Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Územné členenie mesta

Územie mesta Bardejov je územný celok, ktorý tvoria tri katastrálne územia. Člení sa na tri mestské časti. Názvy mestských častí sú Bardejov, Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka. Mestské časti majú samostatné katastrálne územie. Osobitné postavenie upravené osobitnými zákonmi a nariadením vlády SR má historické jadro mesta Bardejov – mestská pamiatková rezervácia Bardejov, zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO a územie Bardejovských Kúpeľov so štatútom kúpeľného miesta.

Historické jadro mesta je ohraničené ulicami: ul. Dlhý rad, ul. Krátky rad, ul. Šiancová, ul. Jiráskova . Jeho centrom je Radničné námestie, ktoré je hlavným námestím mesta, je obdĺžnikového tvaru o rozmeroch približne 260 x80 m. Súčasťou historického jadra mesta sú ďalej ulice a to ul. Františkánov, ul. Rhodyho, ul. Baštová, ul. Hviezdoslavova, ul. Miškovského, ul. Kláštorná, ul. Poštová, ul. Na hradbách, ul. Stöcklova, ul. Veterná

Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Bardejov

V meste Bardejov je 129 ulíc, námestí a verejných priestranstiev

Názvy ulíc - Bardejov

 

29.augusta
9.mája
Andraščíkova
Andreja Svianteka
B.S.Timravy
Bardejovské Kúpele
Bardejovská Zábava
Baštová
Bernolákova
Bezručova
Cintorínska
Českej Lípy
Dlhý rad
Družstevná
Duklianska
Dobšinského ulica
Fraňa Kráľa
Františkánov
Fučíkova
Gorkého
Gorlická
Gróner
Gutgeselova
Homolkova
Hurbanova
Hviezdoslavova
Chyzerova
J.Grešáka
J.Jesenského
Jána Bottu
Jána Kalinčiaka
Jána Švermu
Janka Matušku
Jiráskova
Kacvinského
Kellerova  
Kláštorská
Komenského
Kpt.Nálepku
Krátky rad
Kukorelliho
Kukučínova
Kúpeľná
Kutuzovova
Kuzmányho
Laca Novomeského
Ľudovíta Štúra
M.V.Miškovského
Martina Benku
Mičkova
Mihaľov
Mikulovská
Mlynská
Mnichovský potok
Moyzesova
Na Hradbách
Nábrežná
Nám.arm.gen.L.Svobodu
Nám.hieromučeníkov Gojdiča a Hopka
Námestie SNP
Námestie Svätej rodiny
Nový sad
Partizánska
Pod brehom
Pod Kalváriou
Pod lipkou
Pod papierňou
Pod Šibeňou horou
Pod Vinbargom
Postajok
Poštárka
Poštová
Pri štepnici
Priemyselná
Přerovská
Puškinova
Radničné námestie
Rhodyho
Sama Chalupku
Sázavského
Sládkovičova
Slovenská
Starý Blich
Stöcklova
Sv.Jakuba
Šiancova
Štefánikova
T.Ševčenku
Ťačevská
Tehelná
Toplianska
Veterná
Wolkerova

 

Ulice v rámci areálu Bardejovské Kúpele

 

Astrová ulica
Azalková ulica
Fialková ulica
Klinčeková ulica
Konvalinková ulica
Ľaliová ulica
Narcisová ulica
Zvončeková ulica

 

Názvy ulíc v mestskej časti: Bardejovská Nová Ves

 

Agátová ulica
Brezová
Buková ulica
Čerešňová
Dubová
Dujava
Gaštanová ulica
Giraltovská
Jabloňová
Javorová ulica
Jedľová ulica
Jelšová ulica
Krátka
Kvetinová
Lesná
Lipová
M.Vileca
Nám.L.Berku
Nová
Orechová
Pálenica
Potočná
Pri štadióne
Smreková ulica
Topoľová ulica
Vodárenská
Vŕbová ulica
Záhradná
 
 

 

Názvy ulíc v mestskej časti: Dlhá Lúka

 

Dlhá
Hlavná
Chmelník
Kamenec
Kostolná
Majer
Makovická
Minerálna
Pánska
Pod Kútmi
Rovná
Sady

 

Názvy verejných priestranstiev v mestskej časti Bardejov:

 

Park Aloisa Jiráska
Parčík Johna Lennona
Promenádny park
Park Emila Korbu

 

Názvy mostov v mestskej časti Bardejov:

 

Kúpeľský most
Mokrolužský most
Most Oroszova lávka
Most Pod Vinbargom

 

Názvy okružných križovatiek v mestskej časti Bardejov:

 

Okružná križovatka Pod Vinbargom
Okružná križovatka pri bocianovi
Okružná križovatka pri hornej bráne
Okružná križovatka pri tržnici
Okružná križovatka pri západnej bráne
Okružná križovatka priemyselná

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám