08.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.02.2022 VšZP Adrián Berdis zásielka 08.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.02.2022 VšZP Peter Hudák zásielka 08.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.02.2022 VšZP Peter Kaščák zásielka 08.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.02.2022 Okresný úrad Juraj Stupinský zásielka 08.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2022 VšZP Vladimír Kišš zásielka 08.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2022 VšZP Jozef Šoltys zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2022 VšZP Jaroslav Adamuščin zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2022 VšZP Vladimír Adamuščin zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2022 VšZP Daniel Hvišč zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2022 Union Nadežda Bilá zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2022 ČSOB Ladislav Koruna zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2022 Plzenský prazdroj Peter Jaroščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2022 Okresný súd Lucia Mačuteková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.02.2022 Okresný súd František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.02.2022 Slovenská konsolidačná Branislav Sivák zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.02.2022 Slovenská konsolidačná Peter Hanuščak zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.02.2022 Slovenská konsolidačná Milan Janočko zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.02.2022 Slovenská konsolidačná Andrej Dreveniak zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.02.2022 365 bank Tomáš Jamnický zásielka 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.02.2022 Okresný súd Alžbeta Volčková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.02.2022 Okresný súd Lukáš Ratica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.02.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.02.2022 Dôvera Andrea Hanisková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2022 ČSOB Radoslav Bilý zásielka 04.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2022 Intrum Tomáš Jamnický zásielka 04.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2022 Intrum Lucia Špirengová zásielka 04.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2022 365 bank Oleksandr Muska zásielka 04.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2022 Slovenská konsolidačná Stanislav Januv zásielka 04.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2022 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 04.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2022 Okresný súd Marek Skošník oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2022 Okresný súd Valerián Gurský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2022 Okresný úrad BA Patrik Steinecker oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.02.2022 MsÚ, DaP Eva Remetová doporučená zásielka 01.03.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.02.2022 VšZP Branislav Briškár zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.02.2022 VšZP Branislav Kozák zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.02.2022 VšZP Roman Matskyvych zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.02.2022 ČSOB Ladislav Koruna zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.02.2022 VšZP Lukáš Gruľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.02.2022 ĆSSZ, ČR Magdaléna Červeniaková zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.02.2022 Slovenská konsolidačná Božena Halčínová zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.02.2022 Slovenská konsolidačná Tomáš Michalica zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
09.02.2022 Slovenská konsolidačná Daniel Fekete zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2022 Dôvera František Hažlinský zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2022 Dôvera Stanislav Dudáš zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2022 Dôvera František Macko zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2022 Dôvera Tatiana Mačejovská zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2022 Dôvera Serhii Levchenko zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2022 Dôvera Zuzana Ondovová zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2022 Slovenská konsolidačná Kamil Lazor zásielka 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
08.02.2022 Okresný súd Patrik Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Mestský úrad Jozef Šoltys doporučená zásielka 23.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Okresný súd Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Wenti, s.r.o. Miroslav Vida zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Juraj Pažák zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Zuzana Ondovová zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Ján Sirotňák zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Bartolomej Horváth zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Eva Remetová zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.02.2022 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 25.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.02.2022 ČSOB Marek Michalica zásielka 22.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.02.2022 Okresný súd Mária Olejarová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.02.2022 Súdny exekútor Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.02.2022 Okresný súd Stanislav Horňak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta 21.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.02.2022 Okresný súd Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta 21.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
02.02.2022 Okresný úrad Jozef Šoltys zásielka 21.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 General poisťovňa Daniel Greškovič zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Dôvera Dušan Dendis zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Dôvera Viliam Rondzík zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Dôvera Diana Kopusiak zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Dôvera Igor Zakuťanský zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Dôvera František Hažlinský zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Dôvera Renáta Richvalská zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Dôvera Jarmila Siváková zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Dôvera Jozef Seman zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Okresný súd Petra Kováčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Okresný súd Ladislav Kováč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Krajský súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.01.2022 Exekútorský úrad Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.01.2022 Okresný súd Kristína Jašová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.01.2022 VšZP Dana Kopusiak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.01.2022 Dôvera Marcela Ždiniaková zásielka 15.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.01.2022 Intrum Marko Ducár zásielka 15.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 Ministerstvo financií Anton Kunzo zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 Okresný úrad Ján Marcinov zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 Lugera a Makler, s.r.o. Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 VšZP Mária Knapová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 VšZP Nikola Michalicová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 VšZP Peter Krupica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 VšZP Marcel Polčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 VšZP Viliam Gerbery oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 VšZP Miroslav Rybár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
27.01.2022 VšZP Emanuel Garcia Barea oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Eva Remetová zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Eva Remetová zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Vladimír Reviľák zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Lukáč Ratica zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Jozef Seman zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Bartolomej Horváth zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera František Hažlinský zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Juraj Pažák zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Mário Šmilňák zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Jarmila Siváková zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Dôvera Valéria Harajdová zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Mesto Bardejov, odd. DaP Eva Remetová zásielka 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Okresný súd Martin Verčimák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Okresný súd Zdenka Kiecová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
26.01.2022 Gruut s.r.o. Dávid Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2022 Okresný úrad Juraj Stupinský zásielka 11.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2022 ČSSZ Praha Magdaléna Červeňáková zásielka 11.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2022 Slovenská poisťovňa Stanislava Eštoková zásielka 11.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2022 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 11.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2022 Súdny exekútor Andrea Hanisková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
24.01.2022 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.01.2022 VšZP Martin Petrovič zásielka 08.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.01.2022 VšZP Nikola Michalicová zásielka 08.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.01.2022 Okresný súd Branislav Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.01.2022 VšZP Zdenka Kiecová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2022 M.B.A. Finance Eduard Tarcala zásielka 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2022 M.B.A. Finance Eduard Tarcala zásielka 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2022 Súdny exekútor Jozef Delin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2022 Okresný súd Jaroslav Mihalik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2022 Okresný súd Slavko Jaroščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2022 VÚB Generali Žaneta Bilá zásielka 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.01.2022 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.01.2022 Certeza company Radoslav Vančišin zásielka 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.01.2022 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.01.2022 Okresný súd Marta Gajdárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.01.2022 Okresný súd Marián Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
19.01.2022 Úrad práce SvaR Nadežda Bilá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.01.2022 OR PZ Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.01.2022 Kaufland Agáta Almašiová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
18.01.2022 Union Zuzana Savočková zásielka 07.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.01.2022 Úrad práce SVaR Andreas Vaško oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.01.2022 Súdny exekútor David Vanta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.01.2022 Okresný súd Peter Ploomský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.01.2022 Okresný súd Dušan Škovránek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.01.2022 Úrad práce, SV a R Nadežda Bilá zásielka 01.02.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.01.2022 Genertel.sk Daniel Greškovič zásielka 31.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
10.01.2022 Súdny exekútor Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.01.2022 Intrum Marko Ducár zásielka 25.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.01.2022 Slovenská sporiteľňa Marián Chovanec zásielka 25.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.01.2022 VšZP Mariana Dovičáková zásielka 25.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.01.2022 Sociálne poisťovňa Miloš Frniak zásielka 25.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.01.2022 Sociálna poisťovňa Magdaléna Červeňáková zásielka 25.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
07.01.2022 Okresný súd Oleksandr Prozlo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
05.01.2022 Sociálna poisťovňa Tomáš Jamnický zásielka 24.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
05.01.2022 Sociálna poisťovňa Jana Repáčová zásielka 24.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.01.2022 Mesto Bardejov Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.01.2022 Mesto Bardejov Stanislav Januv oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
04.01.2022 ÚPSVaR Nadežda Bilá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
03.01.2022 Exekútorský úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.01.2022 uložená na podatelni MsÚ

 

2021

došlo dňa odosielateľ adresát druh zásielky uložené do stav uloženia zásielky
31.12.2021 Dôvera Filip Pangrác oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.12.2021 Okresný súd Andrea Hanisková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.12.2021 Okresný súd Kristína Jašová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.12.2021 VšZP Vladimír Krišš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.12.2021 VšZP Anna Kutlíková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.12.2021 VšZP Adrián Berdis oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.12.2021 VšZP Vladimír Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.12.2021 VšZP Andrej Široký oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.12.2021 VšZP Mária Dubovecká oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.12.2021 VšZP Jozef Šoltýs oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.12.2021 VšZP Peter Kaščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.12.2021 VšZP Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.12.2021 VšZP Mária Linkeová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.12.2021 Sociálna poisťovňa Miroslav Biľ zásielka 18.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.12.2021 Sociálna poisťovňa Anton Železný zásielka 18.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.12.2021 Sociálna poisťovňa Patrik Krupa zásielka 18.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
31.12.2021 Sociálna poisťovňa Tibor Červeňák zásielka 18.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.12.2021 Economy Jakub Kimak zásielka 17.01.2021 uložená na podatelni MsÚ
30.12.2021 Celní úřad, Zlín Jozef Sivák zásielka 17.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
30.12.2021 Orange Stanislav Bely zásielka 17.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.12.2021 Okresná prokuratúra Jozef Rybár doporučená zásielka 14.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
29.12.2021 Sociálna poisťovňa Maroš Molčan zásielka 17.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
28.12.2021 Sociálna poisťovňa Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.12.2021 Dôvera Ivan Shanta zásielka 10.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.12.2021 Dôvera Peter Kaľa zásielka 10.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.12.2021 Okresný súd Ladislav Kováč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
23.12.2021 Okresný súd Petra Kováčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.12.2021 VšZP Alžbeta Volčková zásielka 10.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.12.2021 Sociálna poisťovňa Jana Repáčová zásielka 10.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.12.2021 Sociálna poisťovňa Tibor Červeňák zásielka 10.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.12.2021 Sociálna poisťovňa Magdaléna Červeňáková zásielka 10.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.12.2021 VšZP Pavol Čičvák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
22.12.2021 VšZP Martin Petrovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.12.2021 Okresný súd Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.12.2021 Dôvera Jaroslav Mihlaik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.12.2021 Dôvera Peter Jaroščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.12.2021 Dôvera Nikola Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.12.2021 Dôvera Lukáš Jurko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
21.12.2021 Dôvera Eduard Tarcala oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.12.2021 Okresný súd Marek Skošník oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.12.2021 PhDr. Marta Giňovská Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.12.2021 Súdny exekútor David Vanta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.12.2021 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 07.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.12.2021 Intrum Marko Ducár zásielka 07.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.12.2021 Dôvera Simona Schaderová zásielka 07.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.12.2021 Dôvera Mária Kopačková zásielka 07.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
20.12.2021 Dôvera Božena Halčínová zásielka 07.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.12.2021 AOK Dávid Repáč zásielka 04.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
17.12.2021 Okresný úrad Dagmar Riesová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.12.2021 Dôvera Andrea Hanisková zásielka 03.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.12.2021 Dôvera Petra Lešková zásielka 03.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.12.2021 Dôvera Bartolomej Horváth zásielka 03.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.12.2021 Dôvera Matúš Džamba zásielka 03.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
16.12.2021 Dôvera Tomáš Sivák zásielka 03.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.12.2021 Okresný súd Vladimír Marčok doporučená zásielka 30.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
15.12.2021 Okresný súd Miroslav Almáši doporučená zásielka 30.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
15.12.2021 Okresný súd Dušan Palenčár doporučená zásielka 30.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
15.12.2021 Daňový  úrad Kornel Jurák verejná vyhláška 30.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
15.12.2021 VšZP Oleksandr Chornyi zásielka 03.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
15.12.2021 ÚPSVaR Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.12.2021 Dôvera Simona Schaderová zásielka 03.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.12.2021 Dôvera Andrej Jankuv zásielka 03.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.12.2021 Dôvera Vladimír Reviľák zásielka 03.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.12.2021 Dôvera Patrick Aula zásielka 03.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.12.2021 Dôvera Jozef Wšotek zásielka 03.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.12.2021 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 03.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.12.2021 Dôvera Alena Siváková zásielka 03.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
14.12.2021 Okresný súd Kamil Mihalovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.01.2022 uložená na podatelni MsÚ
13.12.2021 OR PZ Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.12.2021 Dôvera Jaroslav Horváth zásielka 31.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.12.2021 Dôvera František Antoňák zásielka 31.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.12.2021 ÚPSVa R Kamil Horejsek zásielka 31.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Sociálna poisťovňa Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Miroslav Biľ oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Mikuláš Kičura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Andrej Miko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Viera Cimbaľaková zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Vldimír Feifič zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Vasil Lovič zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Iveta Kolubnická zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Anna Maďarová zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Renáta Richvalská zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Jozef Seman zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Petra Lešková zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Jozef Ratica zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Patrik Fečo zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Miroslav Hudák zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Marián Ferenc zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Mária Kopačková zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Jozef Michalica zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Juraj Pažák zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Lukáš Ondrej zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Jozef Seman zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Sára Siváková zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Kamil Mihalovič zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Andrej Pagáč zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Thmas Klimek zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.12.2021 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 28.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.12.2021 ČSSZ Radoslav Bilý zásielka 27.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.12-2021 Dôvera Stanislav Januv oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.12.2021 Dôvera Dagmar Rilsová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
08.12.2021 Okresný súd Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
08.12.2021 Okresný súd Mária Olejárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2021 Odborový svaz KOVO Peter Hužvár zásielka 27.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2021 OR PZ Alena Kosárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2021 Okresný súd Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.12.2021 Okresný súd Stanislav Horňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.12.2021 Okresný súd Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.12.2021 Exekútorský úrad Petra Lešková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.12.2021 UNION Miroslav Goliáš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.12.2021 Rozhodcovský súd Kamil Mihalovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.12.2021 EOS KSI Slovensko, s.r.o. Silvia Novická zásielka 27.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
03.12.2021 intrum Marko Ducár zásielka 21.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
03.12.2021 Okresný súd Zdenka Kiecová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
03.12.2021 ??? Jozef Šinaľ oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.12.2021 M.B.A. Finance, s.r.o. Eduard Tarcala zásielka 20.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.12.2021 M.B.A. Finance, s.r.o. Eduard Tarcala zásielka 20.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.12.2021 Ľuboslava Molotňaková Peter Polomský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.12.2021 ÚPSVa R Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
01.12.2021 Okresný úrad Ing. Dušan Škrovánek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
01.12.2021 Okresný súd Viliam Novický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
01.12.2021 Okresný súd Ing. Dušan Škrovánek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
30.11.2021 Okresný úrad, kataster Peter Kaščák zásielka 20.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
29.11.2021 Okresný súd Branislav Kozák doporučená zásielka 14.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
29.11.2021 Generali Daniel Greškovič zásielka 17.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
29.11.2021 Úrad práce SVaR Dávid Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
29.11.2021 Úrad práce SVaR Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
29.11.2021 Súdny exekútor Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
29.11.2021 Sociálna poisťovňa Stanivlsv Dudáš šeková poukážka 27.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
26.11.2021 Union Marián Litavec zásielka 14.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
26.11.2021 Súdny exekútor Miroslav Buffa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
26.11.2021 Súdny exekútor Branislav Briškár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
25.11.2021 Notársky úrad Branislav Sivák doporučená zásielka 10.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
25.11.2021 Okresný súd Róbert Hrčár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
25.11.2021 Okresný súd Simona Sekerčáková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
25.11.2021 Poštová banka Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
24.11.2021 Súdny exekútor Dávid Vanta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
24.11.2021 Okresný úrad Dávid Vanta zásielka 13.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
23.11.2021 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.11.2021 Poštová banka Tomáš Jamnický oznámenie 10.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.11.2021 Poštová banka Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.11.2021 Okresný súd Vladimír Čorňak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.11.2021 Okresný súd Martin Verčimák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.11.2021 O2 Jozfe Čupeľa zásielka 10.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.11.2021 Grupama Jurák Kornel zásielka 10.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.11.2021 Grupama Jurák Kornel zásielka 10.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
19.11.2021 Okresný súd Ján Marcinov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
19.11.2021 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
19.11.2021 AOK David Repáč zásielka 07.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2021 Tesco Žaneta Bilá zásielka 06.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2021 VšZP Andreas Vaško zásielka 06.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
18.11.2021 Súdny exekútor Henrieta Čimová zásielka 06.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.11.2021 Okresný súd Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
15.11.2021 Okresná prokuratúra Alena Kosárová doporučená zásielka 30.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
15.11.2021 Okresná prokuratúra Kamil Lazor doporučená zásielka 30.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
15.11.2021 VšZP Pavol Čičvak zásielka 03.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
15.11.2021 intrum Radoslav Bilý zásielka 03.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
15.11.2021 ÚPSVaR Ladislav Barta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
15.11.2021 Okresný súd Andrea Hanisková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.12.2021 uložená na podatelni MsÚ
12.11.2021 Dôvera Kamil Mihalovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
12.11.2021 Dôvera Marek Derco oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
12.11.2021 Dôvera Ladislav Barta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
12.11.2021 Dôvera Petra Lešková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
12.11.2021 Dôvera Stanislav Horňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
12.11.2021 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
12.11.2021 Okresný súd Alexander Miškovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
12.11.2021 M.B.A. Financie František Žofčin zásielka 30.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
12.11.2021 Sociálna poisťovňa Maroš Molčan zásielka 30.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
11.11.2021 Slovneská konsolidačná Daniel Fekete zásielka 30.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
11.11.2021 Okresný súd Nikolas Verčimák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.11.2021 Dôvera Jozef Seman oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.11.2021 Dôvera Renáta Richvalská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.11.2021 VšZP Peter Kaščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.11.2021 VšZP Adrián Bendis oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.11.2021 VšZP Mária Linkeová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.11.2021 VšZP Mária Dubovecká oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.11.2021 Slovenská konsolidačná Andrej Dreveniak zásielka 29.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.11.2021 Slovenská konsolidačná Marcel Geci zásielka 29.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.11.2021 ČSSZ Jana Repačová zásielka 29.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.11.2021 Dôvera František Hažlinský zásielka 29.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.11.2021 Dôvera Jarmila Siváková zásielka 29.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.11.2021 Dôvera Bartolomej Horváth zásielka 29.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.11.2021 Dôvera Tomáš Michlalica zásielka 29.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.11.2021 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 29.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.11.2021 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 29.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.11.2021 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 29.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.11.2021 Dôvera Juraj Pažák zásielka 29.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.11.2021 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 29.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.11.2021 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 29.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.11.2021 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 29.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.11.2021 Niké Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
08.11.2021 Exekútorský úrad Stanislav Dudáš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
08.11.2021 Okresný úrad Jana Repáčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
08.11.2021 OR Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
08.11.2021 Okresný súd Richard Miko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
08.11.2021 ÚPSVaR Nadežda Bilá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
08.11.2021 Tatra banka Erik Repáč zásielka 26.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
05.11.2021 ČSSZ Magdaléna Červeňaková zásielka 23.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
05.11.2021 Kolos s.r.o. Jozef Čupeľa zásielka 23.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
05.11.2021 Sociálna poisťovňa Tibor Červeňak zásielka 23.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
05.11.2021 Generali poisťovňa Daniel Greškovič zásielka 23.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
05.11.2021 Okresný súd Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
04.11.2021 Súdny exekútor Erika Geroni oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
03.11.2021 Dôvera Erik Repáč zásielka 22.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
03.11.2021 ČSSZ, Brno Radoslav Bilý zásielka 22.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.11.2021 Súdny exekútor Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.11.2021 Ministerstvo dopravy Tatiana Šatanková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.11.2021 OkÚ pre cestnú dopravu Daniel Greškovic oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.11.2021 Dôvera Ladislav Kováč zásielka 22.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.11.2021 Dôvera Jozef Wšotek zásielka 22.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
29.10.2021 Advokátska kancelária Zuzana Ondovová zásielka 16.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
29.10.2021 BKK Linde Jozef čupeľa zásielka 16.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
29.10.2021 Súdný exekútor Juraj Stupinský zásielka 16.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
29.10.2021 Súdny exekútor Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
29.10.2021 VšZP Anna Kutílková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
29.10.2021 VšZP Jozef Šoltys oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
29.10.2021 VšZP Vladimír Kišš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
29.10.2021 VšZP Andrej Široký oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
29.10.2021 OR PZ Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
29.10.2021 VšZP - 2x Vladimír Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2021 Sociálna poisťovňa Jana Repáčová šek 26.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2021 Súdny exekútor Juraj Zápach zásielka 15.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2021 Okresný súd Ľudmila Juráková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2021 Okresný súd Ján Šurkala oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
28.10.2021 ČSOB Marek Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
27.10.2021 Okresný súd Hentrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
27.10.2021 Sociálna poisťovňa Tibor Červeňak šeková poukážka 25.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
27.10.2021 Sociálna poisťovňa Tibor Červeňak šeková poukážka 25.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
27.10.2021 Sociálna poisťovňa Jana Repáčová šeková poukážka 25.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
26.10.2021 Dôvera Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
26.10.2021 VšZP Zdenka Kiecová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
26.10.2021 Sociálna poisťovňa Jana Repačová šeková poukážka 24.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
25.10.2021 Intrum Tomáš Jamnický zásielka 12.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
25.10.2021 Slovenská konsolidačná Daša Hažlinská zásielka 12.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
25.10.2021 Invest Rožňava Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.10.2021 Sociálna poisťovňa Jana Repáčová zásielka 09.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.10.2021 AOK Niedersachsen Dávid Repáč zásielka 09.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.10.2021 creditcall Peter Hanuščak zásielka 09.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.10.2021 intrum Branislav Poláček zásielka 09.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.10.2021 BKK Linde Jozef Čupeľa zásielka 09.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.10.2021 VšZP Branislav Kozák zásielka 09.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.10.2021 OR PZ Alena Kosárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.10.2021 OR PZ Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.10.2021 Okresný súd Ján Mochnacký oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.10.2021 HeyPay Alžbeta Volčková zásielka 08.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.10.2021 Okresný súd Viliam Novický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.10.2021 VšZP Miroslav Babjak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.10.2021 VšZP Ján Hankovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.10.2021 O2 Slovakia Jozef Čupeľa zásielka 08.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.10.2021 HeyPay Jana Dudášová zásielka 08.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
19.10.2021 Union Stanislav Kovalský zásielka 08.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
18.10.2021 Union Ladislav Koruna zásielka 08.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
18.10.2021 Intrum Lucia Špirengová zásielka 05.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
18.10.2021 M.B.A. Finance Eduard Tarcala zásielka 05.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
18.10.2021 M.B.A. Finance Eduard Tarcala zásielka 05.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
18.10.2021 Slovenská konsolidačná Kamil Lazor zásielka 05.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
18.10.2021 Slovenská konsolidačná Mikuláš Kičura zásielka 05.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
18.10.2021 Slovenská konsolidačná Andrej Dreveniak zásielka 05.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
18.10.2021 Slovenská konsolidačná Alena Kosárová zásielka 05.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
18.10.2021 Metropolitný tribunál Ján Miháľ oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
15.10.2021 VšZP Ján Hankovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
15.10.2021 VšZP Lukáš Gruľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
15.10.2021 VšZP Roman Matskyvych oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
15.10.2021 VšZP Vladimír Sekerčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.10.2021 Okresný súd Prešov Ján Mochnacký doporučená zásielka 01.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.10.2021 Gemertel.sk Daniel Greškovič zásielka 02.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.10.2021 Okresný súd Róbert Harčár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.10.2021 Exekútorský úrad Marek Novák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.10.2021 VšZP Branislav Briškár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.10.2021 OPIL, s.r.o. Vladimír Adamuščin zásielka 02.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.10.2021 VšZP Pavol Čičvak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.10.2021 O2 Jozef Čupeľa zásielka 02.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
12.10.2021 VšZP Jozef Ratica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
12.10.2021 VšZP Emil Sewerin Podhorodecký oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
12.10.2021 VšZP Dmytro Palii oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.11.2021 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2021 Daňový úrad Zlatko Marhefka verejná vyhláška 26.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2021 Sociálna poisťovňa Stanislav Janov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2021 Okresný súd Dušan Škrovánek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2021 Slovenská konsolidačná Petra Lešková zásielka 29.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
11.10.2021 Slovenská konsolidačná Richard Miko zásielka 29.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
08.10.2021 Daňový úrad Miroslav Goliaš verejná vyhláška 25.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
08.10.2021 creditcall Miroslav Goliáš zásielka 26.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
08.10.2021 creditcall Slavomír Gruľa zásielka 26.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2021 Slovenská sporiteľňa Chovanec zásielka 25.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2021 Tesco Žaneta Bilá zásielka 25.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2021 Exekútorský úrad Miroslav Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2021 Sociálna poisťovňa Tibor Červeňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2021 VšZP Valerián Gurský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.10.2021 ÚPSVaR Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.10.2021 Okresný súd Peter Polomský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.10.2021 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.10.2021 Dôvera Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.10.2021 creditcall Stanislav Dudáš zásielka 25.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
04.10.2021 Okresný súd Alžbeta Volčková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
04.10.2021 Sociálne poisťovňa Igor Zakuťanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
04.10.2021 Orange Lukáš Patkaň zásielka 22.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
04.10.2021 Slovenská konsolidačná Marcel Gajda zásielka 22.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
04.10.2021 Slovenská konsolidačná Marián Repáč zásielka 22.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
01.10.2021 VšZP Jana Raticová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
28.09.2021 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 18.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
27.09.2021 Fakultná NsP Prešov Martin Teplický zásielka 15.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
27.09.2021 VšZP Emil Seweryn Podhorodecki zásielka 15.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
27.09.2021 VšZP Andrej Dreveniak zásielka 15.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
27.09.2021 Slovenská konsolidačná Juraj Stupinský zásielka 15.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
27.09.2021 Slovenská konsolidačná Ladislav Bárta zásielka 15.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
27.09.2021 Slovenská konsolidačná Branislav Kozák zásielka 15.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
27.09.2021 Súdný exekútor František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
27.09.2021 VšZP Monika Dendisová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
24.09.2021 Dôvera Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
24.09.2021 Exekútorský úrad Martin Klimek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
24.09.2021 Okresný súd Branislav Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
24.09.2021 Okresný súd Ostap Mokryk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
23.09.2021 Okresný súd Stanislav Horňák doporučená zásielka 11.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
23.09.2021 Okresný súd Milan Prusák doporučená zásielka 11.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
23.09.2021 Colný úrad Prešov Samuel Štaffen verejná vyhláška 08.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
23.09.2021 VšZP Volodymyr Chornyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
23.09.2021 Okresný súd Nikolas Verčimak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
23.09.2021 Súdny exekútor Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
23.09.2021 OR PZ Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2021 VšZP Andreas Vaško zásielka 11.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2021 ??? Stanislav Dudáš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2021 OR PZ Alena Kosárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2021 OR PZ Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.09.2021 VšZP Alžbeta Volčková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.09.2021 VšZP Alžbeta Volčková zásielka 11.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.09.2021 Fakultna nemocnica s poliklinikou Martin Teplický zásielka 08.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.09.2021 M.B.A. František Žofčin zásielka 08.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.09.2021 Orange Lukáš Patkaň zásielka 08.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.09.2021 Uniqa Erik Repáč zásielka 08.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.09.2021 O2 Jozef Čupeľa zásielka 08.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.09.2021 Intrum Branislav Poláček zásielka 08.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.09.2021 Intrum Radoslav Bilý zásielka 08.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.09.2021 Dôvera Tomáš Slaminka šek 18.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.09.2021 VšZP Jozef Galádik šek 18.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.09.2021 Exekútorský úrad Patrik Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.09.2021 VšZP Oleksandr Chorhzi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.09.2021 UPS Radoslav Bilý zásielka 04.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.09.2021 Okresný súd Martin Teplický zásielka 04.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.09.2021 ČSOB Viktória Bilá zásielka 04.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.09.2021 VšZP Martin Petrovič zásielka 04.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.09.2021 VšZP Radovan Petrovič zásielka 04.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.09.2021 VšZP Branislav Kozák zásielka 04.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.09.2021 OR PZ Alena Kosárová uložená na podatelni MsÚ 04.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.09.2021 Sociálna poisťovňa Stanislav Januv oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2021 Okresný súd Ján Kostelník oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2021 Okresný súd Štefan Lamanec oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2021 Okresný súd Dušan Škrovánek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2021 Okresný súd Marek Skošník oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2021 Okresný súd Zdenka Kiecová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2021 Okresný súd Marián Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2021 Exekútorský úrad Petra Lešková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2021 Dôvera Valentyn Naiduk zásielka 01.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2021 VšZP Eva Gmitterová poštový poukaz 11.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.09.2021 VšZP JUDr. Igor Butala poštový poukaz 11.10.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.09.2021 Sociálna poisťovňa Marek Michalica zásielka 28.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.09.2021 Okresný súd Andrea Hanisková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.09.2021 Okresný súd Tibor Butkovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
08.09.2021 Okresný súd Ján Marcinov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
08.09.2021 Plzenský prazdroj Peter Jaroščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
08.09.2021 Heypay s.r.o. Alžbeta Volčková doporučená zásielka 23.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.09.2021 OTP banka Marek Michalica zásielka 24.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.09.2021 Okresný súd Alexander Miškovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.09.2021 Okresný súd Miroslav Almáši oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.09.2021 Okresný súd Tomáš Rudinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.09.2021 Súdny exekútor Emil Seweryn Podhorodecki oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
03.09.2021 VšZP Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
03.09.2021 BKK Linde Jozef Čupeľa zásielka 21.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.09.2021 Raiffeisen bank Tomáš Jamnický zásielka 20.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.08.2021 Slovenská konsolidačná Patrik Krupa zásielka 20.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.08.2021 Slovenská konsolidačná Erik Gaži zásielka 20.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.08.2021 Slovenská konsolidačná Dana Onderčová zásielka 20.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.08.2021 Slovenská konsolidačná Marta Valéria Čupová zásielka 20.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.08.2021 Slovenská konsolidačná Marcel Gajda zásielka 20.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.08.2021 Slovenská konsolidačná Richard Miko zásielka 20.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.08.2021 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 20.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.08.2021 Kooperatíva Marko Ducár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.08.2021 VšZP Marek Novák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.08.2021 Krajský súd Miroslav Almáši oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.08.2021 Notársky úrad Jana Repáčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
30.08.2021 VšZP Marek Michalica šek 27.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
30.08.2021 Súdny exekútor Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2021 VšZP Anton Železný oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
27.08.2021 VšZP Marek Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
26.08.2021 Alian vakcinačné centrum Ján Mačko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
25.08.2021 Creditcall Slavomír Gruľa zásielka 13.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
25.08.2021 VšZP Dmytro Skrypchenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
25.08.2021 VšZP Alžbeta Volčková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
25.08.2021 VšZP Andrii Kots oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
25.08.2021 VšZP Vasyl Tarasiuk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
25.08.2021 VšZP Peter Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
25.08.2021 VšZP Yevhenii Skriabin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
24.08.2021 Dôvera Ing. Slavomír Snak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.08.2021 O2 Jozef Čupeľa zásielka 07.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.08.2021 O2 Žaneta  Billá zásielka 07.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.08.2021 Marcela Billá Žaneta Billá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.08.2021 VšZP Radoslav Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.08.2021 ÚPSVaR Renáta Ferencová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.08.2021 Okresný súd Alžbeta Volčková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.08.2021 Sociálna poisťovňa Radoslav Bilý zásielka 07.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.08.2021 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský zásielka 07.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2021 Súdny exekútor Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
19.08.2021 Okresný súd Richard Miko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
18.08.2021 Tesco Žaneta Bilá zásielka 06.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
18.08.2021 Tatra banka Tomáš Jamnický zásielka 06.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2021 Slovenská konsolidačná Jaroslav Fečo zásielka 06.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2021 Slovenská konsolidačná Stanislav Januv zásielka 06.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
17.08.2021 Slovenská konsolidačná Jaroslav Mihalik zásielka 06.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.08.2021 Okresný súd Marek Skošník oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.08.2021 VšZP Branislav Briškár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.08.2021 Súdny exekútor Petra Lešková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.08.2021 OR PZ Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.08.2021 Súdny exekútor Patrik Krupa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.08.2021 Súdny exekútor Patrik Krupa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.08.2021 Mgr. Vrbecký,euroadvokát Zuzana Ondovová zásielka 03.09.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.08.2021 MsÚ Bardejov Branislav Sivák zásielka 31.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.08.2021 Dôvera Andrea Hanisková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.08.2021 O2 Jozef Čupeľa zásielka 31.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.08.2021 ČSOB Radoslav Bilý zísielka 31.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
11.08.2021 HeyPay, s.r.o. Alžbeta Volčková doporučená zásielka 26.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
11.08.2021 creditcall Miroslav Goliáš zásielka 30.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.08.2021 Kaufland Agáta Almásiová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.08.2021 HeyPay Peter Jaroščák zásielka 27.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.08.2021 HeyPay Jozef Michalica zásielka 27.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.08.2021 HeyPay Jozef Seman zásielka 27.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.08.2021 Česká správa sociálního zabezpečení Jana Repáčová zásielka 27.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.08.2021 Česká správa sociálního zabezpečení Magdaléna Červeňáková zásielka 27.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.08.2021 Global Payments Europe Vladimír Marčok zásielka 27.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.08.2021 Súdny exekútor Nadežda Korbová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.08.2021 Dôvera Miroslav Hudák zásielka 24.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.08.2021 Dôvera Jozef Seman zásielka 24.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.08.2021 VšZP Radoslav Bilý zásielka 24.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
05.08.2021 Okresný súd Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
05.08.2021 Okresný súd Peter Polomský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
05.08.2021 Raiffeisen Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
05.08.2021 Exekútorský úrad Patrik Krupa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
05.08.2021 Exekútorský úrad Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
04.08.2021 OTP banka Marek Michalica zásielka 23.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
03.08.2021 Okresný súd Milan Šeda oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
03.08.2021 OR PZ Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2021 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 20.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2021 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 20.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2021 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 20.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2021 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 20.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2021 Dôvera Juraj Pažár zásielka 20.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2021 Dôvera Mário Šmilňák zásielka 20.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2021 Dôvera František Hažlinský zásielka 20.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2021 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 20.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2021 Dôvera Ľubomír Gisenica zásielka 20.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2021 Dôvera Viera Cimbaľaková zásielka 20.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2021 Dôvera Liana Krupová zásielka 20.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2021 Dôvera Tomáš Jamnický zásielka 20.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2021 Dôvera Jarmila Siváková zásielka 20.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2021 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 20.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2021 Dôvera Viera Cimbaľaková zásielka 20.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2021 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.08.2021 Súdny exekútor Petra Lešková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
30.07.2021 Okresný súd Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
30.07.2021 Okresný súd Anna Patkaňová doporučená zásielka 16.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2021 Dôvera Miroslav Vida oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2021 Okresný súd Petra Kováčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
29.07.2021 Okresný súd Ladislav Kováč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
28.07.2021 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 16.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
28.07.2021 Sociálna poisťovňa Ivan Sabo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
28.07.2021 Dôvera Petra Lešková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
28.07.2021 Dôvera Matúš Džamba oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
28.07.2021 Dôvera Andrii Zmarov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
28.07.2021 Dôvera Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
26.07.2021 Exekútorský úrad Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
26.07.2021 Okresný súd Marek Skošník oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
26.07.2021 Okresný súd Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
26.07.2021 Okresný súd Oľga Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
26.07.2021 Okresný úrad Trenčín Ing. Dušan Škovránek doporučená zásielka 10.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
23.07.2021 VšZP Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
23.07.2021 VšZP Peter Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.07.2021 Union a.s. Nadežda Bilá zásielka 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.07.2021 B4B Inkaso Kamil Horejsek zásielka 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.07.2021 Dôvera Peter Hanuščak zásielka 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.07.2021 Dôvera Stanislav Dudáš zásielka 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.07.2021 Dôvera Kamil Lazor zásielka 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.07.2021 Dôvera Ján Sirotňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.07.2021 Dôvera Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.07.2021 Dôvera Helena Gruľová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.07.2021 Dôvera Stanislava Eštoková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.07.2021 Dôvera Renáta Richvalská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.07.2021 Dôvera Ivana Slaminková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Mykola Shpyk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Oleksandr Muska oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Ruslan Syohovyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Oleksandr Slobodian oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Oleksandr Kvoka oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Yeuhen Dunaiev oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Oleksandr Poltavets oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Ihor Poziabin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Dmytro Hriadiushko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Ihor Pavlenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Vasyl Sidor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Artur Hrytsenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Viktor Kobylin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Ivan Kliuchkovych oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Igor Suskyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Yurii Kholodiuk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Mária Olekjárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Branislav Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Marek Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Stanislav Horňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Slavomír Gruľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Dôvera Kamil Kocúr oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Allianz Daniela Rišková zásielka 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.07.2021 Malta Dávid Repáč zásielka 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 O2 Jozef Čupeľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 O2 Žaneta Bilá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Emília Mezeiová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Vitalij Tkachuk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Artem Kushko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Viacheslav Kuts oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Artem Tarasenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Oleksandr Honcharenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Alexander Truzhnikov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Andrii Pavlov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Mykhailo Pekarskyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Valerii Kostenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Tomáš Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Andrea Hanisková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Tatiana Mačejovská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Ivan Melnyk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Oleksandr Musii oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Roman Vlasiuk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Dmytro Khimich oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Bartolomej Horvath oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Peter Jaroščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Ladislav Barta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Oleh Pshenychnyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Viktor Kolomiiets oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Yorii Skiba oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Rastyslav Kaluga oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Serhii Levchenko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Ihor Douhal oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Oleh Baiduzhyi oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.07.2021 Dôvera Vasyl Dun oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
19.07.2021 TJ-Legal s.r.o. Dávid Repáč zásielka 06.08,2021 uložená na podatelni MsÚ
19.07.2021 ÚPSVaR Nadežda Bilá zásielka 06.08,2021 uložená na podatelni MsÚ
19.07.2021 Okresná prokuratúra Kamil Horejsek zásielka 06.08,2021 uložená na podatelni MsÚ
19.07.2021 Súdny exekútor Henrieta Čimová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.08,2021 uložená na podatelni MsÚ
16.07.2021 Okresný súd Branislav Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.07.2021 ÚPSVaR Ladislav Barta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.07.2021 ÚPSVaR Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.07.2021 Creditcall Kamil Lazor zásielka 03.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.07.2021 Sociálna poisťovňa Marián Petrovič zásielka 03.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.07.2021 Allianz Viliam Žofčin zásielka 03.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
15.07.2021 TJ-Legal s.r.o. Erik Repáč zásielka 02.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
15.07.2021 TJ-Legal s.r.o. Stanislav Repáč, Jana Repáč zásielka 02.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
15.07.2021 Sociálna poisťovňa Magdaléna Červeňaková zásielka 02.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
15.07.2021 Sociálna poisťovňa Ján Mihaľ zásielka 02.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
15.07.2021 Metropol. tribunál Ján Mihaľ oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.07.2021 VšZP Ján Hankovský zásielka 02.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.07.2021 ÚPSVR Ladislav Barta zásielka 02.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.07.2021 VšZP Dávid Vanta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.07.2021 Okresný súd Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.07.2021 Sociálna poisťovňa Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.07.2021 Sociálna poisťovňa Magdaléna Červeňáková poštový poukaz 11.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.07.2021 Sociálna poisťovňa Marián Petrovič poštový poukaz 11.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.07.2021 Sociálna poisťovňa Tibor Červeňák poštový poukaz 11.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.07.2021 Sociálna poisťovňa Ján Mihaľ poštový poukaz 11.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.07.2021 creditcall Stanislav Dudáš zásielka 02.08.2021 uložená na podatelni MsÚ
12.07.2021 Okresný súd Štefan Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
12.07.2021 Intrum Lucia Špirengová zásielka 30.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.07.2021 Slovenská sporiteľňa Chovanec zásielka 27.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.07.2021 Okresný súd Stanislav Horňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
08.07.2021 Okresný súd Marek Skošník oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
08.07.2021 Súdny exekútor Alena Kosárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.07.2021 Dôvera Iveta Kobulnická oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.07.2021 Dôvera Michal Mezei oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.07.2021 Dôvera Dušan Palenčar oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.07.2021 Dôvera Jarmila Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.07.2021 Dôvera Marek Derco oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.07.2021 Dominika Banesová Žaneta Billá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.07.2021 Sociálna poisťovňa Žaneta Billá zásielka 26.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.07.2021 BKK Linde Jozef Čupeľa zásielka 26.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.07.2021 Sociálna poisťovňa Jana Repáčová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.07.2021 Sociálna poisťovňa Ladislav Barta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.07.2021 Súdny exekútor Roman Matskyvych oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
06.07.2021 VšZP Maroš Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.07.2021 Tatra banka Erik Repáč zásielka 20.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.07.2021 Tatra banka Erik Repáč zásielka 20.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.07.2021 UPSVaR Marta Gajdárová zásielka 20.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
01.07.2021 HeyPay, s.r.o. Alžbeta Volčková zásielka 19.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
01.07.2021 Okresný súd Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
01.07.2021 Súdny exekútor Juraj Drugo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
01.07.2021 Slovenská konsolidačná Ľudmila Juráková zásielka 19.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
29.06.2021 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 19.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
28.06.2021 Slovenská sporiteľňa Viktória Bilá zásielka 16.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
25.06.2021 Tatra banka Erik Repáč zásielka 14.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
25.06.2021 Tatra banka Erik Repáč zásielka 14.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
24.06.2021 Dôvera Petra Kováčová zásielka 09.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
24.06.2021 Dôvera Daša Hažlinská zásielka 09.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
24.06.2021 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 09.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
24.06.2021 Dôvera Dáša Hažlinská zásielka 09.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
24.06.2021 Sociálna poisťovňa Marián Litavec oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
23.06.2021 OTP banka Marek Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
23.06.2021 Dôvera Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
23.06.2021 Dovera Andrea Hanisková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
23.06.2021 B4B Inkasso Kamil Horejsek zásielka 12.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.06.2021 Dôvera Tomáš Sivák zásielka 12.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
22.06.2021 Krajský súd František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
18.06.2021 Usadený euroadvokát Zuzana Ondovová zásielka 06.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
18.06.2021 JUDr. Mária Barabašová Peter Polomský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
18.06.2021 Sociálna poisťovňa Marek Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
17.06.2021 Notársky úrad Milan Šveda zásielka 06.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
17.06.2021 Union Zuzana Savočková zásielka 06.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
17.06.2021 Okresný súd Andrea Hanisková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
17.06.2021 Súdny exekútor František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.06.2021 VšZP Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.06.2021 VšZP Vladimír Sekerčák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.06.2021 Exekútorský úrad Božena Halčinová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.06.2021 Hello bank Vladimír Marčok zásielka 05.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.06.2021 creditcall Slavomír Gruľa zásielka 05.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
16.06.2021 M.B.A. LEGAL Jozef Michalica zásielka 05.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.06.2021 OR PZ Ján Mihaľ oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.06.2021 Exxekútorský úrad Marek Novák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.06.2021 B4B INKASSO, s.r.o. Kamil Horejsek zásielka 02.07.2021 uložená na podatelni MsÚ
11.06.2021 Sociálna poisťovňa Maroš Molčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
11.06.2021 VšZP Andreas Vaško oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
11.06.2021 Exekútorský úrad Alžbeta Volčková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.06.2021 Dôvera Slavka Tarcalová zásielka 28.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.06.2021 Dôvera Bartolomej Horváth zásielka 28.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.06.2021 Dôvera Jozef Seman zásielka 28.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.06.2021 Dôvera František Hažlinský zásielka 28.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.06.2021 Dôvera Miroslav Goliaš zásielka 28.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.06.2021 Dôvera Slavomír Gruľa zásielka 28.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.06.2021 Dôvera Tomáš Sivák zásielka 28.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.06.2021 Dôvera Jozef Michalica zásielka 28.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.06.2021 Dôvera Peter Jaroščák zásielka 28.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.06.2021 Soliálna poisťovňa Ján Mihaľ šek 28.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.06.2021 Súdny exekútor Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.06.2021 Dušan Mikulec Jarmilam Kloknerová zásielka 28.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.06.2021 Okresný súd Ján Mihaľ oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
09.06.2021 Projab Petra Lešková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
08.06.2021 Krajský súd Miroslav Vyravec oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 28.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
08.06.2021 DDS Tatra banky Slavomír Snak zásielka 28.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.06.2021 Okresný súd Marta Krupová doporučená zásielka 22.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.06.2021 Dôvera Stanislav Dudáš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.06.2021 Dôvera Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.06.2021 Dôvera Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
04.06.2021 Súdny exekútor Katarína Šoltésová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 22.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
04.06.2021 Okresný úrad Milan Janočko zásielka 22.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2021 M.B.A. Consulting SK, s.r.o. Zuzana Ondová zásielka 21.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
03.06.2021 Exekútorský úrad Matúš Gruľa doporučená zásielka 21.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.06.2021 TESCO Žaneta Bilá zásielka  21.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
02.06.2021 Okresný súd Dušan Škovranek doporučená zásielka  21.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
01.06.2021 Sociálna poisťovňa Marek Michalica zásielka 21.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
01.06.2021 creditcall Michal Mezei zásielka 21.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.05.2021 MsÚ Bardejov Miroslav Biľ doporučená zásielka 18.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.05.2021 MsÚ Bardejov Radoslav Bilý doporučená zásielka 18.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.05.2021 MsÚ Bardejov Ľubica Almašiová doporučená zásielka 18.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.05.2021 MsÚ Bardejov Vasil Hafiňák doporučená zásielka 18.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.05.2021 MsÚ Bardejov Andrej Harčár doporučená zásielka 18.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.05.2021 MsÚ Bardejov Ladislav Koruna doporučená zásielka 18.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.05.2021 MsÚ Bardejov Ján More doporučená zásielka 18.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.05.2021 MsÚ Bardejov Dušan Porubský doporučená zásielka 18.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.05.2021 MsÚ Bardejov Janka Prepirová doporučená zásielka 18.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.05.2021 MsÚ Bardejov Juraj Stupinský doporučená zásielka 18.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.05.2021 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 18.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.05.2021 Moneta Juraj Zápach zásielka 18.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.05.2021 Moneta Juraj Zápach zásielka 18.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
31.05.2021 Súdny exekútor Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
28.05.2021 Sociálna poisťovňa Marián Litavec oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 15.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
28.05.2021 VšZP Richard Strunga zásielka 15.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
28.05.2021 Creditcall Petra Lešková zásielka 15.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
28.05.2021 Creditcall Slavomír Gruľa zásielka 15.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
28.05.2021 Creditcall Stanislav Dudáš zásielka 15.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
28.05.2021 Dôvera Mário Šmilňák zásielka 15.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
26.05.2021 Creditcall Kamil Lazor zásielka 14.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
26.05.2021 Okresný súd Ján Marcinov oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
26.05.2021 Exekútorský úrad Jaroslav Mihálik oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
24.05.2021 Súdny exekútor Miroslav Buffa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
 24.05.2021 Lišivková  Kamil Horejsek  oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)  11.06.2021  uložená na podatelni MsÚ
21.05.2021 OTP banka Marek Michalica 2x oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.05.2021 Mária Peláková Ducár Marko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.05.2021 OTP Banka Marek Michalica zásielka 08.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.05.2021 Československá banka Viktória Bilá zásielka 08.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.05.2021 O2 Žaneta Billá zásielka 08.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.05.2021 O2 Jozef Čupeľa zásielka 08.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
21.05.2021 Okresný súd Branislav Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.05.2021 Krajský súd Miroslav Almáši oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
20.05.2021 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 08.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
19.05.2021 Dôvera Yurii Skiba zásielka 07.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
19.05.2021 Súdny exekútor Marián Repáč oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
19.05.2021 Súdny exekútor Juraj Drugo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
19.05.2021 VšZP Ján Hankovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
19.05.2021 Okresný súd Mária Olejárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
18.05.2021 VšZP Lukáš Glinka oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
18.05.2021 VšZP Tobias Glinka oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
18.05.2021 VšZP Nikola Biľová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
17.05.2021 ÚPSVaR Lukáš Jurko zásielka 04.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
17.05.2021 Dôvera Tibor Pačan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
17.05.2021 Dôvera Andrea Hanisková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
17.05.2021 Súdny exekútor František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.06.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.05.2021 Okresný súd Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.05.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.05.2021 Slovenská advokátska komora Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.05.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.05.2021 ČSOB Patrik Krupa zásielka 31.05.2021 uložená na podatelni MsÚ
14.05.2021 Okresný súd Eduard Tarcala doporučená zásielka 31.05.2021 uložená na podatelni MsÚ
13.05.2021 Okresný súd Ján Ščerbák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 31.05.2021 uložená na podatelni MsÚ
12.05.2021 Česká správa sociálního zabezpečení Jana Repáčová zásielka 31.05.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.05.2021 Dôvera Erik Repáč zásielka 28.05.2021 uložená na podatelni MsÚ
10.05.2021 VšZP Iveta Moreová zásielka 28.05.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.05.2021 Okresný súd Marek Skošník oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.05.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.05.2021 Tatra banka Erik Repáč zásielka 25.05.2021 uložená na podatelni MsÚ
07.05.2021 Česká správa sociálního zabezpečení Magdaléna Červeňáková zásielka 24.05.2021 uložená na podatelni MsÚ
05.05.2021 M.B.A. Jozef Michalica zásielka 24.05.2021 uložená na podatelni MsÚ
05.05.2021 Miroslav Biľ RÚVZ oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.05.2021 uložená na podatelni MsÚ
03.05.2021 Branislav Briškár Súdny exekútor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.05.2021 uložená na podatelni MsÚ
03.05.2021 Petra Vešková Súdny exekútor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.05.2021 uložená na podatelni MsÚ
03.05.2021 Peter Hudek Súdny exekútor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.05.2021 uložená na podatelni MsÚ
03.05.2021 Dávid Vanta VšZP oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.05.2021 uložená na podatelni Ms&